Jindřich Vybíral rektorem UMPRUM

Karolina Jirkalová zprávy prosinec 2018

Praha – Na konci listopadu zvolil Akademický senát UMPRUM novým rektorem školy historika architektury Jindřicha Vybírala. Byl jediným kandidátem, kterého členové akademické obce navrhli. Ve vedení školy vystřídá architekta Jindřicha Smetanu, který byl rektorem UMPRUM od roku 2011, tedy dvě volební období.

Dva týdny před samotnou volbou představil Jindřich Vybíral svou vizi školy. Rád by kontinuálně navázal na práci svých předchůdců a udržel na UMPRUM komplexní výuku („jednota hlavy, srdce a rukou“) v prověřeném systému malých ateliérů. Tuto komplexitu by rád prohloubil v oblasti „měkkých“ dovedností a pokračovat chce rovněž v přípravě nového programu restaurování užitého umění a designu. Podporu vyjádřil také výzkumu, a to jak v rámci doktorského programu, tak na rovině excelentního výzkumu. Usilovat chce také o užší kontakt studentů s aplikační sférou a průmyslem. Velmi důležitá je pro Vybírala spolupráce se školami a institucemi v zahraničí, na níž se jako prorektor také aktivně podílel.

Před novým rektorem stojí dva velké stavební úkoly: dokončit stavbu nové technologické budovy v Mikulandské ulici a připravit záměr revitalizace historické budovy na Palachově náměstí. Běžící stavbu v Mikulandské by mohl jako zástupce školy dotáhnout dosavadní rektor Jindřich Smetana, který má o celém procesu největší přehled.

Jindřich Vybíral představil i osobnější vize rozvoje školy, které vycházejí z otázky, jak připravit umělce, aby se prosadili ve světě budoucnosti. Ta cesta je podle něj společná:„Musíme studenty učit, co hledáme, a musíme se učit z jejich hledání.“ Mezi výzvami, které před školou stojí, zmínil větší internacionalizaci a otevřenost uměleckému výzkumu, ale také transdisciplinaritu: „Škola, jako je UMPRUM, nemůže vychovávat idioty, odborníky na nějaké úzké specializace. To si nemůžeme dovolit. Musíme vychovávat flexibilní osobnosti, protože když rozumíte více věcem, vzniká efekt synergie, ve všem jste prostě lepší.“ Proto se chce zasadit o větší spolupráci mezi jednotlivými ateliéry, nemůžou fungovat vedle sebe, ale společně. Mnoho věcí se podle něj na škole dělá také intuitivně a bez jasného pojmenování. Je nutné naučit se jasněji formulovat vize a postupy práce.

Vybíral také zdůraznil společenskou odpovědnost umění, architektury a designu: „Škola musí reagovat na technologický pokrok, ekologické změny, rapidní urbanizaci, stárnutí populace…“ Dění na škole má společenskou a politickou relevanci. Eminentní zájem má nový rektor především na environmentálním rozměru práce ateliérů.

 „UMPRUM může efektivně fungovat jen jako živá umělecká komunita, kde učitelé studentům předávají nejen znalosti a vědomosti, ale podílejí se i na vytváření jejich životních postojů,“ zakončil svůj projev Vybíral. „Pobyt ve škole však není jen práce. Je třeba pečovat o bohatý vnitřní život umělecké komunity, neformální setkávání, společenskou zábavu. Škola třetího tisíciletí je veselá.“

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné