Domek Jana Palacha jako památník

Anežka Bartlová staveniště červen 2016

Praha/Všetaty – Ministerstvo kultury ČR pověřilo koncem loňského roku Národní muzeum, aby vyhlásilo otevřenou architektonicko-uměleckou soutěž na přestavbu Palachova domku ve Všetatech a vybudování expozice. Zadání jasně definovalo „významové členění památníku“ na rovinu symbolickou – „dům jako symbol oběti“, kontemplativní – úpravy terénu okolí do podoby „meditační zahrady“ a na třetím místě i roli edukační – formou expozice. Její řešení mělo zůstat na rovině architektonicko-ideové. Existující stavby bylo dovoleno libovolně bourat či upravovat.

V polovině května pak byl z jednatřiceti došlých návrhů vyhlášen vítězný návrh projekt MCA atelier, s. r. o., architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové. Jejich návrh se soustředí na „situaci zlomu“, kterou do památníku propisují skrze pojmy „Hrana zla“ ve světě vně a „Výzva“, kterou přijal Palach vnitřně za svou. Hrana se stala i hlavním motivem přístavby k původní části domku. Porota, jíž předsedal architekt Josef Pleskot, ocenila především soulad návrhu – razantně vstupujícího zaseknutou hranou do hmoty domku – s charakterem Palachova výrazného a odvážného činu. Dále pak se ve vyjádření poroty zmiňuje, že MCA atelier architektonicky kultivovaně očistili původní budovu až na samu „stavební substanci“ a místo materiálu pracují rafinovaně se světlem, tmou a prázdným prostorem. Výsledkem má být silný zážitek návštěvníka. „Meditativní zahrádka s jedním stromem v koutě pozemku nad říčkou je dostatečně působivá, klidná a závažná,“ píše porota ve svém vyjádření. Všetatští tak podle poroty budou moci díky projektu památníku považovat Palacha za svého národního hrdinu, který byl „jeden z nich, jeden z nás“.

Mezi další oceněné pak patřil návrh tvaru labyrintu z dílny Tomáše Zavorala (2. místo) a rastrové struktury studia RO_AR Szymon Rozwalka architects (3. místo) prostupující celý pozemek, čímž se zdůrazňuje nemožnost čin pochopit v celku. Slavnostního otevření se má nový památník dočkat na 50. výročí Palachova činu, v roce 2018, výstava soutěžních návrhů je k vidění v nové budově Národního muzea do 21. srpna.

MCA atelier, založený roku 1996, obdržel cenu Grad Prix 2012 za revitalizaci bastionu U Božích muk v Praze. V nejbližší době bude podle jeho vítězného návrhu revitalizováno náměstí v Písku.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné