Centrum umění Ládví

Karolina Jirkalová staveniště září 2008

Vítězství v Ideové soutěži na Centrum současného umění Ládví si koncem června odnesly hned dva autorské týmy: dvojice Aleksandra Vajd - Hynek Alt a architektonická platforma MOBA. Cílem ideové soutěže, kterou vyhlásila umělecká skupina Ládví, není realizace vítězných projektů, ale otevření diskuse o možné existenci prostorů pro současné umění ve velkých sídlištních celcích.

Autorská dvojice Vajd-Alt přišla s jednoduchým systémem devíti prefabrikovaných stavebních buněk, které lze volně přemisťovat a přestavovat podle potřeb té které výstavy. S expozicí se tak mění i výstavní budova. Zadní strana stavby je vždy osazena konstrukcí z ocelových trubek a schodištěm. Součástí návrhu je i nastálo instalovaný jeřáb, který umožní buňky kdykoli přeskupit.

MOBA se rozhodla jít proti samé podstatě ideové soutěže, která vznik Centra současného umění na Ládví nepředpokládá. Architekti předkládají návrh, který je i za současných podmínek realizovatelný. Na Ládví jsou panelové bloky uspořádány tak, že vytvářejí tři polouzavřené dvory, jakési urbanistické interiéry. Právě sem MOBA soustřeďuje umělecké aktivity. Využívá k tomu dva prvky stávajícího sídlištního parteru – altány umístěné ve  dvorech a parterové buňky v blocích. Altán je s minimálními úpravami transformován ve výstavní prostor, parterová buňka slouží jako ateliér, ale i prostor pro nejrůznější instalace, happeningy či vernisáže. Jak konstatují sami autoři, jedinou utopií zůstává dohoda s obyvateli domů a jejich podpora projektu.

Skupina Ládví existuje od roku 2005 a jejími členy jsou Jan Haubelt, Tomáš Severa, Adéla Svobodová a Jiří Thýn. Soustřeďuje se na umělecké aktivity ve veřejném prostoru, které se pohybují na hranici umění a veřejně prospěšné činnosti. Operuje především v prostoru sídliště Ládví.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné