Celoroční industriál

Karolina Jirkalová staveniště listopad 2011

Již šesté mezinárodní bienále Industriální stopy není letos koncentrováno do několika málo dní, ale jeho program běží po celý rok. Většina akcí je však přeci jen tradičně soustředěna do podzimních měsíců.

Epicentry dění se kromě Prahy stávají především industriální lokality Kladna a Ostravy, nově se letos podíváte například do Semil, Kostelce nad Černými lesy, či pivovaru v Lobeči u Mšena.

Vyvrcholením odborněji zaměřených akcí bude konference s názvem Průmyslové dědictví - na hraně, která proběhne ve dnech 14. až 16. října v Národním technickém muzeu v Praze. Cílem konference je široká mezinárodní diskuse nad důvody zachování průmyslového dědictví, která z oblastí architektury, urbanismu a památkové péče přesahuje do rovin historických, sociologických, psychologických či ekologických. Tematické okruhy jsou letos tři – prvním je smysl, možnosti a limity architektury konverzí, druhým alternativní projekty využití průmyslového dědictví, třetím pak mezinárodní srovnání odborných a pedagogických přístupů k tématu průmyslového dědictví.

Bezprostředně  po konferenci, 17. - 18. října následuje dvoudenní exkurze do Ostravy – první den je na programu prohlídka areálu Vítkovice s architektem Josefem Pleskotem, druhý den pak představení vize proměny tohoto industriálního komplexu. Méně náročná akce pro širší veřejnost je pak na 16. října připravena na Kladensku – jmenuje se Autobusem za uhlím a zájemce proveze po několika dolech a dalších industriálních zastávkách.

Studenti a čerství absolventi architektury se mohou zúčastnit workshopů na téma nové využití Nákladového nádraží Žižkov. Cílem je vytvoření několika nezávislých koncepcí změny využití stávající budovy při zachování její architektonické hodnoty. Projekt je nanejvýš aktuální – tlak na demolici objektu se stupňuje, a pokud nebude nádraží prohlášeno za památku, bude téměř jistě stržen.

V Regionálním muzeu v Teplicích je od 27. října do 27. listopadu otevřena výstava věnovaná průmyslové architektuře na Teplicku. Mnohem víc se pak o industriálních památkách tohoto regionu dozvíte v právě vydané knize Industriální topografie / Ústecký kraj, kterou vydává Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT. Závěrečné setkání letošních Industriálních stop se uskuteční 11. listopadu v pivovaru v Kostelci nad Černými lesy. Proběhne zde již třetí letošní akce s názvem Jak jsem potkal fabriku – tentokrát s podtitulem Konce symboly industriální éry – komíny.

 

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné