K pozadí výstavy Bohumíra Matala

Martina Šviková web

Ačkoli nerada přispívám k negativní publicitě výstavy, ráda bych se tímto ohradila vůči závažným nařčením, které ředitel Muzea města Brna (MuMB) PhDr. Ciprian vznesl na webových stránkách časopisu Art+Antiques proti mé osobě.

2204.jpg

Pohled do expozice / foto: Miloš Strnad

Původní tisková zpráva a reakce ředitele Muzea města Brna zde

Smlouvu o spolupráci uzavřel dr. Ciprian s Mgr. Rečkem, ředitelem Muzea Brněnska, kde jsem toho času působila. Termíny, na které se dr. Ciprian odvolává, mi nikdy nebyly sděleny. Všechny zainteresované instituce jsem nicméně kontaktovala se žádostí o udělení předběžného souhlasu se zapůjčením děl na výstavu z jejich sbírek, a to více než 6 měsíců před konáním výstavy. Na mé opakované dotazy týkající se výstavních prostor a dalších záležitostí nutných pro přípravu výstavy mi ze strany MuMB bylo sdělováno, že na Matalovu výstavu je zatím ještě brzy. Kompletní půdorys výstavních prostor, který považuji za bezpodmínečně nutný pro vypracování scénáře a definitivního seznamu zápůjček, jsem po peripetiích obdržela 23. 4. 2014, tedy měsíc a půl před vernisáží. Dodržení onoho tříměsíčního předstihu, o kterém jsem ze strany MuMB nebyla nikdy ani informována, tak znemožnilo samotné MuMB. Skutečnost, že se mi seznam zápůjček podařilo MuMB odevzdat 1. 5. (nikoli tedy 12. 5., jak uvádí dr. Ciprian) vzhledem k uvedeným skutečnostem považuji za malý zázrak.

K pojistným částkám: Smlouvy se všemi institucemi a soukromými majiteli uzavíralo MuMB, jehož jsem nikdy nebyla zaměstnancem. Doplňování informací do smluv cizích subjektů mi od začátku připadalo nejen nesmyslné, ale i právně problematické, a vyjádřila jsem v tomto smyslu své obavy. S MuMB jsem se z mého pohledu bezproblémově dohodla, že pojistné částky budou do příslušné přílohy smlouvy doplněny vždy při převzetí děl přímo u soukromých majitelů dle jejich požadavků (výpůjční smlouvy v případě institucí zajišťuje vždy instituce, která díla půjčuje jinému subjektu, včetně stanovení pojistných částek). Soudě dle elektronické komunikace se zaměstnanci MuMB v tomto řešení MuMB ani tehdy, ani později nespatřovalo žádný problém. Nynější tematizaci této záležitosti tedy nerozumím.

Během svozů zápůjček, které zajišťovalo MuMB, jsem se dozvěděla, že některým sběratelům byly doručeny smlouvy zcela bez přílohy, do níž se pojistné částky standardně zapisují. Většina sběratelů přílohy s pojistnými částkami ke smlouvám patrně dodatečně obdržela. Jeden sběratel ovšem zmíněnou přílohu smlouvy neobdržel nikdy. Po přibližně 7 týdnech mých i jeho telefonických i e-mailových urgencí (telefonát MuMB cca 1x týdně) zmíněný sběratel stanovil nejzazší termín doručení přílohy s pojistnými částkami na 1. 8. 2014. MuMB bylo o této skutečnosti mnou i jím s předstihem informováno. Několik dní před stanoveným termínem jsem se na celou záležitost MuMB opět dotazovala a bylo mi sděleno, jako ostatně při všech předchozích urgencích, že smlouva již byla odeslána. Sběratel ovšem ani ve stanovený termín přílohu s pojistnými částkami neobdržel – MuMB nabídlo groteskní vysvětlení, podle nějž jim adresa sběratele, na které dříve zápůjčky přebírali, nebyla známa. Smlouva byla údajně odeslána na neexistující adresu. V této fázi by se sběratel býval spokojil s dokladem o podání zásilky na České poště. Nebyla k dispozici, protože MuMB smlouvu neodeslalo doporučeně. Na poslední telefonickou urgenci sběratele údajně dr. Ciprian reagoval konstatováním, že celou záležitost považuje za vyřešenou a pokud se sběrateli něco nelíbí, budou mu obrazy navráceny, což se 4. 8. také stalo.

Není jasné, proč pojistné částky v případě onoho sběratele nebyly do smlouvy doplněny přímo při převzetí obrazů. I kdyby ale došlo k nechtěnému opomenutí, mělo MuMB na odeslání přílohy s pojistnými částkami přibližně 7 týdnů od zahájení výstavy. Zaměstnanci i ředitel MuMB byli v průběhu této doby o nutnosti doručit sběrateli přílohu opakovaně informováni telefonicky i e-mailem, a to jak mnou, tak oním sběratelem. Tvrzení dr. Cipriana, že odvoz obrazů je důsledkem mého pochybení v průběhu příprav výstavy, tak vzhledem k výše uvedenému považuji za absurdní. Není mi jasné, jak jsem podle dr. Cipriana mohla ovlivnit, zda se on sám rozhodne podepsat a odeslat požadované dokumenty.

V souvislosti s různými typy nesrovnalostí ve smlouvách mě kontaktovalo celkem 6 zapůjčitelů. Uvedený případ tedy není tak ojedinělý, jak dr. Ciprian uvádí. Jedním ze sběratelů, kteří s velkou nelibostí nesou odvoz 3 děl z výstavy a v návaznosti na tuto skutečnost rovněž uvažovali o stažení vlastních zápůjček, je dcera B. Matala, která je také autorkou článku, na nějž dr. Ciprian reaguje a jejž jsem na její prosbu v pátek zaslala k uveřejnění.

Že obrazy ve výstavě chybí, jsem zjistila 5 dní po odvezení obrazů, kdy jsem sama výstavu shodou okolností navštívila. MuMB mě jako autorku výstavy o destrukci celé koncepce vůbec neuvědomilo, natož aby se se mnou pokusilo konzultovat případné nouzové řešení.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 999 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné