Editorial

Pepa Ledvina editorial zima 2020

Ministerstvo kultury v polovině října uveřejnilo II. výzvu dotačního programu COVID-KULTURA a vláda pro něj alokovala 750 milionů korun. Mohlo by se zdát, že je to jednoznačně dobrá zpráva, nicméně čert je skryt v detailu.

Hlavní činností subjektů ucházejících se o podporu má být pořádání eventů, „jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts“. Z toho bohužel plyne, že „subjekty“ podnikající v oblasti výtvarného umění přijdou zkrátka. „Nekomerčním galeriím pomáháme a výtvarníci mají tu výhodu, že nejsou zablokovaní ve své činnosti a mohou svá díla dál prodávat,“ vysvětloval začátkem listopadu ministr kultury.

Tématu se detailněji věnujeme ve zprávách, tady bych chtěl pouze vypíchnout zarážející míru nepochopení na straně ministerstva ohledně toho, co „podnikání v oboru výtvarného umění obnáší“. Jistě, řada lidí „od umění“ má „své jisté“, protože učí na uměleckých školách nebo je zaměstnána v příspěvkových organizacích nebo státem podporovaných „neziskovkách“. Ovšem „toto jisté“ v podobě tabulkového platu zpravidla stěží pokryje základní životní potřeby a lidé zároveň běžně doplňují tuto svou gáži „podnikáním“.

To může mít podobu vytváření uměleckých děl artefaktuálního charakteru, která tito umělci mohou prodávat, ať už přímo nebo prostřednictvím galeristů. Jsou i tací, kteří se živí jenom prodeji, ti ovšem představují mezi tuzemskými umělci jen malý zlomek. A všichni potřebují vystavovat, protože bez vystavování o jejich aktuální tvorbě nikdo neví, nikdo o ní nepíše, nikdo ji nesbírá… Ministerstvo ale také zcela ignoruje fakt, že významná část uměleckých děl vzniká pro konkrétní výstavní či jinou akci, pro konkrétní místo a čas. Díla tohoto typu v současné době nemohou být realizována, a jejich autorky a autoři za ně tudíž nemohou být honorováni. A nakonec, celá řada „podnikatelů v umění“ provozuje (nejen) za účelem obživy různé typy „přidružené výroby“, která je navázána na výstavní provoz. Vedle své vlastní tvorby vytvářejí plakáty a katalogy, výstavy fotí nebo navrhují jejich architekturu, pomáhají etablovanějším umělcům a umělkyním s realizací jejich projektů.

Těším se na dobu, kdy tohle budou ministrovi vysvětlovat odborní zaměstnanci ministerstva v rámci pravidelných briefingů!

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné