Česko-slovenské ceny pro mladé umělce

Anežka Bartlová zprávy prosinec 2016

Praha/Bratislava – V druhé polovině listopadu byly uděleny Cena Jindřicha Chalupeckého a Cena Oskara Čepána, nejdůležitější české a slovenské ocenění pro mladé umělce.

50. díl - Trash art v službách spoločnosti

Dušan Buran na východ ... prosinec 2016

S čitateľmi tejto rubriky sa po piatich rokoch (resp. 50 dieloch) rád rozlúčim mini-profilom jednej z najoriginálnejších postáv súčasného umenia na Slovensku. Okrajovo sa objavila už v jednom minulom texte (ako víťaz ankety „umelecký čin roka 2015“, pozri AA 2/2016), no...

Realismus, alegorie a malba

Pavla Machalíková recenze prosinec 2016

Hyppolit Soběslav Pinkas v AJG / Malířská dráha Hyppolita Soběslava Pinkase (1827–1901) čeká dosud na své podrobné zhodnocení. Současná malířova výstava v Alšově jihočeské galerii připravená Kristýnou Brožovou napovídá, jakým směrem by se toto zhodnocení mohlo

Fotografie v zakletém prostoru

Tereza Hrušková recenze prosinec 2016

Alena Kotzmannová v GHMP / Práce Aleny Kotzmannové je často, ať již výtvarnými kritiky, či jí samotnou, spojována s kladením otázek po skutečném a neskutečném ve viděné realitě. Pro její přístup je rovněž typická konfrontace fotografovaných obrazů s rozličnými...

Tradičně současné

Josef Ledvina recenze prosinec 2016

Výstava Against Nature ve Veletržním paláci / Výstava Against Nature ve Veletržním paláci je zacílena na nejmladší českou uměleckou scénu a má také představovat začátek nové tradice pravidelných přehlídek mladého českého umění na půdě Národní galerie. Ty by měly být...

Rousseau jako prorok moderny

Mariana Šindelková recenze prosinec 2016

Celník Rousseau v Národní galerii / V pražském paláci Kinských je k vidění historicky první česká výstava Celníka  Rousseaua – francouzského malíře legendárních džunglí, které na svých plátnech zachycoval, aniž by kdy opustil rodnou zemi. Výstavu ve spolupráci s ...

84. lekce - Krimi

Ondřej Chrobák manuál prosinec 2016

Chtěl jsem letos napsat detektivku. Není to sice jediné předsevzetí, které šlo do kopru, ale tohle mě alespoň mrzí. Přitom jsem už v hlavě nosil její „skoro“ definitivní podobu. Atmosféra a styl měly být mixem mezi skandinávskou školou, True Detectives a Raymondem...

Make Europe Great Again

Jan Wollner zahraniční výstava prosinec 2016

Ambiciózní výstavy v Mnichově a Karlsruhe se věnují období, v němž vznikaly poválečné mezinárodní struktury, ale k vidění jsou v době, kdy se může zdát, jako by se tyto struktury začínaly rozpadat.

Dekorativní kubismus

Martina Lehmannová antiques prosinec 2016

Jedním z největších překvapení červnové aukce starožitností ve vídeňském Dorotheu se stala dražba nábytkového souboru jídelny, který byl vytvořen na začátku 20. let podle návrhu pražského rámaře Jindřicha Ecka. Dílo vizuálně velmi pozoruhodné zaujalo a cena všech...

Obliba návratů

Jiří Pátek fotografie prosinec 2016

V průběhu října a listopadu proběhla v Domě umění města Brna rozsáhlá souborná výstava věnovaná tvorbě fotografické skupiny Epos (1967–1980). Pro město to byla událost. Zejména vernisáž připomněla masivní návštěvou a přítomností kulturních a politických špiček,...

Brusel v Šumperku

Tomáš Pospěch architektura prosinec 2016

Letos na podzim tomu bylo přesně padesát let, kdy u Šumperku začali stavět rodinný dům typu „V“. Pod obecně užívaným názvem šumperák se stal fenoménem, bezpochyby nejrozšířenějším typem domu, který záhy zaplavil Československo, a dokonce je k vidění v polském a...

V pravěké vrstvě

Karolina Jirkalová architektura prosinec 2016

Na začátku navrhování jakékoli muzejní či galerijní budovy stojí před architektem stejná otázka: Má dům tvořit převážně neutrální pozadí, schránku pro exponáty, nebo má výrazně vstupovat do atmosféry expozice a stát se svého druhu dalším výstavním objektem?...

Nová česká cena

Karolina Jirkalová staveniště prosinec 2016

První laureátem nové České ceny za architekturu byl začátkem listopadu vyhlášen liberecký architekt Petr Stolín. Mezinárodní porota ocenila jeho Zen-Houses – dvojici téměř totožných montovaných domků na kraji Liberce, z nichž jeden autorovi slouží k bydlení, druhý jako

Slavíme! Vše zapomenuto?

Josef Ledvina staveniště prosinec 2016

Hamburk – 31. října město Hamburk slavnostně převzalo klíče od svého zbrusu nového koncertního domu, jenž nese název Elbphilharmonie. Domácí i zahraniční ohlasy na novostavbu navrženou švýcarským ateliérem HerzogDeMeuron jsou povětšinou pozitivní až euforické. Tisícovka...

Barva jako téma

Zuzana Krišková k věci prosinec 2016

Nebývá zvykem, aby se hlavním tématem výstavy stal druh malířské techniky, respektive konkrétní druh malířských barev. V Galerii výtvarného umění v Chebu se v současné době pokoušejí tuto zaběhlou praxi narušit prostřednictvím výstavy Syntonos a plenérová krajinomalba...

Sdílený jazyk institucí

Anna Remešová galerie prosinec 2016

Mezinárodní spolupráce patří do portfolia aktivit každé slušné kulturní instituce. Napříč Evropou však před sedmi lety vznikla síť muzeí a galerií, které chtějí dotáhnout vzájemnou kooperaci ještě dál.

Odlesk neviditelného světa

Kristýna Rendlová téma prosinec 2016

Sbírání islámského umění v českých zemích / Vzhledem k tomu, že naše území nebylo v žádném období dějin pod nadvládou muslimů, jako například Pyrenejský poloostrov, a že jsme ani neučinili žádnou muslimskou zemi svou kolonií, jako Francouzi či Britové, se nám hmotné...

Linkovaný papír jako obraz světa

Jiří Ptáček rozhovor prosinec 2016

Rozhovor s Janem Nálevkou / Čtyřicítku Jan Nálevka pomyslně oslavil čtyřmi samostatnými výstavami v průběhu jednoho roku. A znovu jimi doložil, že je vizuálním umělcem s jedním z nejkonzistentnějších programů v rámci své generace. V rozhovoru se bavíme o důvodech, proč...

Tomáš Predka

Radek Wohlmuth portfolio prosinec 2016

Výrazný představitel silné generace nejmladších malířů. Jeho fragmentovaná malba s akcentem na barvu má blízko k filmu i literatuře. Letos na sebe v domácím prostředí upozornil účastí ve finále Ceny kritiky.

Bylo na začátku slovo?

Tomáš Pospiszyl výstava prosinec 2016

K vídeňské retrospektivě Júliuse Kollera / Po retrospektivách ve Slovenské národní galerii v Bratislavě (2010) a v Muzeu moderního umění ve Varšavě (2015) vystavuje dílo Júliuse Kollera i Muzeum moderního umění (MUMOK) ve Vídni. Jde o dosud nejrozsáhlejší autorovu výstavu...

Radní přes kulturu, památky a nejen je

Jan Skřivánek zprávy prosinec 2016

ČR – Pokud jde o stranickou příslušnost, je aktuální seznam krajských radních zodpovědných za kulturu výrazně pestřejší než před čtyřmi lety. Odráží to rozmanitost koalic, které vznikly v jednotlivých krajích.

Želibská ide na bienále

Josef Ledvina zprávy prosinec 2016

Bratislava/Benátky – Slovenskou republiku bude na nadcházejícím 57. bienále umění v Benátkách reprezentovat Jana Želibská. Začátkem listopadu o tom rozhodla odborná porota. Želibská tak svou práci představí příští rok v benátských zahradách Giardini v pavilonu České a

Cena Věry Jirousové 2016

Josef Ledvina zprávy prosinec 2016

Praha – Cenu Věry Jirousové za uměleckou kritiku získal ředitel centra současného umění Futura Michal Novotný. V kategorii začínajících kritiků byla oceněna absolventka magisterského studia Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM Tereza Hrušková.

Budoucnost muzea českých Němců opět nejistá

Anežka Bartlová zprávy prosinec 2016

Ústí nad Labem – Začátkem listopadu byla z pozice ředitelky společnosti Collegium Bohemicum, která připravuje vznik muzea českých Němců, s okamžitou platností odvolána Blanka Mouralová. Na její místo byl správní radou dočasně jmenován Tomáš Okurka, kurátor Sbírky...

Historicky nejvyšší rozpočet na kulturu (a církve)

Markéta Horešovská zprávy prosinec 2016

Praha – Rozpočet ministerstva kultury na rok 2017 by měl být o 870 milionů korun vyšší než v letošním roce. Celkově má mít resort k dispozici 12,6 miliardy korun, tedy zatím nejvíce. Návrh rozpočtu počátkem listopadu podpořil sněmovní kulturní výbor beze změn. Výraznou...

Andrea del Sarto z Opočna

Andrea Steckerová dílo měsíce prosinec 2016

Do expozice Národní galerie ve Šternberském paláci přibyl na dobu pěti měsíců vzácný obraz zapůjčený ze zámku Opočno. Je jím Madona s dítětem od předního florentského malíře 16. století Andrey del Sarto, kterou ve svých Životech… zmiňuje Giorgio Vasari.

Obyčejný člověk

Milena Bartlová poznámky k (dějinám) umění prosinec 2016

Z mnoha důvodů, proč je zvolení Donalda Trumpa 45. prezidentem Spojených států amerických velmi špatnou zprávou pro Ameriku i zbytek světa, je v tomto časopise na místě zastavit se u těch estetických. Jeho přímočarý nevkus nebyl jen předvolebním lákadlem na voliče, nýbrž je...

Obsah čísla

prosinec 2016

Deset let s časopisem

Jan Skřivánek editorial prosinec 2016

Před deseti lety jsme s kolegyní Karolinou Jirkalovou nastoupili do redakce art+antiques. Měli jsme představu, že budeme dělat časopis jinak a lépe než naši předchůdci, ale v podstatě jedinou reakcí, které se nám na naše první číslo dostalo, bylo, že je nějaké tenké a že...

Česko-slovenské ceny pro mladé umělce

Anežka Bartlová zprávy prosinec 2016

Praha/Bratislava – V druhé polovině listopadu byly uděleny Cena Jindřicha Chalupeckého a Cena Oskara Čepána, nejdůležitější české a slovenské ocenění pro mladé umělce.

Realismus, alegorie a malba

Pavla Machalíková recenze prosinec 2016

Hyppolit Soběslav Pinkas v AJG / Malířská dráha Hyppolita Soběslava Pinkase (1827–1901) čeká dosud na své podrobné zhodnocení. Současná malířova výstava v Alšově jihočeské galerii připravená Kristýnou Brožovou napovídá, jakým směrem by se toto zhodnocení mohlo

Rousseau jako prorok moderny

Mariana Šindelková recenze prosinec 2016

Celník Rousseau v Národní galerii / V pražském paláci Kinských je k vidění historicky první česká výstava Celníka  Rousseaua – francouzského malíře legendárních džunglí, které na svých plátnech zachycoval, aniž by kdy opustil rodnou zemi. Výstavu ve spolupráci s ...

Make Europe Great Again

Jan Wollner zahraniční výstava prosinec 2016

Ambiciózní výstavy v Mnichově a Karlsruhe se věnují období, v němž vznikaly poválečné mezinárodní struktury, ale k vidění jsou v době, kdy se může zdát, jako by se tyto struktury začínaly rozpadat.

Dekorativní kubismus

Martina Lehmannová antiques prosinec 2016

Jedním z největších překvapení červnové aukce starožitností ve vídeňském Dorotheu se stala dražba nábytkového souboru jídelny, který byl vytvořen na začátku 20. let podle návrhu pražského rámaře Jindřicha Ecka. Dílo vizuálně velmi pozoruhodné zaujalo a cena všech...

Brusel v Šumperku

Tomáš Pospěch architektura prosinec 2016

Letos na podzim tomu bylo přesně padesát let, kdy u Šumperku začali stavět rodinný dům typu „V“. Pod obecně užívaným názvem šumperák se stal fenoménem, bezpochyby nejrozšířenějším typem domu, který záhy zaplavil Československo, a dokonce je k vidění v polském a...

Slavíme! Vše zapomenuto?

Josef Ledvina staveniště prosinec 2016

Hamburk – 31. října město Hamburk slavnostně převzalo klíče od svého zbrusu nového koncertního domu, jenž nese název Elbphilharmonie. Domácí i zahraniční ohlasy na novostavbu navrženou švýcarským ateliérem HerzogDeMeuron jsou povětšinou pozitivní až euforické. Tisícovka...

Sdílený jazyk institucí

Anna Remešová galerie prosinec 2016

Mezinárodní spolupráce patří do portfolia aktivit každé slušné kulturní instituce. Napříč Evropou však před sedmi lety vznikla síť muzeí a galerií, které chtějí dotáhnout vzájemnou kooperaci ještě dál.

Linkovaný papír jako obraz světa

Jiří Ptáček rozhovor prosinec 2016

Rozhovor s Janem Nálevkou / Čtyřicítku Jan Nálevka pomyslně oslavil čtyřmi samostatnými výstavami v průběhu jednoho roku. A znovu jimi doložil, že je vizuálním umělcem s jedním z nejkonzistentnějších programů v rámci své generace. V rozhovoru se bavíme o důvodech, proč...

Bylo na začátku slovo?

Tomáš Pospiszyl výstava prosinec 2016

K vídeňské retrospektivě Júliuse Kollera / Po retrospektivách ve Slovenské národní galerii v Bratislavě (2010) a v Muzeu moderního umění ve Varšavě (2015) vystavuje dílo Júliuse Kollera i Muzeum moderního umění (MUMOK) ve Vídni. Jde o dosud nejrozsáhlejší autorovu výstavu...

Želibská ide na bienále

Josef Ledvina zprávy prosinec 2016

Bratislava/Benátky – Slovenskou republiku bude na nadcházejícím 57. bienále umění v Benátkách reprezentovat Jana Želibská. Začátkem listopadu o tom rozhodla odborná porota. Želibská tak svou práci představí příští rok v benátských zahradách Giardini v pavilonu České a

Budoucnost muzea českých Němců opět nejistá

Anežka Bartlová zprávy prosinec 2016

Ústí nad Labem – Začátkem listopadu byla z pozice ředitelky společnosti Collegium Bohemicum, která připravuje vznik muzea českých Němců, s okamžitou platností odvolána Blanka Mouralová. Na její místo byl správní radou dočasně jmenován Tomáš Okurka, kurátor Sbírky...

Andrea del Sarto z Opočna

Andrea Steckerová dílo měsíce prosinec 2016

Do expozice Národní galerie ve Šternberském paláci přibyl na dobu pěti měsíců vzácný obraz zapůjčený ze zámku Opočno. Je jím Madona s dítětem od předního florentského malíře 16. století Andrey del Sarto, kterou ve svých Životech… zmiňuje Giorgio Vasari.

Obsah čísla

prosinec 2016

50. díl - Trash art v službách spoločnosti

Dušan Buran na východ ... prosinec 2016

S čitateľmi tejto rubriky sa po piatich rokoch (resp. 50 dieloch) rád rozlúčim mini-profilom jednej z najoriginálnejších postáv súčasného umenia na Slovensku. Okrajovo sa objavila už v jednom minulom texte (ako víťaz ankety „umelecký čin roka 2015“, pozri AA 2/2016), no...

Fotografie v zakletém prostoru

Tereza Hrušková recenze prosinec 2016

Alena Kotzmannová v GHMP / Práce Aleny Kotzmannové je často, ať již výtvarnými kritiky, či jí samotnou, spojována s kladením otázek po skutečném a neskutečném ve viděné realitě. Pro její přístup je rovněž typická konfrontace fotografovaných obrazů s rozličnými...

Tradičně současné

Josef Ledvina recenze prosinec 2016

Výstava Against Nature ve Veletržním paláci / Výstava Against Nature ve Veletržním paláci je zacílena na nejmladší českou uměleckou scénu a má také představovat začátek nové tradice pravidelných přehlídek mladého českého umění na půdě Národní galerie. Ty by měly být...

84. lekce - Krimi

Ondřej Chrobák manuál prosinec 2016

Chtěl jsem letos napsat detektivku. Není to sice jediné předsevzetí, které šlo do kopru, ale tohle mě alespoň mrzí. Přitom jsem už v hlavě nosil její „skoro“ definitivní podobu. Atmosféra a styl měly být mixem mezi skandinávskou školou, True Detectives a Raymondem...

Obliba návratů

Jiří Pátek fotografie prosinec 2016

V průběhu října a listopadu proběhla v Domě umění města Brna rozsáhlá souborná výstava věnovaná tvorbě fotografické skupiny Epos (1967–1980). Pro město to byla událost. Zejména vernisáž připomněla masivní návštěvou a přítomností kulturních a politických špiček,...

V pravěké vrstvě

Karolina Jirkalová architektura prosinec 2016

Na začátku navrhování jakékoli muzejní či galerijní budovy stojí před architektem stejná otázka: Má dům tvořit převážně neutrální pozadí, schránku pro exponáty, nebo má výrazně vstupovat do atmosféry expozice a stát se svého druhu dalším výstavním objektem?...

Nová česká cena

Karolina Jirkalová staveniště prosinec 2016

První laureátem nové České ceny za architekturu byl začátkem listopadu vyhlášen liberecký architekt Petr Stolín. Mezinárodní porota ocenila jeho Zen-Houses – dvojici téměř totožných montovaných domků na kraji Liberce, z nichž jeden autorovi slouží k bydlení, druhý jako

Barva jako téma

Zuzana Krišková k věci prosinec 2016

Nebývá zvykem, aby se hlavním tématem výstavy stal druh malířské techniky, respektive konkrétní druh malířských barev. V Galerii výtvarného umění v Chebu se v současné době pokoušejí tuto zaběhlou praxi narušit prostřednictvím výstavy Syntonos a plenérová krajinomalba...

Odlesk neviditelného světa

Kristýna Rendlová téma prosinec 2016

Sbírání islámského umění v českých zemích / Vzhledem k tomu, že naše území nebylo v žádném období dějin pod nadvládou muslimů, jako například Pyrenejský poloostrov, a že jsme ani neučinili žádnou muslimskou zemi svou kolonií, jako Francouzi či Britové, se nám hmotné...

Tomáš Predka

Radek Wohlmuth portfolio prosinec 2016

Výrazný představitel silné generace nejmladších malířů. Jeho fragmentovaná malba s akcentem na barvu má blízko k filmu i literatuře. Letos na sebe v domácím prostředí upozornil účastí ve finále Ceny kritiky.

Radní přes kulturu, památky a nejen je

Jan Skřivánek zprávy prosinec 2016

ČR – Pokud jde o stranickou příslušnost, je aktuální seznam krajských radních zodpovědných za kulturu výrazně pestřejší než před čtyřmi lety. Odráží to rozmanitost koalic, které vznikly v jednotlivých krajích.

Cena Věry Jirousové 2016

Josef Ledvina zprávy prosinec 2016

Praha – Cenu Věry Jirousové za uměleckou kritiku získal ředitel centra současného umění Futura Michal Novotný. V kategorii začínajících kritiků byla oceněna absolventka magisterského studia Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM Tereza Hrušková.

Historicky nejvyšší rozpočet na kulturu (a církve)

Markéta Horešovská zprávy prosinec 2016

Praha – Rozpočet ministerstva kultury na rok 2017 by měl být o 870 milionů korun vyšší než v letošním roce. Celkově má mít resort k dispozici 12,6 miliardy korun, tedy zatím nejvíce. Návrh rozpočtu počátkem listopadu podpořil sněmovní kulturní výbor beze změn. Výraznou...

Obyčejný člověk

Milena Bartlová poznámky k (dějinám) umění prosinec 2016

Z mnoha důvodů, proč je zvolení Donalda Trumpa 45. prezidentem Spojených států amerických velmi špatnou zprávou pro Ameriku i zbytek světa, je v tomto časopise na místě zastavit se u těch estetických. Jeho přímočarý nevkus nebyl jen předvolebním lákadlem na voliče, nýbrž je...

Deset let s časopisem

Jan Skřivánek editorial prosinec 2016

Před deseti lety jsme s kolegyní Karolinou Jirkalovou nastoupili do redakce art+antiques. Měli jsme představu, že budeme dělat časopis jinak a lépe než naši předchůdci, ale v podstatě jedinou reakcí, které se nám na naše první číslo dostalo, bylo, že je nějaké tenké a že...

Česko-slovenské ceny pro mladé umělce

Anežka Bartlová zprávy prosinec 2016

Praha/Bratislava – V druhé polovině listopadu byly uděleny Cena Jindřicha Chalupeckého a Cena Oskara Čepána, nejdůležitější české a slovenské ocenění pro mladé umělce.

Fotografie v zakletém prostoru

Tereza Hrušková recenze prosinec 2016

Alena Kotzmannová v GHMP / Práce Aleny Kotzmannové je často, ať již výtvarnými kritiky, či jí samotnou, spojována s kladením otázek po skutečném a neskutečném ve viděné realitě. Pro její přístup je rovněž typická konfrontace fotografovaných obrazů s rozličnými...

Rousseau jako prorok moderny

Mariana Šindelková recenze prosinec 2016

Celník Rousseau v Národní galerii / V pražském paláci Kinských je k vidění historicky první česká výstava Celníka  Rousseaua – francouzského malíře legendárních džunglí, které na svých plátnech zachycoval, aniž by kdy opustil rodnou zemi. Výstavu ve spolupráci s ...

Brusel v Šumperku

Tomáš Pospěch architektura prosinec 2016

Letos na podzim tomu bylo přesně padesát let, kdy u Šumperku začali stavět rodinný dům typu „V“. Pod obecně užívaným názvem šumperák se stal fenoménem, bezpochyby nejrozšířenějším typem domu, který záhy zaplavil Československo, a dokonce je k vidění v polském a...

Nová česká cena

Karolina Jirkalová staveniště prosinec 2016

První laureátem nové České ceny za architekturu byl začátkem listopadu vyhlášen liberecký architekt Petr Stolín. Mezinárodní porota ocenila jeho Zen-Houses – dvojici téměř totožných montovaných domků na kraji Liberce, z nichž jeden autorovi slouží k bydlení, druhý jako

Sdílený jazyk institucí

Anna Remešová galerie prosinec 2016

Mezinárodní spolupráce patří do portfolia aktivit každé slušné kulturní instituce. Napříč Evropou však před sedmi lety vznikla síť muzeí a galerií, které chtějí dotáhnout vzájemnou kooperaci ještě dál.

Tomáš Predka

Radek Wohlmuth portfolio prosinec 2016

Výrazný představitel silné generace nejmladších malířů. Jeho fragmentovaná malba s akcentem na barvu má blízko k filmu i literatuře. Letos na sebe v domácím prostředí upozornil účastí ve finále Ceny kritiky.

Želibská ide na bienále

Josef Ledvina zprávy prosinec 2016

Bratislava/Benátky – Slovenskou republiku bude na nadcházejícím 57. bienále umění v Benátkách reprezentovat Jana Želibská. Začátkem listopadu o tom rozhodla odborná porota. Želibská tak svou práci představí příští rok v benátských zahradách Giardini v pavilonu České a

Historicky nejvyšší rozpočet na kulturu (a církve)

Markéta Horešovská zprávy prosinec 2016

Praha – Rozpočet ministerstva kultury na rok 2017 by měl být o 870 milionů korun vyšší než v letošním roce. Celkově má mít resort k dispozici 12,6 miliardy korun, tedy zatím nejvíce. Návrh rozpočtu počátkem listopadu podpořil sněmovní kulturní výbor beze změn. Výraznou...

Obsah čísla

prosinec 2016

50. díl - Trash art v službách spoločnosti

Dušan Buran na východ ... prosinec 2016

S čitateľmi tejto rubriky sa po piatich rokoch (resp. 50 dieloch) rád rozlúčim mini-profilom jednej z najoriginálnejších postáv súčasného umenia na Slovensku. Okrajovo sa objavila už v jednom minulom texte (ako víťaz ankety „umelecký čin roka 2015“, pozri AA 2/2016), no...

84. lekce - Krimi

Ondřej Chrobák manuál prosinec 2016

Chtěl jsem letos napsat detektivku. Není to sice jediné předsevzetí, které šlo do kopru, ale tohle mě alespoň mrzí. Přitom jsem už v hlavě nosil její „skoro“ definitivní podobu. Atmosféra a styl měly být mixem mezi skandinávskou školou, True Detectives a Raymondem...

Dekorativní kubismus

Martina Lehmannová antiques prosinec 2016

Jedním z největších překvapení červnové aukce starožitností ve vídeňském Dorotheu se stala dražba nábytkového souboru jídelny, který byl vytvořen na začátku 20. let podle návrhu pražského rámaře Jindřicha Ecka. Dílo vizuálně velmi pozoruhodné zaujalo a cena všech...

V pravěké vrstvě

Karolina Jirkalová architektura prosinec 2016

Na začátku navrhování jakékoli muzejní či galerijní budovy stojí před architektem stejná otázka: Má dům tvořit převážně neutrální pozadí, schránku pro exponáty, nebo má výrazně vstupovat do atmosféry expozice a stát se svého druhu dalším výstavním objektem?...

Slavíme! Vše zapomenuto?

Josef Ledvina staveniště prosinec 2016

Hamburk – 31. října město Hamburk slavnostně převzalo klíče od svého zbrusu nového koncertního domu, jenž nese název Elbphilharmonie. Domácí i zahraniční ohlasy na novostavbu navrženou švýcarským ateliérem HerzogDeMeuron jsou povětšinou pozitivní až euforické. Tisícovka...

Odlesk neviditelného světa

Kristýna Rendlová téma prosinec 2016

Sbírání islámského umění v českých zemích / Vzhledem k tomu, že naše území nebylo v žádném období dějin pod nadvládou muslimů, jako například Pyrenejský poloostrov, a že jsme ani neučinili žádnou muslimskou zemi svou kolonií, jako Francouzi či Britové, se nám hmotné...

Bylo na začátku slovo?

Tomáš Pospiszyl výstava prosinec 2016

K vídeňské retrospektivě Júliuse Kollera / Po retrospektivách ve Slovenské národní galerii v Bratislavě (2010) a v Muzeu moderního umění ve Varšavě (2015) vystavuje dílo Júliuse Kollera i Muzeum moderního umění (MUMOK) ve Vídni. Jde o dosud nejrozsáhlejší autorovu výstavu...

Cena Věry Jirousové 2016

Josef Ledvina zprávy prosinec 2016

Praha – Cenu Věry Jirousové za uměleckou kritiku získal ředitel centra současného umění Futura Michal Novotný. V kategorii začínajících kritiků byla oceněna absolventka magisterského studia Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM Tereza Hrušková.

Andrea del Sarto z Opočna

Andrea Steckerová dílo měsíce prosinec 2016

Do expozice Národní galerie ve Šternberském paláci přibyl na dobu pěti měsíců vzácný obraz zapůjčený ze zámku Opočno. Je jím Madona s dítětem od předního florentského malíře 16. století Andrey del Sarto, kterou ve svých Životech… zmiňuje Giorgio Vasari.

Deset let s časopisem

Jan Skřivánek editorial prosinec 2016

Před deseti lety jsme s kolegyní Karolinou Jirkalovou nastoupili do redakce art+antiques. Měli jsme představu, že budeme dělat časopis jinak a lépe než naši předchůdci, ale v podstatě jedinou reakcí, které se nám na naše první číslo dostalo, bylo, že je nějaké tenké a že...

Realismus, alegorie a malba

Pavla Machalíková recenze prosinec 2016

Hyppolit Soběslav Pinkas v AJG / Malířská dráha Hyppolita Soběslava Pinkase (1827–1901) čeká dosud na své podrobné zhodnocení. Současná malířova výstava v Alšově jihočeské galerii připravená Kristýnou Brožovou napovídá, jakým směrem by se toto zhodnocení mohlo

Tradičně současné

Josef Ledvina recenze prosinec 2016

Výstava Against Nature ve Veletržním paláci / Výstava Against Nature ve Veletržním paláci je zacílena na nejmladší českou uměleckou scénu a má také představovat začátek nové tradice pravidelných přehlídek mladého českého umění na půdě Národní galerie. Ty by měly být...

Make Europe Great Again

Jan Wollner zahraniční výstava prosinec 2016

Ambiciózní výstavy v Mnichově a Karlsruhe se věnují období, v němž vznikaly poválečné mezinárodní struktury, ale k vidění jsou v době, kdy se může zdát, jako by se tyto struktury začínaly rozpadat.

Obliba návratů

Jiří Pátek fotografie prosinec 2016

V průběhu října a listopadu proběhla v Domě umění města Brna rozsáhlá souborná výstava věnovaná tvorbě fotografické skupiny Epos (1967–1980). Pro město to byla událost. Zejména vernisáž připomněla masivní návštěvou a přítomností kulturních a politických špiček,...

Barva jako téma

Zuzana Krišková k věci prosinec 2016

Nebývá zvykem, aby se hlavním tématem výstavy stal druh malířské techniky, respektive konkrétní druh malířských barev. V Galerii výtvarného umění v Chebu se v současné době pokoušejí tuto zaběhlou praxi narušit prostřednictvím výstavy Syntonos a plenérová krajinomalba...

Linkovaný papír jako obraz světa

Jiří Ptáček rozhovor prosinec 2016

Rozhovor s Janem Nálevkou / Čtyřicítku Jan Nálevka pomyslně oslavil čtyřmi samostatnými výstavami v průběhu jednoho roku. A znovu jimi doložil, že je vizuálním umělcem s jedním z nejkonzistentnějších programů v rámci své generace. V rozhovoru se bavíme o důvodech, proč...

Radní přes kulturu, památky a nejen je

Jan Skřivánek zprávy prosinec 2016

ČR – Pokud jde o stranickou příslušnost, je aktuální seznam krajských radních zodpovědných za kulturu výrazně pestřejší než před čtyřmi lety. Odráží to rozmanitost koalic, které vznikly v jednotlivých krajích.

Budoucnost muzea českých Němců opět nejistá

Anežka Bartlová zprávy prosinec 2016

Ústí nad Labem – Začátkem listopadu byla z pozice ředitelky společnosti Collegium Bohemicum, která připravuje vznik muzea českých Němců, s okamžitou platností odvolána Blanka Mouralová. Na její místo byl správní radou dočasně jmenován Tomáš Okurka, kurátor Sbírky...

Obyčejný člověk

Milena Bartlová poznámky k (dějinám) umění prosinec 2016

Z mnoha důvodů, proč je zvolení Donalda Trumpa 45. prezidentem Spojených států amerických velmi špatnou zprávou pro Ameriku i zbytek světa, je v tomto časopise na místě zastavit se u těch estetických. Jeho přímočarý nevkus nebyl jen předvolebním lákadlem na voliče, nýbrž je...

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné