Back to Brandl

Tadeáš Kadlec výstava prosinec 2023

Národní galerie připravila do prostoru Valdštejnské jízdárny monografickou výstavu barokního malíře Petra Brandla. Spolupráce kurátorky Andrey Steckerové s architekty Romanem Brychtou, Markétou Mráčkovou a Bárou Šimonovou vyústila ve výjimečně působivou a vyváženou expozici, která představuje nově restaurovaná plátna a také několik nedávno objevených Brandlových děl. Pozornost je věnována také bouřlivému životnímu příběhu malíře. O zasvěcený exkurz do Brandlova díla i zhodnocení výstavy jsme požádali historika umění Tadeáše Kadlece.

38_VJ_Brand Pribeh Bohema_dokumentace_2023_Kremplova.jpg

Petr Brandl: Příběh bohéma, pohled do výstavy s trojicí oltářních obrazů z kostela sv. Markéty v Praze-Břevnově, zleva: Nalezení a převezení ostatků sv. Otmara z ostrova Werd do svatohavelského kláštera (Oslavení sv. Otmara), 1719, Smrt sv. Benedikta, 1719, Smrt poustevníka Vintíře, 1718–1719, foto: Adéla Kremplová, Národní galerie Praha

brandl autoportrét prsty.jpg

Petr Brandl: Vlastní podobizna s gestem počítání na prstech, asi 1722–1725, 68 × 54 cm, olej, plátno, Národní galerie Praha. „I když zákazníci tohoto umělce usilovně sháněli, byl každý rád, když se toho nepořádného muže po vykonané práci zase zbavil. Přitom se přihodily sem tam úsměvné události, které ale pro umělce kromě směšnosti nic pamětihodného neznamenaly.“ Jan Quirin Jahn: Petr Brandl, malíř historických výjevů a portrétů (1795)

02_VJ_Brand Pribeh Bohema_dokumentace_2023_Kremplova.jpg

Petr Brandl: Příběh bohéma, pohled do výstavy s dílem Kající se Máří Magdaléna z Mníšku pod Brdy, asi 1693, foto: Adéla Kremplová, Národní galerie Praha

16_VJ_Brand Pribeh Bohema_dokumentace_2023_Kremplova.jpg

Petr Brandl: Příběh bohéma, pohled do výstavy, zleva s díly: Podobizna šlechtice v modrém plášti (po 1710), Podobizna staršího muže (kolem 1720), Vlastní podobzina v paruce, zv. Strahovská (kolem 1703) a kopie Vlastní podobizny, zv. Vídeňská (1. pol. 18. stol.), foto: Adéla Kremplová, Národní galerie Praha

brandl simeon.jpg

Petr Brandl: Simeon s Ježíškem, po 1725, 78 × 60 cm, olej, plátno, Národní galerie Praha

brandl máří magdalena.jpg

Petr Brandl: Kající se Máří Magdaléna, po 1710, 114 × 84 cm, olej, plátno, Národní galerie Praha

brandl anděl.jpg

Petr Brandl: Zvěstování Panně Marii: Archanděl Gabriel, před 1710, olej, plátno, 58,6 × 43 cm, Národní galerie Praha

O 49@.jpg

Petr Brandl Podobizna šlechtice v bílé paruce, kolem 1725, 65 × 50 cm, olej, plátno, Národní galerie Praha

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné