Ceny Věry Jirousové za výtvarnou kritiku 2019

Tomáš Klička zprávy listopad 2019

Praha – Cenu Věry Jirousové pro etablované kritiky výtvarného umění a za přínos oboru získal ve středu 9. října 2019 Viktor Čech, cenu pro začínající autory pak Matěj Forejt. Ocenění, které nese jméno historičky umění a kritičky Věry Jirousové, organizuje sdružení INI Project a letos bylo uděleno již pošesté. Vítěze vybrala porota, v níž usedli umělec Aleš Čermák, teoretička a kritička designu Klára Peloušková, kritik a kurátor Jiří Ptáček a spisovatelka Michaela Rosová.

„Porota Viktora Čecha ocenila za dosavadní publicistickou činnost a schopnost dlouhodobě se věnovat a interpretovat konkrétní fenomény v současném umění. Jedním z nich je problematika choreografických mechanismů ve vizuálním umění. Podobně se však Čech věnuje např. samotné pozici kritika umění. Viktor Čech setrvává na pozicích nezávislého kritika a s nasazením obohacuje a rozšiřuje představy o roli a podobě kritického uvažování,“ zaznělo ve zdůvodnění poroty.

Viktor Čech (*1980) je nejen kritik, ale i kurátor a teoretik současného umění. K jeho hlavním oblastem zájmu patří vztah performance, tance a umění (tématu se věnoval např. v článku „Těla v pohybu“, AA 9/2018). Letos na dané téma publikoval knihu Choreografický moment v současném umění. Dlouhodobě publikuje v řadě periodik (Art+Antiques, Artalk.cz, A2, Flash Art), kurátorsky se podílel na provozu několika galerií (Karlin Studios, I.D.A.) a od roku 2005 organizuje přehlídku současného videoartu Videokemp. Spolupracuje s Oblastní galerií Liberec, kde také letos realizoval výstavu Mystika hygieny. Je pedagogem na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze a doktorandem Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Mezi nominovanými v kategorii etablovaných kritiků byli dále mj. Milena Bartlová, Jan H. Vitvar nebo Pepa Ledvina.

Za text „Benátky speciál: … a kéž bys to měl tak těžké jako já,“ věnovaný letošnímu Benátskému bienále, který v červnu publikoval server Artalk.cz, pak porota v kategorii mladých a začínajících autorů ocenila Matěje Forejta. Vyzdvihla jej za „postižení základních problémů české účasti na této významné přehlídce současného umění“. Matěj Forejt (*1993) je absolventem filmové vědy na FF UK v Praze a teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM. Působí jako redaktor časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu Iluminace a v oddělení filmové výchovy Národního filmového archivu. Dosud publikoval na ­Artalk.­cz a v periodikách Iluminace nebo H_Aluze. V minulém čísle jsme přinesli jeho rozhovor s umělkyní Adélou Babanovou (Možná se nic z toho nikdy nestalo, AA 10/2019). V kategorii mladých a začínajících autorů vybírala porota z celkem 17 přihlášených autorů a autorek. Podobně jako v minulém ročníku, kdy cena v kategorii nebyla udělena, při vyhlašování porotci vyjádřili pochybnosti, zda předložené příspěvky dosahovaly požadované kvalitativní úrovně.

Prvních pět ročníků Ceny Věry Jirousové bylo ocenění udělováno každoročně, od minulého ročníku se rozhodli organizátoři přestoupit na dvouletý rytmus. V minulých letech byli mezi laureáty v obou kategoriích např. Tereza Stejskalová, Ivan Mečl, Anežka Bartlová nebo Tomáš Pospiszyl.

Vyhlášení cen letos proběhlo v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu a prováděli jím umělkyně Sláva Sobotovičová a umělec David Fesl. První část večera pojali jako performativní udělování „anticen“. V zahlcujícím množství kategorií byla udělena například ocenění za nejhorší název výstavy, klišé roku, pro nejuštvanějšího kurátora/kurátorku nebo ukňourance roku. Laureátem posledně jmenované „ceny“ se stal rovněž Viktor Čech.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné