ARCHIP

Karolina Jirkalová staveniště červen 2010

V zimním semestru akademického roku 2010/2011 zahájí svou činnost soukromá vysoká škola architektury s názvem ARCHIP – tedy Architectural Institute in Prague.

Sídlit bude v parteru Veletržního paláce, který má v pronájmu od Národní galerie, vyučovacím jazykem bude angličtina. Rektorkou školy je architektka Regina Loukotová, studijní plán má na starosti architekt Petr Pištěk, finance ekonom Jiří Janeček a organizaci a soulad s předpisy Jiří Šimice. ARCHIP zatím získal akreditaci na bakalářský stupeň, v další fázi počítá s rozšířením výuky o navazující magisterské studium. Začátkem května, kdy škola získala státní souhlas, bylo vypsáno výběrové řízení pro první ročník – studenti budou vybráni na základě zaslaného portfolia a motivačního dopisu.

Regina Loukotová uvedla, že ideální počet studentů, které chtějí přijmout, je 60. Vzhledem k tomu, že čekání na státní souhlas se protáhlo a škola neměla dostatek času dát o sobě vědět, se dá očekávat, že počet přijatých studentů bude o něco nižší. Ani zástupci školy se však neodvažují hádat, jaký bude v prvním roce o studium zájem a jaké bude složení studentů. Školné je na české poměry poměrně vysoké, 90 tisíc Kč za semestr, v porovnání se soukromými školami architektury jinde v Evropě je to však poměrně nízká částka. Stejné peníze mimochodem zaplatí zahraniční student (pokud není na výměnné stáži) na pražské VŠUP – částka tedy zhruba odpovídá nákladům na tento druh studia.

Studijní plán je kompatibilní s evropským systémem kreditů European Credit Transfer System (ECTS) – umožní tedy studentům pokračovat v magisterském studiu či kdykoli přejít na jinou vysokou školu v Evropě. Předměty budou povinné a pevně dané pro každý ročník – největší důraz bude kladen na architektonické navrhování. Všechny ateliéry by v daném semestru měly pracovat na stejném zadání – umožní to nejen lepší srovnání všech prací, ale především to iniciuje diskusi a motivuje studenty. Ateliérovou výuku pak doplní teoretické i praktické předměty ze stavební oblasti, umění i humanitních věd.

Vedoucím ateliérů architektonického navrhování je brněnský architekt Zdeněk Fránek, vlastní ateliér povedou i Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov z ateliéru A69, Jan Schindler z ateliéru 4A nebo architekt Michal Palaščák. Dějiny architektury bude přednášet profesor vídeňské technické univerzity Martin Kubelík, doplní ho historici umění a architektury Klára Benešovská a Richard Biegel, v oblasti moderní a současné architektury pak Monika Mitášová. Konstrukce, statiku a stavitelství bude na ARCHIP vyučovat docentka Hana Gattermayerová z Fakulty stavební ČVUT. V programu budou výrazně zastoupeny i tvůrčí umělecké disciplíny – kresba a grafika, malba, plastika a modelování, konceptuální tvorba či praktičtější obory, jako je fotografie či grafický design. Podle Loukotové se bude škola blížit spíš Vysoké škole uměleckoprůmyslové než studiu na technických školách.

Myšlenka založit soukromou architektonickou školu se formovala již řadu let v okruhu architekta Martina Roubíka (1949–2008). Roubík žil od konce 60. let v Norsku, kde spoluzakládal dnes světoznámý ateliér Snohetta i galerii architektury Rom a působil také na univerzitě v Trondheimu. Po listopadu 1989 vedl ve dvou etapách (1991–1992 a 2000–2003 s Reginou Loukotovou) ateliér na pražské fakultě architektury. V roce 1999 založil v Praze spolu s Reginou Loukotovou ateliér GEM Architects. Vždycky patřil mezi výrazné a provokativní osobnosti. Sám se neúspěšně pokusil kandidovat na děkana Fakulty architektury ČVUT i Fakulty architektury TU v Liberci. V Liberci byl v letech 2003–2004 sice děkanem zvolen, ale rektor ho odmítl jmenovat. I tato zkušenost ho přivedla k myšlence založit soukromou architektonickou vysokou školu. Po Roubíkově smrti v roce 2008 převzala iniciativu jeho pracovní i životní partnerka Regina Loukotová.

ARCHIP právě startuje, jaký bude, co přinese studentům, ale i tuzemské architektonické scéně, se teprve ukáže.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné