Grand Prix a Česká cena

Karolina Jirkalová staveniště červenec 2011

Vítězem letošní Grand Prix architektů se stal bytový dům s tělocvičnou na Petrském náměstí v Praze, který byl postaven podle projektu Petra Buriana z ateliéru DaM. Porota letos skutečně cenami nešetřila, například v kategorii Novostavba získaly cenu hned čtyři realizace – bytový dům Ostravská brána (Kuba-Pilař), soubor Triplex v Karlových Varech (A69), bazén v Litomyšli (DRNH) a nová budova ČVUT (Šrámková architekti).

Největší úspěch sklidil právě ateliér A69, který získal ještě cenu v kategorii urbanismus za pěší zónu v Chebu. Plastika od Mariána Karla, která je součástí tohoto projektu, byla navíc oceněna jako nejlepší výtvarné dílo v architektuře. Zmiňme ještě alespoň kategorii rekonstrukce, kde zvítězila městská knihovna v gotickém hradě v Soběslavi od architekta Jaromíra Kročáka.

Letošní Grand Prix proběhla na rozdíl od předchozích čtyř ročníků pouze v režii občanského sdružení Obec architektů, bez spolupráce České komory architektů. Opět se tak naplno projevily slabiny této přehlídky – především fakt, že architekti svá díla do soutěže přihlašují sami, musejí navíc zaplatit 2500 Kč „startovného“ a dodat výstavní panel se svým projektem. Obec architektů také u architektů nemá široce sdílené renomé, soutěž má množství nejasně odlišených kategorií a úroveň poroty je kolísavá. Výsledkem je, že někteří z předních architektů se této přehlídky z principu neúčastní.

V letech 2007 až 2010 byla spolupořadatelem Grand Prix Česká komora architektů a přehlídka prošla určitými změnami – především vznikla Akademie architektury, která stavby na cenu nominovala. Došlo také k dohodě komory s obcí o vzniku samostatné obecně prospěšné společnosti, jež by se soustředila výhradně na organizaci soutěže. Vznikl by tak důvěryhodnější partner pro sponzory, soutěž by se profesionalizovala a vyjasnila by se vzájemná pozice Obce architektů a Komory architektů. Během roku 2010 však obec od této dohody ustupuje a ročník 2011 už opět organizuje sama podle původních pravidel, nominace prostřednictvím Akademie architektury se ruší.

ČKA se za této situace rozhodla, že bude organizovat vlastní soutěžní přehlídku s názvem Česká cena za architekturu. Soutěžní kategorie zde nebudou rozlišeny, „hodnotí se jen úspěšná architektura“. Stavby může kdokoliv jednoduše přihlásit prostřednictvím webového portálu. V prvním kole stavby posoudí Akademie architektury, která vybere díla pro výstavu a nominuje užší okruh projektů do druhého kola. Zde již hodnotí mezinárodní porota složená ze tří zahraničních architektů, jednoho teoretika a jednoho zástupce médií. Porota vybere tři finalisty, udělí hlavní cenu a také cenu za krajinářskou architekturu nebo za zásah do veřejného prostoru. Počítá se i s dalšími cenami, ČKA bude například udělovat cenu za teorii, výzkum a popularizaci architektury, svou cenu bude mít i veřejnost či generální partner přehlídky. Česká cena za architekturu bude předána na slavnostním večeru, který by měla přenášet Česká televize, podobně jako je tomu například u ceny Magnesia litera.

První Česká cena za architekturu bude vyhlášena v únoru 2012, v červnu bude uzávěrka nominací a slavnostní vyhlášení by mělo proběhnout během listopadu. Vedení České komory architektů také sepsalo memorandum se zástupci komor architektů zemí Visegrádské čtyřky o konání společné mezinárodní přehlídky.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné