Benátky bez ČR?

Kateřina Černá zprávy prosinec 2010

Praha – Padesáté čtvrté bienále výtvarného umění v Benátkách proběhne od 4. června do 27. listopadu příštího roku. Účast České republiky však ani půl roku před zahájením není jistá. Vedení Národní galerie, které letos odpovídá za výběr projektu pro československý pavilon, totiž ignorovalo doporučení své vlastní výběrové komise a vybralo jiné umělce. Ti na protest proti právně regulérnímu, ale eticky spornému postupu nabídku vystavovat na bienále odmítli.

Národní galerie vypsala výběrové řízení na řešení pavilonu již začátkem srpna. Uzávěrka přihlášek byla 10. září a 22. září se sešla devítičlenná odborná komise, ve které se kromě vedoucího sbírky Moderního umění NG Tomáše Vlčka objevila ředitelka Slovenské národní galerie Alexandra Kusá nebo kurátoři Edith Jeřábková, Václav Magid, Marcel Fišer a Michal Koleček. Komise posoudila 23 přihlášených projektů. Žádný z nich ji ovšem nepřesvědčil do té míry, aby ho doporučila k realizaci.

Nedostatek kvalitních projektů komise přičítala nedostatečné informovanosti odborné veřejnosti ze strany NG. Proto se rozhodla uskutečnit nové výběrové řízení. Zároveň navrhla vyzvat několik konkrétních kurátorů: Karla Císaře, Víta Havránka, Tomáše Pospiszyla a další. Uzávěrka druhého konkurzu proběhla 30. října a komise zasedla 5. listopadu. Z tohoto zasedání vyšel vítězně projekt třicetiletého Dominika Langa nazvaný Spící město. Výsledek hlasování byl jednoznačný – pro Langa se vyslovilo 6 z 9 odborníků. Vítěze výběrového řízení komise doporučila vedení NG.

Ředitel galerie Milan Knížák zveřejnil 16. listopadu, tedy 11 dní po zasedání komise, rozhodnutí o výsledku konkurzu, ve kterém uvedl, že vybírá projekt Vasila Artamonova, Alexeye Klyuykova a Pavla Sterce. Ten sice postoupil do finále, ale neuspěl. „V závěru jsme vybírali ze dvou projektů, ale doporučili jsme jen jeden,“ vysvětluje člen komise Václav Magid. Zamítnutí vítězného projektu Knížák nijak konkrétně nezdůvodnil.

18. listopadu zveřejnila trojice umělců Artamonov – Klyuykov – Sterec prohlášení, v němž odmítla svou účast. Důvodem byl jejich nesouhlas se způsobem, jak byli vybráni. „Milan Knížák nerespektoval stanovisko komise, která jednoznačně doporučila k realizaci jiný projekt,“ uvedli umělci. Téhož dne zveřejnila svůj protest proti postupu ředitele NG také většina členů výběrové komise.

Následovaly bouřlivé ohlasy v tisku, které upozorňovaly na Knížákovu aroganci a chválily protestní stanovisko umělců. Média dále citovala podezření komise, že ředitel NG s odmítnutím umělců předem počítal a chce na bienále vyslat vlastního „koně“. NG reagovala nepodepsaným oficiálním vyjádřením, v němž se mimo jiné dočteme, že ředitel má „finální“ a „nezadatelné“ právo rozhodnout. Poněkud překvapivě se zde také uvádí, že „Národní galerie netrvá na tom, aby se starala o československý pavilon“ a případně ráda předá agendu někomu jinému.

23. listopadu se Vasil Artamonov s Alexeyem Klyuykovem stali držiteli Ceny Jindřicha Chalupeckého, což ještě více zviditelnilo jejich protest. „Ministerstvo kultury a Národní galerie chtějí vyvolat jednání s umělci, které by vedlo ke změně rozhodnutí všech aktérů,“ uvedla o pár dní později pro Art+Antiques tisková mluvčí NG Petra Jungwirthová. Dále poznamenala, že definitivní rozhodnutí o projektu, který bude zastupovat Českou republiku na benátském bienále, by mělo padnout během následujících 14 dnů, tedy do poloviny prosince.

Za náplň československého pavilonu v Benátkách odpovídá po rozpadu Československa střídavě česká a slovenská národní galerie. Na bienále v roce 2009 Česko a Slovensko reprezentoval Roman Ondák, v roce 2007 výtvarnice Irena Jůzová. V obou případech provázely jejich výběr kontroverze: V roce 2009 komisi nezaujal žádný z přihlášených projektů, a tak oslovila Ondáka, který nabídku přijal. V případě Jůzové odborná veřejnost zpochybnila kvalitu její tvorby. Nestalo se ovšem to, co nyní, tedy že by ředitel galerie nerespektoval vlastní komisi.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné