Anna Slama a Marek Delong

Tina Poliačková portfolio září 2019

Unfolding time to the threads of emotion / Marek Delong (*1986) ukončil magisterské štúdium v Ateliéri videa na Fakultě výtvarných umění VUT v Brne, zatiaľ čo Anna Slama (*1991) dokončila štúdium na Konstfack University of Arts, Crafts and Design v Štokholme. Marek Delong síce žije a pracuje v Prahe a Anna Slama v Štokholme, ale spoločne sa pohybujú na širokej medzinárodnej scéne. Účastnili sa napríklad výstav Wicked Anima Fun v Stephanie Kelly Gallery v Drážďanoch (2018), Souvenirs of Affair v pražskej Gallery A.M.180 (2018) alebo When the sick rule the world v galérii ­­Gr_ und v Berlíne (2019). Tento rok sa prezentovali na samostatných výstavách ANDROMEDA v Catbox Contemporary v New Yorku a Will I become a better person, if I stop dreaming about the stars? v galérii FUTURA v Prahe.

„This is not so much a journey as it is flood or a slow tide, starting with tremors hardly felt, it has potential of causing a chasm“, rezonujú slová zastreného hlasu v úvode filmu Sugar Hunter’s feast, ktoré mohlo domáce publikum pred dvoma rokmi zhliadnuť v podzemí kina Metropol v rámci festivalu PAF v Olomouci. V podivne snovej atmosfére severskej krajiny vystupujú tajomné postavičky-marionetky, ktoré ožívajú v klasickej animácii, aby podali poetickú výpoveď pretekajúcu niekde medzi zaklínadlom, proroctvom a detskou rozprávkou. Výpravné video môže poodhaliť niečo málo z aspektov tvorby Anny Slamy a Marka Delonga, a to dôkladné scénografické riešenie, spoluprácu väčšinou so zahraničnými umelcami a umelkyňami (tu okrem iných napríklad text od Keiu Krikmann alebo soundtrack od Nurse Stockings) a záujem o zmyslovosť a emocionálne vypätie. Za spomenutie stojí tiež fakt, že práve na PAFe sa, v spolupráci s kurátorom Lumírom Nyklom, uskutočnila ich prvá spoločná výstava Sandbox Frontex Litany (2015). Tá sa niesla ešte v duchu filozofického záujmu o „plochú ontológiu“, teda uvažovanie o rovnocennosti všetkých objektov, a svoju inštaláciu poňali ako hru „Latourovských litánií“.

Avšak Slama a Delong rýchlo opustili slepú uličku snahy prekladať či už filozofické alebo socio-politické problémy do jazyka umenia a emancipáciu objektov, ktorú priniesla objektovo orientovaná ontológia využili k uplatneniu ich magického potenciálu. Vyleštené povrchy a minimalistické riešenie bielej kocky transformujú na psychedelickú scénu snového blúznenia, v ktorej napoly abstraktné a napoly figurálne sochy, objekty a obrazy pôsobia ako relikty neznámeho príbehu, alebo ho sami anticipujú. Intuícia namiesto konceptuálneho rozvažovania či snahy o hĺbkovú spoločenskú kritiku. Tento súčasný mikrotrend, nazývaný občas nová zmyslovosť, občas (emo-) romantický obrat, obracia svoj pohľad späť k prírode, citlivosti až detskej úprimnosti a bezprostrednosti gesta a vyjadruje túžbu napĺňať bežný priestor významom, ordinárne tajomstvom. Tento postoj však zahŕňa i vnútorné kontradikcie, napätie krásneho a škaredého, sily a slabosti, individualizmu a kolektivizmu, lásky k životu, ale zároveň i lásky k smrti. Prináša terapeutický aspekt ako je bildung, teda seba-realizáciu prostredníctvom harmónie mysle a srdca.

U Delonga a Slamy sa psychické patológie a predátorské požiadavky neskorého kapitalizmu premieňajú na hypnagogický fairyland, ako to môžeme vidieť napríklad na výstave Andromeda v galérii Catbox Contemporary v New Yorku (2019), kde sa škrabací strom pre mačky stáva bezpečne obývateľným „vzdušným zámkom“. Berlínska výstava When the sick rule the world v galérii Gr_und (2019), tematizuje zas neudržateľnosť situácie, v ktorej voľná ruka trhu vyraďuje zo spoločnosti tých, ktorí nie sú schopní napĺňať ultimátnu požiadavku produktivity. Opiera sa o uvažovanie spisovateľky Dodie Bellamy, ktorá si predstavuje situáciu, v ktorej dochádza k prechýleniu modelu normativity v prospech tých, ktorí sú považovaní za nezdravých: „When two sick bodies come together their desperate hearts open, it is lovely to watch them…” Delong a Slama tu predstavujú narodenie hybridnej hmyzovitej bytosti „Rybízka“, v ľudovej slovesnosti neskúseného a naivného mladíka.

Na výstave v pražskej galérii Futura si Delong so Slamou kladú otázku, ktorá zarezonovala v hlave snáď každému: Will I become better person, if I stop dreaming about stars?(2019) a narážajú na akademizmus a vyprázdnenosť vlastný umeleckej prevádzke. Prívetivosť poetickej scenérie utkanej z belavých farieb, ukrývajúcej sa za dekoratívnymi záclonkami, môže mať veľmi blízko k melanchólii ľudovej balady. Analytický či intelektuálne nabúchaný prístup k vytváraniu umeleckého diela ustupuje čírej senzuálnosti a magickosti. Lepkavá emocionálna dráma, umocňovaná opäť hudbou Nurse Stockings, otvára autoterapeutickú cestu z úzkosti súčasnej generácie, odcudzenia sa vlastnej práci a straty akejkoľvek pozitívnej vízie budúcnosti či nádeje. Dnešné podmienky artworldu vytvárajú tlak na fluktuáciu symbolického kapitálu a jeho zhodnocovanie či podriaďovanie sa byrokratickému aparátu inštitúcií. Delong a Slama sa snažia nahradiť existujúci slovník umeleckých foriem tvorivou dielňou s obrábaním nízkonákladových modelovacích hmôt ako je hlina, drevo, látka, gáza a pena.

Tento romantický postoj umeleckej dvojice Delonga a Slamy môže podaktorých dráždiť pocitom zastaranosti a konzervatívnosti, ale zároveň poskytuje únik od logiky kultúrneho priemyslu založeného na kompetitívnosti a vydáva sa napospas zraniteľnosti. Necháva sa zvádzať prvkami literárnosti a otvára sa svojbytným spôsobom pretrhaným vzťahom k umeleckému dielu, k histórii a pamäti (výstava Femme Fatale Brewery, 2017) alebo k samotnej umeleckej komunite oddanej romantickému postoju, pohybujúcej sa na poli solidárneho zdieľania. Táto umelecká dvojka odrástla v post-ironickom priestore instagramu a umeleckých blogov a ich priznaná infantilita a domnelý diletantizmus sa skôr ako naivnému či insitnému umeniu podobajú ilustráciám fan-fiction a nadšeneckým komnatám deviant artu. V tomto prípade sarozhodnutie staviť na detskú naivitu vyplatí, pretože tá umožňuje nepredpojatú orientáciu vo svete. Ten v podaní Delonga a Slamy musí byť romantizovaný, aby mohol byť znovuobjavený..

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné