Cenu Klubu Za starou Prahu

Karolina Jirkalová staveniště prosinec 2010

Cenu Klubu za starou Prahu za novostavbu v historickém prostředí získal letos kostel svatého Ducha v Šumné na Znojemsku od architekta Marka Štěpána. Předseda poroty Rostislav Švácha vyzdvihl především umístění stavby – ze zanedbaného prostranství vznikl skutečný veřejný prostor. Díky novému kostelu dnes už není pochyb o tom, kde je v Šumné náves. 

Architektonická forma upomíná na raně křesťanské podélné sakrální stavby s apsidou v závěru, podle Štěpána je „vystavěna na striktní proporční osnově vycházející z vepsaného kruhu (jak v půdorysech, tak v řezech)“. Hmota kostela není velká, díky hranolové věži, jasným liniím a malým okenním otvorům však působí monumentálně. Vstupní fasáda s věží stojí navíc přímo v ose příjezdové komunikace. V budoucnu by měl být na nové trojúhelné návsi vztyčen ještě pylon. Není to jediné vylepšení – apsida, ve které je umístěno kněžiště, bude v příštích letech vymalována monumentální freskou. Liturgické řešení se stejně jako vnější forma kostela obrací k rané křesťanské architektuře. Ohniskem prostoru je presbytář, který je vůči lodi o dva stupně vyvýšen. Materiály a technologie, které jsou zde použity, vycházejí z místních tradic – liturgický mobiliář je z božanovského pískovce, okna, dveře i lavice jsou dubové, omítky vápenné, jemně kletované.

Kostel, který pojme na sto osob, se podařilo postavit za skromných 6,5 milionu korun. Což je pro srovnání zhruba cena rodinného domu. Ateliér Marka Štěpána se dlouhodobě věnuje sakrálním stavbám, je například autorem kostela sv. Ducha v Ostravě.

Cena Klubu za starou Prahu byla letos udělena již po sedmé. Jejím cílem je upozorňovat na stavby, které nejen že vynikají architektonickou kvalitou, ale zároveň nenarušují své historické prostředí. Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení také druhého a třetího místa. Porota Klubu za starou Prahu tak ocenila také palác Zdar v Ústí nad Labem od architektů Jana Jehlíka a Ivana Reimanna – ústecké hlavní náměstí se díky této stavbě vrátilo k původnímu půdorysu, který byl narušen bombardováním za druhé světové války. Samotná budova pak pracuje s klasickými poměry hmot a svou formou odkazuje k německým stavbám z 20. let minulého století. Na třetí příčce se umístilo kulturní středisko Střelnice v Turnově od pražských architektů Libora Čížka, Ondřeje Moravce, Michala Nekoly a Radka Šímy. Podle poroty tvoří dům důstojnou bránu do starého městského centra.

Všechny tři stavby získaly ocenění především díky svým urbanistickým kvalitám, nikoli primárně kvůli využití historických forem. Byť jsou tyto citace u všech zřetelně patrné.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné