Galerie online

Anežka Bartlová web

Před vánoci uvolnila Národní galerie asi 300 děl ve vysokém rozlišení volně stažení. Navázala tak na Moravskou galerii, která začátkem června zprovoznila nový portál sbirky.moravska-galerie.cz, kde uživatelé najdou téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, zdigitalizovaných a přehledně utříděných. Inspiraci si v Brně vzali z úspěšného projektu Web umenia (webumenia.sk), který je online katalogem sedmi slovenských galerií financovaných z veřejných rozpočtů. Nová databáze Moravské galerie využívá stejného zdrojového kódu jako Web umenia.

3135.jpg

Slovenská ani brněnská varianta nabízejí ke stažení díla autorů, kteří jsou již 70 a více let po smrti, jak ukládá autorský zákon. Obě rozhraní též navrhují uživateli související položky a poskytují základní technické informace (rozměry, datace, autor). Web umenia obsahuje navíc například i sekci článků, v níž je možné najít krátké zprávy o výstavách nebo texty kontextualizující jednotlivé autory a díla. Proti tomu česká Národní galerie nabízí díla ke stažení pod licencí Creative Commons, zájemce se ale na webu dozví pouze základní údaje o daném díle. Nevýhodou je zatím spíše množství – vzhledem k již takřka deset let trvající digitalizaci naplňuje zájemce počet zveřejněných obrázků spíše očekáváním než uspokojením.

Z hlediska autorského zákona může být zveřejnění sbírek na internetu problematické, neboť po dobu sedmdesáti let od smrti autora mají držitelé autorských práv výlučné právo rozhodovat o využívání díla, včetně jeho šíření a rozmnožování. Vytváření katalogů sbírek je sice chráněno knihovnickou licencí, jejich zveřejňování je však možné jen tehdy, „zamezí-li (galerie) zhotovení rozmnoženiny výtvarného díla, která by mohla být užita k přímému či nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu“. V praxi to znamená zveřejňování reprodukcí pouze v náhledové kvalitě, otázkou však může být, jaká velikost digitální reprodukce je dostatečně nízká, aby nemohlo dojít k neautorizovanému užití díla.

Větší otevřenost muzeí a galerií ve zveřejňování svých sbírek na internetu je trendem posledních let. Průkopníkem na tomto poli bylo amsterodamské Rijksmuseum, které před pěti lety nejenže umožnilo stahovaní reprodukcí děl starých mistrů v tiskové kvalitě, ale nebrání ani jejich dalšímu využití, včetně komerčního. Aktuálně takto volně poskytuje ke stažení 300 tisíc položek. Nedávno se k podobnému kroku rozhodlo i newyorské Metropolitní muzeum, které začátkem letošního roku uvolnilo reprodukce ve vysokém rozlišení k 375 tisícům sbírkových předmětů, a to opět k jakémukoliv použití. Tento postup je však možný jen v případě děl, která již nepodléhají ochraně z hlediska autorského zákona.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 999 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné