101. lekce: Vágní hra pozdního léta

Ondřej Chrobák manuál září 2018

Září budiž pochváleno, děti jsou zpátky ve škole, vyprahlé meze vlhnou, obnovené remízky mokvají a vlaštovky se houfují k migraci. Médiím skončila okurkovka, ale i tak zůstalo dost prostoru zveřejnit výsledky nejnovějšího průzkumu sexuálního chování české populace. Průzkum proběhl v polovině srpna na reprezentativní vzorku více jak třiceti tisíc respondentů. Speciální fokus byl položen na sexuální fantazie a hry. Největší překvapení průzkumu se odehrálo ve věkové kategorii dvacet tři až třicet dva let, kde se hned v závěsu za tradičně dominujícími „učitel/ka“ a „rozvážka pizzy“ umístila zcela nová, dosud žádnými výzkumy neidentifikovaná erotická fantazie. Přiznalo se k ní hned neuvěřitelných čtyřicet osm procent dotazovaných, z toho dvanáct připustilo, že jí nejméně jednou aktivně realizovalo. Výsledek koreluje s výší dosaženého vzdělání a hustotou zalidnění aglomerace, v níž má dotazovaný trvalé či přechodné bydliště. Takže například u studujících či absolventů postgraduálního studia žijících na Praze 2, 3 nebo 7 dosahuje neuvěřitelných osmdesát čtyři procenta.  O co jde?

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné