Haldy dějinných pohledů

Martin Netočný téma listopad 2019

Krajina poznamenaná lidskou činností je nazývána krajinou kulturní. Znamená to, že se stala součástí společenského dědictví a je v ní také možné číst jako v otisku naší historie. Nejvýraznější stopy souvisejí s érou technické a průmyslové revoluce. Takovými stopami jsou i důlní odvaly neboli haldy v okolí Ostravy, které v posledních desetiletích procházejí nákladnými rekultivacemi. To, co se na první pohled jeví jako estetické zvelebování, však znamená i nebezpečné zahlazování dějin.

Daniel Balabán: Vrstvy, 2001, olej na plátně, 160 x 200 cm

Hlušina z dolu Stalin: pracovní rukavice, pravěké sedimenty, uhlí a podrážka havířské boty

Výhřez antropogenního materiálu z masivu haldy

Zrekultivovaná halda bývalého dolu Tuchlovice poblíž Kladna

Dosud nepřetvořená část Heřmanické haldy u Ostravy

Industriální krajina s lidskou stafáží, Ostrava na konci 60. let, foto: Archiv města Ostravy

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné