Radní přes kulturu, památky a nejen je

Jan Skřivánek zprávy prosinec 2016

ČR – Pokud jde o stranickou příslušnost, je aktuální seznam krajských radních zodpovědných za kulturu výrazně pestřejší než před čtyřmi lety. Odráží to rozmanitost koalic, které vznikly v jednotlivých krajích.

Komplikovaná koaliční vyjednávání mimo jiné přispěla k tomu, že kultury se v řadě případů ujali straničtí krajští lídři. Zatímco po minulých volbách se do rad dostala řada nováčků bez jakýchkoliv relevantních zkušeností s danou problematikou, není přibylo profesionálních politiků (mezi nimi najdeme dvě poslankyně, bývalého hejtmana a bývalého primátora), z nichž někteří se kulturní agendě na městské či krajské úrovni věnovali již v minulosti.

Naopak radními s nejmenšími zkušenosti s kulturou jsou fotbalový trenér v Olomouci a dopravní manažer v Brně. Míra osobního zájmu je rovněž velmi různorodá – od aktivního člena zlínské filharmonie až po politika, který jako svou oblíbenou knihu jmenuje Honzíkovu cestu od Bohumila Říhy. Výtvarné umění podle všeho není pro žádného z radních prioritou.

V pěti ze třinácti krajů budou mít kulturu na starost ženy, v minulém volebním období byly čtyři. Nejmladším radním je jednatřicetiletý Martin Baxa v Plzni, nejstarší dvaašedesátiletá Jitka Sachetová v Ústí nad Labem. Průměrný věk radních se snížil z 54 na 48 let. Náplň jejich práce se značně různí. Nejčastěji je kulturní agenda kombinována s památkovou péčí, nechybí však ani zemědělství, církve, cestovní ruch či tělovýchova.

 

Středočeský kraj – Daniel Marek, *1981, TOP 09. Středočeský kraj nově vede koalice ANO, STAN, ODS a tří zastupitelů zvolených za TOP 09, kteří krajskou vládu v čele s ANO podpořili navzdory negativnímu stanovisku krajského výboru vlastní strany. Daniel Marek, který v radě bude zastávat post radního pro kulturu a památkovou péči, dosud působil jako náměstek primátora Mladé Boleslavi pro oblast školství, kultury a sportu. Je absolventem politologie a andragogiky na Slezské univerzitě v Opavě a v komunální politice působí od svých pětadvaceti let. Jako svůj hlavní úspěch ve funkci radního Mladé Boleslavi jmenuje Mladoboleslavský filmový festival a rekonstrukci městského divadla. Na stranickém webu o sobě prozrazuje, že jeho oblíbenou knihou je Honzíkova cesta od Bohumila Říhy, film Forrest Gump a „hudba, která se dá poslouchat“.

 

Jihočeský kraj – Pavel Hroch, *1962, Jihočeši 2012. Ve funkci hejtmana Jihočeského kraje pokračuje Jiří Zimola z ČSSD, partnery sociální demokracii v krajské vládě jsou ANO a Jihočeši 2012. Pavel Hroch je předsedou tohoto hnutí a již sedmnáctým rokem zastává post starosty čtrnáctisethlavé obce Kovářov na Písecku. Do jeho kompetence bude spadat nejen kultura a památková péče, ale například také lesnictví, rybářství či myslivost. „Typický selfmademan, který se dalším studiem a vlastním úsilím z postu dělníka vypracoval až do vedení strojírenské firmy, měl vedle pracovitosti a pevné vůle přinejmenším ještě jednu důležitou vlastnost. Od mládí projevoval výrazný organizační talent. To se projevilo nejenom při pořádání kulturních akcí, ale později také během vlastního podnikání,“ čteme na stranickém webu. Kultuře se Pavel Hroch dosud systematicky nevěnoval, ve volebním programu jeho hnutí se kultura jako samostatná kapitola, na rozdíl například od sportu, vůbec neobjevuje.

 

Plzeňský kraj – Marin Baxa, *1985, ODS. V Plzni budou společně vládnout ČSSD, ODS, STAN a místní Koalice pro Plzeňský kraj. Martin Baxa, který byl kandidátem ODS na hejtmana, se kulturní politice věnuje dlouhodobě. Post krajského radního pro kulturu a památkovou péči zastával již v letech 2004–08. Po komunálních volbách v roce 2010 byl zvolen nejmladším primátorem v historii města Plzně. Od roku 2014 pak na magistrátu zastává post náměstka pro kulturu, turismus, památkovou péči a projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Jako své koníčky na stranickém webu uvádí „literaturu, historii, architekturu a výtvarné umění“. Je absolventem pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně a učí zeměpis na gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni.

 

Jihomoravský kraj – Tomáš Soukal, *1981, ČSSD. Na jižní Moravě od půlky listopadu vládne široká koalice ANO, ČSSD, TOP 09 (spolu s Žít Brno) a Starostové pro jižní Moravu. Tomáš Soukal je předsedou představenstva společnosti Kordis JMK, akciové společnosti kraje a města Brna, která zajišťuje integrovaný dopravní systém na jižní Moravě. Je absolventem soukromé vysoké školy Akademie Sting a na stranickém webu uvádí, že „podniká v oblastech daní a gastronomie“. Problematice kultury se dosud nevěnoval a nejmenuje ji ani jako jeden ze svých zájmů. „Mým velkým koníčkem je létání, ale to bych řekl, že není koníček, jak spíš už taková droga. A druhou mou ,závislostí‘ je určitě cestování. Létáním nebo cestováním se snažím využít volné dny. No a potom z těch sportovních aktivit, chodím do posilovny, na kolo, plavání, squash, v zimě lyžování. Velmi rád jím, takže vaření uzavírá celek mých koníčků,“ svěřil se Soukal v předvolebním chatu na stránkách Brněnského deníku.

 

Moravskoslezský kraj – Lukáš Curylo, *1974, KDU-ČSL. Na severní Moravě vytvořily koalici ANO, KDU-ČSL a ODS. Curylo, který je ředitelem Charity ČR, vedl kandidátku KDU-ČSL a v radě kraje bude zastávat post 1. náměstka hejtmana pro kulturu a památkovou péči. Je absolventem Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. V komunální politice se angažuje od konce 90. let, krajským zastupitelem je od roku 2008. Před tím byl pět let vedoucím odboru kultury, školství, mládeže a sportu na ostravském magistrátu. Dosud se profiloval spíše jako odborník na sociální oblast. Je klávesistou ostravské rockové skupiny Adobre.

 

Olomoucký kraj – František Jura, *1969, ANO. V Olomouci se k vládnutí spojily ANO, ČSSD a ODS. Kompetenční oblastí Františka Jury bude vedle kultury také tělovýchova a sport, kterým se věnuje profesionálně jako generální manažer a trenér druholigového fotbalového klubu 1. SK Prostějov. Jura je současně zastupitelem Prostějova, kde působí ve sportovním výboru. Je absolventem Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a soukromé Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Deset let pracoval ve Vězeňské službě České republiky.

 

Kraj Vysočina – Jana Fischerová, *1955, ODS. Na Vysočině bude v následujících čtyřech letech vládnout koalice ČSSD, ANO a ODS. Součástí agendy Jany Fischerové bude vedle kultury a památkové péče také cestovní ruch a mezinárodní vztahy. Fischerová je bývalou starostkou Havlíčkova Brodu, v krajském zastupitelstvu působí od roku 2000, letos byla zvolena z 32. místa na kandidátce. Od roku 2010 je též poslankyní, členkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a členkou zahraničního výboru. Vzděláním je stavařka a pedagožka, absolventka ČVUT.

 

Královehradecký kraj – Martina Berdychová, *1971, STAN – Východočeši. Ve východních Čechách se na spolupráci dohodly ČSSD, ODS, TOP 09, STAN – Východočeši a Koalice pro Královehradecký kraj. Nominálně bude agendou Martiny Berdychové oblast školství, do její gesce však má spadat i kultura. Před vstupem do politiky učila na základní škole, patnáct let pak byla starostkou Holovous na Jičínsku, které mají pět set obyvatel. V krajském zastupitelstvu působí od roku 2008, před třemi lety byla zvolena do parlamentu. Je místopředsedkyní výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a podvýboru pro kulturu. „Ve svém volném čase se věnuji především rodině, relaxuji nejlépe prací na zahradě a své baterky dobíjím a energii čerpám návštěvou výstav, koncertů, příjemnou četbou či účastí na jiné hezké kulturní akcí, kterou třeba i sama pořádám,“ uvádí mimo jiné ve svém kandidátském profilu.

 

Pardubický kraj – Roman Línek, *1963, KDU-ČSL. Krajskou vládu složily ČSSD, ODS, STAN a Koalice pro Pardubický kraj (KDU-ČSL, SNK ED, Nestraníci). Línek byl v letech 2000–04 historicky prvním hejtmanem pardubického kraje, v následujících volebních obdobích v radě zastával post 1. náměstka. Do jeho kompetence spadá nejen kultura, ale také investice a majetek. Je členem správní rady o. p. s. Smetanova Litomyšl. „Ukazuje se, že velkou část návštěvníků našich kulturních institucí tvoří účastníci různých tematických akcí, takže hodně záleží na dramaturgii a kreativitě odborných pracovníků, co všechno vymyslí a na co lidi nalákají. Naše instituce tak nejsou jen zakonzervovanými sbírkami, ale jsou důležitou součástí kulturního a společenského života svých sídelních měst,“ prohlásil Línek v listopadu po setkání s řediteli šesti příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných krajem.

 

Zlínský kraj – Miroslav Kašný, *1960, KDU-ČSL. Ve Zlíně koalici společně vytvořily KDU-ČSL, ANO, STAN a ODS. Kašný, který se v místní politice angažuje od poloviny 90. let, má v gesci vedle kultury a památkové péče také církve, mládež a sport. Obdobnou agendu měl po dvě volební období na starost na zlínské radnici. Když se lidovci v roce 2014 ocitli ve vedení města v opozici, Kašný nastoupil jako hráč na violu do Filharmonie Bohuslava Martinů, kde předtím již v letech 1985 až 2007 působil a v jejíž dozorčí radě předsedá. „Ve srovnání s politikou je to balzám na nervy. Muzika je těžká, ale krásná. A nemusíte v ní dělat kompromisy,“ citovala jej tehdy MF Dnes.

 

Karlovarský kraj – Daniela Seifertová, *1959, ANO. V Karlových Varech vznikla koalice ANO, ODS, Pirátů, Strany práv občanů a Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Podnikatelka v oblasti zdravotnických potřeb a poslední dva roky také místostarostka Chebu Daniela Seifertová bude mít v krajské radě na starost kulturu a památkovou péči. Volební program ANO se těmto oblastem věnoval jen velmi lakonicky: „Chceme nejlepší lázeňství v Česku, moderní cestovní ruch, lepší životní prostředí a finančně dostupnou kulturu, která baví. (…) Chceme aktivněji spolupracovat s Ministerstvem kultury ČR a Národním památkovým ústavem na citlivé obnově historických památek.“

 

Liberecký kraj – Květa Vinklátová, *1966, Starostové pro Liberecký kraj. Na vytvoření krajské vlády se v Liberci dohodli Starostové s ANO, ODS a ČSSD. Nová radní pro kulturu a cestovní ruch je majitelkou nakladatelství Knihy 555, které se specializuje na publikace o místní historii a přírodě. Od roku 2014 je zastupitelkou města Liberec, působí ve Fondu kultury a cestovního ruchu, který rozděluje granty, a v dozorčí radě divadla F. X. Šaldy. Angažuje se také v činnosti spolku Zachraňme kino Varšava. Mezi svými zájmy Vinklátová uvádí na prvním místě „kulturu ve všech podobách“.

 

Ústecký kraj – Jitka Sachetová, *1954, KSČM. Post hejtmana v Ústeckém kraji obhájil komunista  Oldřich Bubeníček. KSČM do rady přizvala ČSSD a Stranu práv občanů. Radní Sachetová má vedle kultury a památkové péče na starost také zemědělství, životní prostředí a venkov. Stejný post zastávala již v minulém období, její volba v zastupitelstvu se však neobešla bez komplikací. Hlasování muselo být opakováno, neboť napoprvé koalici, která disponuje těsnou většinou jediného hlasu, chyběl hlas jednoho komunistického zastupitele. Výdaje kraje na kulturu se v posledních čtyřech letech snížily z 257 milionů v rekordním roce 2013 na letošních 212 milionů korun. Přesto jde pořád o 1,5 procenta z celkového rozpočtu kraje.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné