Ceny Uměleckohistorické společnosti

Tomáš Klička zprávy červenec 2018

Praha – Začátkem června proběhlo v Národním technickém muzeu výroční setkání Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích (UHS). Důvodem schůze hlavní domácí oborové organizace sdružující v Česku působící historiky umění byla valná hromada a slavnostní předání cen společnosti – Ceny Josefa Krásy pro badatele do čtyřiceti let a Ceny UHS udělované za celoživotní přínos oboru.

V pořadí sedmnáctým laureátem Ceny UHS se stala Olga Pujmanová Stretti. Výbor UHS ocenil historičku umění specializující se na italské umění 14. až 16. století. Studia dějin umění a archeologie absolvovala na pražské Filozofické fakultě UK počátkem 50. let a její odborná dráha je spjata především s Národní galerií, kde působila od roku 1960 do roku 1993. V roce 1992 stála u založení Společnosti přátel umění NG a mnoho let jí předsedala. V nedávné minulosti se podílela na výboru Viktor Stretti. Z Mnichova do Paříže. Korespondence a skicáře z let 1898 až 1902, který vydala NG.

Rovněž Cenu Josefa Krásy získala žena, absolventka katedry dějin umění na Univerzitě Karlově a doktorského studia na Vysoké školy uměleckoprůmyslové Hana Buddeus. Laudatio přednesl její školitel Karel Císař z UMPRUM. Ocenění získala za svou loni vydanou knihu Zobrazení bez reprodukce: Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století, která vznikla na základě její dizertační práce (recenzi knihy od Daniela Grúňa jsme přinesli v AA 5/2018). Ve své knize se Buddeus věnovala fotografickému obrazu jako zobrazení performance a zaměřila se na spletité vztahy performance coby „živého umění“ a fotografie, která ji uchopuje jako minulý děj. Téma zkoumala především na příkladu práce Petra Štembery, Karla Milera, Jana Mlčocha a Jiřího Kovandy. Buddeus je také činná coby vysokoškolská pedagožka (FAMU) a působí jako výzkumná pracovnice v Ústavu dějin umění Akademie věd, kde se podílí na projektu Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl.

Odpoledním programem setkání byla debata věnovaná tématu boje s padělky uměleckých děl. Diskuze se dotýkala trhu s uměním, metod odhalování i možnostem obrany. Panelu se zúčastnili představitelé veřejných sbírkotvorných institucí, aukčních domů i policie. Mezi problémy, na něž bylo poukázáno, patřil nedostatek systematičnosti evidence falz, problematičnost evidence sporných děl a složitost boje proti pochybným znaleckým posudkům.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné