Krajina poznání

Radek Wohlmuth recenze březen 2012

Jakub Nepraš v Hunt Kastner Artworks / Každý nový projekt Jakuba Nepraše (1981) je v našem prostředí už několik let vnímán jako událost. Asi není divu. Vždyť on sám jako jeden z mála tady bourá hned několik klišé, která se k současnému umění tradičně vztahují. U něj...

Díl 2: Kauza Danubiana

Dušan Buran na východ ... březen 2012

Slovenské noviny na prelome rokov intenzívne zamestnával prípad jednej galérie, ktorá sa ocitla vo finančnej núdzi a jednej Kunsthalle, ktorá ešte nevznikla. Medzičasom presiakol aj do českých médií (podrobnú genézu zverejnil napr. artalk.cz), takže na úvod len stručné resumé:...

Polemika uměním

Johanka Lomová recenze březen 2012

Middle East Europe v DOXu / Co se nachází na východ od Evropy a přes geografickou vzdálenost, je stále její součástí? Jaký je vlastně rozdíl mezi Českou republikou a Izraelem? Možné odpovědi nabízí kurátorský projekt Zuzany Štefkové a Tamary Moyzes v galerii DOX, který...

Souvislost

Pavel Netopil recenze březen 2012

Monika Immrová v Galerii města Loun / S Monikou Immrovou se vrací socha. Nejde jen o inovativní příklady tvorby nejrůznějších objektů, se kterými se v současnosti setkáváme u převážné většiny domácích kolegů. A nejde ani o hledání společných přesahů sochařství k...

Lekce 37. – Smetana-Týc Syndrom

Ondřej Chrobák manuál březen 2012

Uměleckou supergrupu Azorro proslavil mimo dalších film Czy artyście wszystko wolno?  Videozáznam performance, jejíž nazev by se dal volně přeložit jako Může si umělec dovolit uplně všechno?, vznikl v roce 2002. Zachycuje čtveřici polských umělců ověřujících na ulici...

Josef Hoffmann

Martina Lehmannová antiques březen 2012

Plný protikladů a tajemství, takový byl a stále zůstává Josef Hoffmann. Jeden z nejvýznamnějších tvůrců první poloviny 20. století, který stál několikrát u přehození výhybek v cestě architektury a designu.

Z dějin architektonické současnosti

Ondřej Hojda knižní recenze březen 2012

Pokud něco spojujeme s přívlastkem „současný“, máme tím obvykle na mysli věci, u kterých jsme ještě nezačali vnímat příznaky stárnutí. Jde-li o architekturu, můžeme takovou dobu odhadnout asi na deset let. Za českou architekturou prvního desetiletí jedenadvacátého...

Křesla z Kovony

Ladislav Zikmund Lender design březen 2012

Zájem o architekturu a design 70. a 80. let v posledních letech roste. Abychom ale nezůstali u povrchní „ostalgie“, je třeba se čím dál hlouběji nořit do objevování konkrétních staveb, předmětů a jejich tvůrců. Jedním z takových zapomenutých svědků doby je kovový...

Navázat spojení

Karolina Jirkalová architektura březen 2012

Anastomosis v DOXu / Projekty studentů architektury jen zřídkakdy opouštějí brány školy a vystavovány jsou nanejvýš jako součást soutěžních přehlídek. Studentské práce ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína na ČVUT však obsadily hned dvě patra holešovického DOXu. A je to...

Díl 2. O dobrodružství aneb Jak to bylo s Novobranskou

Antonín Novák ze života architekta březen 2012

Ze všech domů, které jsme doposud postavili, byl nejdobrodružnější průběh výstavby objektu Dopravního podniku na Novobranské ulici.

Pritzkerova cena 2012: Wang Shu

Karolina Jirkalová staveniště březen 2012

Laureátem letošní Pritzkerovy ceny za architekturu je čínský architekt Wang Shu, který spolu se svou ženou Lu Wenyu vede kancelář s názvem Amateur Architecture Studio. Wang Shu se tak stal prvním čínským držitelem tohoto nejvyššího architektonického ocenění, v roce 1983 sice...

Město v Kruhu

Karolina Jirkalová staveniště březen 2012

Občanské sdružení Kruh zahájilo jarní cyklus přednášek a diskusí o architektuře, který je věnován problematice plánování města, primárně pak veřejnému prostoru. Přednášky se konají vždy první čtvrtek v měsíci od 19.30 v Kulturním centru Vltavská. Úvodní večer...

Michal Nesázal

Radek Wohlmuth profil březen 2012

Ten, kdo uslyší název nové výstavy Michala Nesázala E. L. F., úplně jasnou informaci z něj nedostane. Buď se mu vybaví ušatá lesní mytologická bytost příbuzná skřítkům a vílám, nebo anglická zkratka hesla o věčné lásce (Everlasting Love Forever) provázejícího éru...

Nikola Čulík

Radek Wohlmuth portfolio březen 2012

Čerstvě devětadvacetiletý Nikola Čulík představuje další důvod, proč brát vážně emancipační proces české kresby, který na naší výtvarné scéně v posledních letech probíhá. Je to autor nové generace, která jasně dokazuje, že tužka a papír, případně zeď, jsou pro...

Ne/zakázané uvolnění

Radek Wohlmuth výstava březen 2012

Krištof Kintera v Městské knihovně / Asi není nic objevného, když se hned na úvod napíše, že není výstava jako výstava, ale co na tom, když to v případě zatím největšího samostatného projektu sochaře Krištofa Kintery platí víc než cokoliv jiného. Expozice, kterou...

Granty 2012

Jan Skřivánek zprávy březen 2012

Praha – Ministerstvo kultury koncem února zveřejnilo granty na letošní rok. Nezávislé grantové komise rozdělily na výtvarné umění v šesti různých kategoriích dohromady necelých 36,5 milionu korun. Uspělo 162 z 314 žadatelů. Nejvyšší částky dostaly Centrum současného...

Nové moravské galerie

Jan Skřivánek zprávy březen 2012

Brno – V únoru zahájila činnost nová výstavní síň Fait Gallery, která má sloužit k prezentaci uměleckých děl ze sbírky brněnského finančníka Igora Faita. Po Galerii Závodný, která od konce loňského roku funguje v Mikulově, jde v krátké době již o druhou galerii...

Dreams of Copenhagenization

Rado Ištok depeše březen 2012

Žít ve městě je samozřejmě něco jiného než přijet na několik dní. Rozdíl však mnohokrát nespočívá v tom „vidět více“, jako spíš ve „vidět jinak“. Přesto když jsem si přečetl Cestu na sever (1936) Karla Čapka, nebylo možné s jeho pohledem, i po téměř století,...

Z Brasílie

Oner Pasta depeše březen 2012

Do Brazílie, konkrétně do hlavního města Brasília, jsem přijel na pozvání Velvyslanectví České republiky v Brasílii a Museu Nacional Honestino Guimarães, abych pro něj vytvořil dílo přímo na zeď o rozměrech 7 x 5 metrů. Česká strana chtěla prezentovat současné mladé...

Nevyčerpatelnost

Karel Thein úhel březen 2012

Vztah umění a přírody snad patří i v naší době k motivům, jež procházejí napříč výtvarnými žánry. Je však pouze jedním z mnoha a málokdo by mu přiznal zvláštní místo. Důvod je zřejmý: vývoj umění směřoval celé minulé století pryč od rozpravy o vkusu a kráse....

Lidická sbírka nově

Luba Hédlová téma březen 2012

Na konci března bude po rekonstrukci interiéru znovuotevřena stálá expozice Lidické sbírky. Ačkoliv je jméno vesnice na severozápadním okraji Prahy v moderní české historii dobře a zároveň smutně známé, to, že zdejší památník zároveň spravuje unikátní sbírku

Wilhelm Sasnal

Jan Skřivánek zahraniční výstava březen 2012

Mnichovský Haus der Kunst hostí do 13. května průřezovou výstavu polského malíře Wilhelma Sasnala. Pro českého diváka má Sasnalova tvorba zvláštní půvab díky podobné dějinné a estetické zkušenosti i jako příběh úspěchu umělce „z východu“ na mezinárodní scéně.

Převzetí energie

Jan Skřivánek rozhovor březen 2012

S Rostislavem Koryčánkem o poslání galerií, architektuře a životě města / Dům umění města Brna sídlí v jedné z nemnoha galerijních budov postavených speciálně pro tento účel, zároveň však vždy aspiroval na to být víc než jen výstavní síní. Rostislav Koryčánek...

Krajina poznání

Radek Wohlmuth recenze březen 2012

Jakub Nepraš v Hunt Kastner Artworks / Každý nový projekt Jakuba Nepraše (1981) je v našem prostředí už několik let vnímán jako událost. Asi není divu. Vždyť on sám jako jeden z mála tady bourá hned několik klišé, která se k současnému umění tradičně vztahují. U něj...

Polemika uměním

Johanka Lomová recenze březen 2012

Middle East Europe v DOXu / Co se nachází na východ od Evropy a přes geografickou vzdálenost, je stále její součástí? Jaký je vlastně rozdíl mezi Českou republikou a Izraelem? Možné odpovědi nabízí kurátorský projekt Zuzany Štefkové a Tamary Moyzes v galerii DOX, který...

Josef Hoffmann

Martina Lehmannová antiques březen 2012

Plný protikladů a tajemství, takový byl a stále zůstává Josef Hoffmann. Jeden z nejvýznamnějších tvůrců první poloviny 20. století, který stál několikrát u přehození výhybek v cestě architektury a designu.

Křesla z Kovony

Ladislav Zikmund Lender design březen 2012

Zájem o architekturu a design 70. a 80. let v posledních letech roste. Abychom ale nezůstali u povrchní „ostalgie“, je třeba se čím dál hlouběji nořit do objevování konkrétních staveb, předmětů a jejich tvůrců. Jedním z takových zapomenutých svědků doby je kovový...

Navázat spojení

Karolina Jirkalová architektura březen 2012

Anastomosis v DOXu / Projekty studentů architektury jen zřídkakdy opouštějí brány školy a vystavovány jsou nanejvýš jako součást soutěžních přehlídek. Studentské práce ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína na ČVUT však obsadily hned dvě patra holešovického DOXu. A je to...

Pritzkerova cena 2012: Wang Shu

Karolina Jirkalová staveniště březen 2012

Laureátem letošní Pritzkerovy ceny za architekturu je čínský architekt Wang Shu, který spolu se svou ženou Lu Wenyu vede kancelář s názvem Amateur Architecture Studio. Wang Shu se tak stal prvním čínským držitelem tohoto nejvyššího architektonického ocenění, v roce 1983 sice...

Nikola Čulík

Radek Wohlmuth portfolio březen 2012

Čerstvě devětadvacetiletý Nikola Čulík představuje další důvod, proč brát vážně emancipační proces české kresby, který na naší výtvarné scéně v posledních letech probíhá. Je to autor nové generace, která jasně dokazuje, že tužka a papír, případně zeď, jsou pro...

Granty 2012

Jan Skřivánek zprávy březen 2012

Praha – Ministerstvo kultury koncem února zveřejnilo granty na letošní rok. Nezávislé grantové komise rozdělily na výtvarné umění v šesti různých kategoriích dohromady necelých 36,5 milionu korun. Uspělo 162 z 314 žadatelů. Nejvyšší částky dostaly Centrum současného...

Dreams of Copenhagenization

Rado Ištok depeše březen 2012

Žít ve městě je samozřejmě něco jiného než přijet na několik dní. Rozdíl však mnohokrát nespočívá v tom „vidět více“, jako spíš ve „vidět jinak“. Přesto když jsem si přečetl Cestu na sever (1936) Karla Čapka, nebylo možné s jeho pohledem, i po téměř století,...

Nevyčerpatelnost

Karel Thein úhel březen 2012

Vztah umění a přírody snad patří i v naší době k motivům, jež procházejí napříč výtvarnými žánry. Je však pouze jedním z mnoha a málokdo by mu přiznal zvláštní místo. Důvod je zřejmý: vývoj umění směřoval celé minulé století pryč od rozpravy o vkusu a kráse....

Wilhelm Sasnal

Jan Skřivánek zahraniční výstava březen 2012

Mnichovský Haus der Kunst hostí do 13. května průřezovou výstavu polského malíře Wilhelma Sasnala. Pro českého diváka má Sasnalova tvorba zvláštní půvab díky podobné dějinné a estetické zkušenosti i jako příběh úspěchu umělce „z východu“ na mezinárodní scéně.

Díl 2: Kauza Danubiana

Dušan Buran na východ ... březen 2012

Slovenské noviny na prelome rokov intenzívne zamestnával prípad jednej galérie, ktorá sa ocitla vo finančnej núdzi a jednej Kunsthalle, ktorá ešte nevznikla. Medzičasom presiakol aj do českých médií (podrobnú genézu zverejnil napr. artalk.cz), takže na úvod len stručné resumé:...

Souvislost

Pavel Netopil recenze březen 2012

Monika Immrová v Galerii města Loun / S Monikou Immrovou se vrací socha. Nejde jen o inovativní příklady tvorby nejrůznějších objektů, se kterými se v současnosti setkáváme u převážné většiny domácích kolegů. A nejde ani o hledání společných přesahů sochařství k...

Lekce 37. – Smetana-Týc Syndrom

Ondřej Chrobák manuál březen 2012

Uměleckou supergrupu Azorro proslavil mimo dalších film Czy artyście wszystko wolno?  Videozáznam performance, jejíž nazev by se dal volně přeložit jako Může si umělec dovolit uplně všechno?, vznikl v roce 2002. Zachycuje čtveřici polských umělců ověřujících na ulici...

Z dějin architektonické současnosti

Ondřej Hojda knižní recenze březen 2012

Pokud něco spojujeme s přívlastkem „současný“, máme tím obvykle na mysli věci, u kterých jsme ještě nezačali vnímat příznaky stárnutí. Jde-li o architekturu, můžeme takovou dobu odhadnout asi na deset let. Za českou architekturou prvního desetiletí jedenadvacátého...

Díl 2. O dobrodružství aneb Jak to bylo s Novobranskou

Antonín Novák ze života architekta březen 2012

Ze všech domů, které jsme doposud postavili, byl nejdobrodružnější průběh výstavby objektu Dopravního podniku na Novobranské ulici.

Město v Kruhu

Karolina Jirkalová staveniště březen 2012

Občanské sdružení Kruh zahájilo jarní cyklus přednášek a diskusí o architektuře, který je věnován problematice plánování města, primárně pak veřejnému prostoru. Přednášky se konají vždy první čtvrtek v měsíci od 19.30 v Kulturním centru Vltavská. Úvodní večer...

Michal Nesázal

Radek Wohlmuth profil březen 2012

Ten, kdo uslyší název nové výstavy Michala Nesázala E. L. F., úplně jasnou informaci z něj nedostane. Buď se mu vybaví ušatá lesní mytologická bytost příbuzná skřítkům a vílám, nebo anglická zkratka hesla o věčné lásce (Everlasting Love Forever) provázejícího éru...

Ne/zakázané uvolnění

Radek Wohlmuth výstava březen 2012

Krištof Kintera v Městské knihovně / Asi není nic objevného, když se hned na úvod napíše, že není výstava jako výstava, ale co na tom, když to v případě zatím největšího samostatného projektu sochaře Krištofa Kintery platí víc než cokoliv jiného. Expozice, kterou...

Nové moravské galerie

Jan Skřivánek zprávy březen 2012

Brno – V únoru zahájila činnost nová výstavní síň Fait Gallery, která má sloužit k prezentaci uměleckých děl ze sbírky brněnského finančníka Igora Faita. Po Galerii Závodný, která od konce loňského roku funguje v Mikulově, jde v krátké době již o druhou galerii...

Z Brasílie

Oner Pasta depeše březen 2012

Do Brazílie, konkrétně do hlavního města Brasília, jsem přijel na pozvání Velvyslanectví České republiky v Brasílii a Museu Nacional Honestino Guimarães, abych pro něj vytvořil dílo přímo na zeď o rozměrech 7 x 5 metrů. Česká strana chtěla prezentovat současné mladé...

Lidická sbírka nově

Luba Hédlová téma březen 2012

Na konci března bude po rekonstrukci interiéru znovuotevřena stálá expozice Lidické sbírky. Ačkoliv je jméno vesnice na severozápadním okraji Prahy v moderní české historii dobře a zároveň smutně známé, to, že zdejší památník zároveň spravuje unikátní sbírku

Převzetí energie

Jan Skřivánek rozhovor březen 2012

S Rostislavem Koryčánkem o poslání galerií, architektuře a životě města / Dům umění města Brna sídlí v jedné z nemnoha galerijních budov postavených speciálně pro tento účel, zároveň však vždy aspiroval na to být víc než jen výstavní síní. Rostislav Koryčánek...

Krajina poznání

Radek Wohlmuth recenze březen 2012

Jakub Nepraš v Hunt Kastner Artworks / Každý nový projekt Jakuba Nepraše (1981) je v našem prostředí už několik let vnímán jako událost. Asi není divu. Vždyť on sám jako jeden z mála tady bourá hned několik klišé, která se k současnému umění tradičně vztahují. U něj...

Souvislost

Pavel Netopil recenze březen 2012

Monika Immrová v Galerii města Loun / S Monikou Immrovou se vrací socha. Nejde jen o inovativní příklady tvorby nejrůznějších objektů, se kterými se v současnosti setkáváme u převážné většiny domácích kolegů. A nejde ani o hledání společných přesahů sochařství k...

Josef Hoffmann

Martina Lehmannová antiques březen 2012

Plný protikladů a tajemství, takový byl a stále zůstává Josef Hoffmann. Jeden z nejvýznamnějších tvůrců první poloviny 20. století, který stál několikrát u přehození výhybek v cestě architektury a designu.

Pritzkerova cena 2012: Wang Shu

Karolina Jirkalová staveniště březen 2012

Laureátem letošní Pritzkerovy ceny za architekturu je čínský architekt Wang Shu, který spolu se svou ženou Lu Wenyu vede kancelář s názvem Amateur Architecture Studio. Wang Shu se tak stal prvním čínským držitelem tohoto nejvyššího architektonického ocenění, v roce 1983 sice...

Michal Nesázal

Radek Wohlmuth profil březen 2012

Ten, kdo uslyší název nové výstavy Michala Nesázala E. L. F., úplně jasnou informaci z něj nedostane. Buď se mu vybaví ušatá lesní mytologická bytost příbuzná skřítkům a vílám, nebo anglická zkratka hesla o věčné lásce (Everlasting Love Forever) provázejícího éru...

Granty 2012

Jan Skřivánek zprávy březen 2012

Praha – Ministerstvo kultury koncem února zveřejnilo granty na letošní rok. Nezávislé grantové komise rozdělily na výtvarné umění v šesti různých kategoriích dohromady necelých 36,5 milionu korun. Uspělo 162 z 314 žadatelů. Nejvyšší částky dostaly Centrum současného...

Z Brasílie

Oner Pasta depeše březen 2012

Do Brazílie, konkrétně do hlavního města Brasília, jsem přijel na pozvání Velvyslanectví České republiky v Brasílii a Museu Nacional Honestino Guimarães, abych pro něj vytvořil dílo přímo na zeď o rozměrech 7 x 5 metrů. Česká strana chtěla prezentovat současné mladé...

Wilhelm Sasnal

Jan Skřivánek zahraniční výstava březen 2012

Mnichovský Haus der Kunst hostí do 13. května průřezovou výstavu polského malíře Wilhelma Sasnala. Pro českého diváka má Sasnalova tvorba zvláštní půvab díky podobné dějinné a estetické zkušenosti i jako příběh úspěchu umělce „z východu“ na mezinárodní scéně.

Díl 2: Kauza Danubiana

Dušan Buran na východ ... březen 2012

Slovenské noviny na prelome rokov intenzívne zamestnával prípad jednej galérie, ktorá sa ocitla vo finančnej núdzi a jednej Kunsthalle, ktorá ešte nevznikla. Medzičasom presiakol aj do českých médií (podrobnú genézu zverejnil napr. artalk.cz), takže na úvod len stručné resumé:...

Z dějin architektonické současnosti

Ondřej Hojda knižní recenze březen 2012

Pokud něco spojujeme s přívlastkem „současný“, máme tím obvykle na mysli věci, u kterých jsme ještě nezačali vnímat příznaky stárnutí. Jde-li o architekturu, můžeme takovou dobu odhadnout asi na deset let. Za českou architekturou prvního desetiletí jedenadvacátého...

Navázat spojení

Karolina Jirkalová architektura březen 2012

Anastomosis v DOXu / Projekty studentů architektury jen zřídkakdy opouštějí brány školy a vystavovány jsou nanejvýš jako součást soutěžních přehlídek. Studentské práce ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína na ČVUT však obsadily hned dvě patra holešovického DOXu. A je to...

Město v Kruhu

Karolina Jirkalová staveniště březen 2012

Občanské sdružení Kruh zahájilo jarní cyklus přednášek a diskusí o architektuře, který je věnován problematice plánování města, primárně pak veřejnému prostoru. Přednášky se konají vždy první čtvrtek v měsíci od 19.30 v Kulturním centru Vltavská. Úvodní večer...

Nikola Čulík

Radek Wohlmuth portfolio březen 2012

Čerstvě devětadvacetiletý Nikola Čulík představuje další důvod, proč brát vážně emancipační proces české kresby, který na naší výtvarné scéně v posledních letech probíhá. Je to autor nové generace, která jasně dokazuje, že tužka a papír, případně zeď, jsou pro...

Nové moravské galerie

Jan Skřivánek zprávy březen 2012

Brno – V únoru zahájila činnost nová výstavní síň Fait Gallery, která má sloužit k prezentaci uměleckých děl ze sbírky brněnského finančníka Igora Faita. Po Galerii Závodný, která od konce loňského roku funguje v Mikulově, jde v krátké době již o druhou galerii...

Nevyčerpatelnost

Karel Thein úhel březen 2012

Vztah umění a přírody snad patří i v naší době k motivům, jež procházejí napříč výtvarnými žánry. Je však pouze jedním z mnoha a málokdo by mu přiznal zvláštní místo. Důvod je zřejmý: vývoj umění směřoval celé minulé století pryč od rozpravy o vkusu a kráse....

Převzetí energie

Jan Skřivánek rozhovor březen 2012

S Rostislavem Koryčánkem o poslání galerií, architektuře a životě města / Dům umění města Brna sídlí v jedné z nemnoha galerijních budov postavených speciálně pro tento účel, zároveň však vždy aspiroval na to být víc než jen výstavní síní. Rostislav Koryčánek...

Polemika uměním

Johanka Lomová recenze březen 2012

Middle East Europe v DOXu / Co se nachází na východ od Evropy a přes geografickou vzdálenost, je stále její součástí? Jaký je vlastně rozdíl mezi Českou republikou a Izraelem? Možné odpovědi nabízí kurátorský projekt Zuzany Štefkové a Tamary Moyzes v galerii DOX, který...

Lekce 37. – Smetana-Týc Syndrom

Ondřej Chrobák manuál březen 2012

Uměleckou supergrupu Azorro proslavil mimo dalších film Czy artyście wszystko wolno?  Videozáznam performance, jejíž nazev by se dal volně přeložit jako Může si umělec dovolit uplně všechno?, vznikl v roce 2002. Zachycuje čtveřici polských umělců ověřujících na ulici...

Křesla z Kovony

Ladislav Zikmund Lender design březen 2012

Zájem o architekturu a design 70. a 80. let v posledních letech roste. Abychom ale nezůstali u povrchní „ostalgie“, je třeba se čím dál hlouběji nořit do objevování konkrétních staveb, předmětů a jejich tvůrců. Jedním z takových zapomenutých svědků doby je kovový...

Díl 2. O dobrodružství aneb Jak to bylo s Novobranskou

Antonín Novák ze života architekta březen 2012

Ze všech domů, které jsme doposud postavili, byl nejdobrodružnější průběh výstavby objektu Dopravního podniku na Novobranské ulici.

Ne/zakázané uvolnění

Radek Wohlmuth výstava březen 2012

Krištof Kintera v Městské knihovně / Asi není nic objevného, když se hned na úvod napíše, že není výstava jako výstava, ale co na tom, když to v případě zatím největšího samostatného projektu sochaře Krištofa Kintery platí víc než cokoliv jiného. Expozice, kterou...

Dreams of Copenhagenization

Rado Ištok depeše březen 2012

Žít ve městě je samozřejmě něco jiného než přijet na několik dní. Rozdíl však mnohokrát nespočívá v tom „vidět více“, jako spíš ve „vidět jinak“. Přesto když jsem si přečetl Cestu na sever (1936) Karla Čapka, nebylo možné s jeho pohledem, i po téměř století,...

Lidická sbírka nově

Luba Hédlová téma březen 2012

Na konci března bude po rekonstrukci interiéru znovuotevřena stálá expozice Lidické sbírky. Ačkoliv je jméno vesnice na severozápadním okraji Prahy v moderní české historii dobře a zároveň smutně známé, to, že zdejší památník zároveň spravuje unikátní sbírku

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné