Granty na podporu výtvarného umění 2021

Tomáš Klička zprávy duben 2021

Od minulého roku viselo nad kulturními granty kvůli covidové krizi několik otázek: Nedojde v roce 2020 (i vzhledem k omezení programu galerií) k omezení vyplácení dotací? A nenastane v roce 2021 výrazný propad v objemu rozdělovaných peněz?

Josse-Pyl_detail.jpg

Podpořené ostravské PLATO, zdroj: PLATO Ostrava

místa činu.jpg

Podpořený festival 4 + 4 dny v pohybu, zdroj: ctyridny.cz/

„Hlavní město Praha plošně krátí čtyřleté granty o 10 procent, což pro nás znamená něco přes sto tisíc. To odpovídá jednomu většímu projektu. Na druhé straně nám pomohlo Ministerstvo kultury, které nám oproti loňsku navýšilo prostředky na celoroční činnost. Ještě čekáme na výsledky programu festivalů, který financuje Cenu Jindřicha Chalupeckého a je to v celoročním rozpočtu zásadní částka,“ komentuje letošní výsledky grantových řízení ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.

V dotacích poskytovaných Ministerstvem kultury (MK ČR) se tedy obavy nenaplnily. Grantové komise rozdělily mezi projekty z oblasti výtvarného umění pro letošní rok celkem 97 milionů korun. Objem poskytnutých peněz tak letos vzrostl, meziročně dokonce o 22,6 milionu. Dalších 35,5 milionu šlo na pomoc výtvarnému umění, respektive výtvarným institucím v tzv. záchranných balíčcích MK ČR.

Hlavní město Praha pro rok 2021 informovalo o snížení prostředků na kulturní granty o přibližně 10 procent. Snížení se týká i víceletých grantů schválených v minulosti (např. MeetFactory a DOX tak tento rok dostanou o milion, resp. 900 tisíc méně). V rámci letošních jednoletých grantů magistrát výtvarnému umění přidělil 15 milionů korun. Nově pak byly schváleny víceleté dotace pro období 2022–25. Z výtvarných institucí se podpory ve srovnatelné výši jako dosud dočkají v těchto letech například Museum Kampa (kolem 2 milionů ročně) a Společnost Jindřicha Chalupeckého (zhruba milion korun ročně). Brno poskytne výtvarnému umění na letošní rok 5,9 milionu korun. Jak v případě Prahy, tak Brna nejsou do uvedené celkové částky zahrnuty již probíhající víceleté granty.

Specialitou loňského roku se staly záchranné ministerské balíčky sloužící k minimalizaci dopadů pandemie. „Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodů výpadků příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát,“ upřesňovalo jejich určení MK ČR. V oblasti výtvarného umění bylo podpořeno ve dvou výzvách celkem 15 subjektů celkovou částkou 35,5 milionu. Nejvyšší částku získal DOX, a to 10,5 milionu korun. Částkami nad milion byly podpořeny také Museum Kampa (6 milionů), Signal Festival (4,3 milionu), společnost Art Movement pořádající výstavy animovaného filmu (2,5 milionu) nebo projekt Sculpture Line (1,3 milionu korun). Poslední dva jmenované přitom letos řádná ministerská grantová komise nedoporučila k podpoře a ve svých kategoriích patřily k nejhůře hodnoceným. 900 tisíc získala Společnost Jindřicha Chalupeckého: „Prostředky ze záchranného balíčku Covid Kultura jsme využili zejména na zvýšené rozpočty akcí s digitálním a online přesahem – streaming živých akcí, natáčení performance a diskusí, autorské filmy, dokončení online archivu a databáze umělkyň a umělců apod. Kompenzovali jsme tím také výpadek příjmů za zahraniční akce, které se nemohly uskutečnit, ale bylo přesto potřeba zaplatit honoráře, rozpočty na vznik uměleckých děl ad.,“ uvedla na náš dotaz Kottová.

Výsledky ministerského grantového programu na podporu festivalů profesionálního umění nebyly k datu uzávěrky časopisu známé. Nově však mají být peníze na festivaly rozdělovány čistě podle získaných bodů a z jednoho společného balíku, nikoliv po jednotlivých oborech. V našem výčtu udělených grantů pak mohou chybět i další dotační programy, jelikož vedle námi sledovaných grantů MK ČR, Prahy a Brna a částečně i Norských fondů je značná část subjektů financována vícezdrojově, často z mezinárodních grantových programů, krajských financí nebo víceletých dotací.

Finanční podpora na celoroční provoz putuje k desítkám krajských, městských a neziskových galerií. Z institucí zřizovaných samosprávami se od MK ČR letos díky vysokému hodnocení dočká významné podpory např. chebská GAVU (900 tisíc), PLATO Ostrava (1,5 milionu), ostravská GVUO (1 milion) nebo Dům umění města Brna (1,5 milionu korun). V oblasti nezávislých výstavních prostor byly stejně jako v posledních letech ministerské i magistrátní komise nejštědřejší k pražskému Centru pro současné umění FUTURA (2,8 milionu a 700 tisíc; na rezidence pak 800 tisíc a 400 tisíc), spřízněná galerie Karlin Studios pak získá 1,1 milionu od ministerstva a 700 tisíc od Prahy. Ve srovnatelné hladině budou granty poskytnuty také galeriím MeetFactory (od ministerstva dostane 2,1 milionu na činnost a 1,5 milionu na rezidence, dále čerpá od Prahy víceletý grant na činnost celého kulturního centra ve výši 10 ­mi­lionů), Centru pro současné umění Praha (1,9 milionu od ministerstva a 2,3 milionu z víceletého grantu Prahy), iniciativě Display (1,85 milionu a 750 tisíc) nebo Společnosti J. Chalupeckého (1,8 milionu od ministerstva, milion z víceletého grantu Prahy a 350 tisíc od Brna).

Částkou nad milion korun od ministerstva byly dále podpořeny aktivity Fotograf Gallery (1,2 milionu a 630 tisíc z víceletých grantů Prahy; 330 tisíc Fotograf od města dostane na organizaci Fotograf Festivalu a o podporu žádá také na ministerstvu; vydávání časopisu Fotograf ministerstvo podpoří částkou 1,1 milionu). Z uvedeného vyplývá, že přes obavy ohledně letoška získají zmíněné galerie oproti předchozímu roku prostředků dokonce více. DOX pak obdrží od ministerstva tak jako minulý rok 1,6 milionu (z požadovaných 12 milionů) a Museum Kampa 1,2 milionu. Obě instituce nadto čerpají z víceletých pražských grantů – Kampa 1,6 milionu, DOX 8,1 milionu korun.

O plánovaném programu galerií napovídají dotace pro konkrétní výstavy – nejvyšší částkou byla v rámci grantů MK ČR podpořena očekávaná výstava Západočeské galerie v Plzni Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957 (400 tisíc), tamtéž budou nezvykle spojovat tvorbu Josefa Sudka a Jakuba Špaňhela (240 tisíc korun). Celkem 800 tisíc pak získá na realizaci výstavy Stana Filka brněnská soukromá Fait Gallery (400 tisíc od ministerstva a 400 tisíc od Brna). GASK chystá výstavu Stanislav Podhrázský a přátelé (380 tisíc), v Galerii umění Karlovy Vary proběhne Hnědá duha Františka Skály (160 tisíc). Vysokého hodnocení a podpory se dočkaly také projekty ve veřejném prostoru spojené s kurátorkou Denisou Václavovou – sochy v areálu FN Motol (340 tisíc od ministerstva a 180 tisíc od Prahy), vršovická Proluka (315 tisíc a 149 tisíc) nebo Místa činu konající se v rámci festivalu 4+4 dny (600 tisíc od Prahy, ministerstvo o podpoře ještě nerozhodlo).

Jak již bylo řečeno, výsledky grantového řízení na podporu festivalů profesionálního umění MK ČR ještě nejsou zveřejněny, zatím je tak pouze jisté, že festival Signal obdrží z víceletého dotačního programu od Prahy 5,6 milionu a pořadatele Designbloku město podpoří 4,5 miliony korun. Z čistě výtvarných přehlídek byl podpořen např. festival M3, jenž bude letos kurátorovaný Ludvíkem a Jitkou Hlaváčkovými (700 tisíc a 350 tisíc). Mezi podpořenými projekty je i sesterský Týden umění organizovaný naším vydavatelstvím (90 tisíc a 80 tisíc).

Spolu se zmíněným časopisem Fotograf (1,1 milionu) se významné podpory od ministerstva dočkalo také architektonické periodikum ERA 21 (720 tisíc), náš časopis Art Antiques (750 tisíc) nebo server Artalk (710 tisíc od ministerstva a 250 tisíc od Brna) – ten navíc chystá podcastovou sérii Detail, zaměřenou na konkrétní díla. Letos nejde o jediný podpořený podcast, částku 200 tisíc od MK ČR získala minisérie Mluvící objekty, která se věnuje architektuře. Překvapivě nejvýpravnějším projektem mezi podcasty, soudě alespoň podle poskytnuté částky (více než milion korun), by mělo být rozšíření relativně okrajového anglofonního Wisefool Podcast. Ten byl podpořen Norskými fondy v rámci balíčku pro uměleckou a kulturní kritiku.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné