Kauza Klatovy

Kateřina Černá zprávy duben 2010

Plzeň / Klatovy – Krize v Galerii Klatovy / Klenová vrcholí. Po ročním bezvládí byla k 1. březnu novou ředitelkou galerie bez výběrového řízení jmenována Hana Kristová, ekonomka galerie, která byla řízením dosud pouze pověřena.

Týden poté, co se ujala funkce, dostali výpověď všichni tři odborní zaměstnanci galerie včetně bývalého ředitele Marcela Fišera.

Po ostrých protestech odborné veřejnosti se hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová rozhodla ponechat ve funkci alespoň dva stálé kurátory: Jana Freiberga a Pavla Vančáta. Podle nich však toto rozhodnutí pouze prodlužuje agónii, v níž se galerie momentálně nachází.

Otevřené dopisy, na něž hejtmanka reagovala, poslaly Plzeňskému kraji Uměleckohistorická společnost (UHS) a Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Dopisy upozorňují především na krizi odbornosti a kritizují neprofesionální a netransparentní jednání kraje.

„Všechny kroky, které jste v kauze Galerie Klatovy / Klenová podnikli během posledního roku, považujeme za odborně nekompetentní a pro tuto kdysi významnou instituci naprosto likvidační. Místo odborníků stavíte do čela vedení amatéry, naplňování základního poslání instituce (péče o sbírky, příprava výstav) znemožňujete odstraněním základní odborné složky galerijní instituce,“ uvádí se v dopise UHS.

Ředitelka galerie Kristová propuštění kurátorů vysvětluje závěry personálního a organizačního auditu, který v galerii proběhl. „Z dlouhodobého pohledu neodpovídá vývoj klesajícího počtu výstav zvyšujícímu se počtu pracovníků v oddělení výstav a péče o sbírky,“ cituje audit. Ten podle ní rovněž upozornil na problémy v řízení. „V praxi není plně realizovaná řídící struktura stanovená Organizačním řádem. Neprobíhaly porady vedení a důsledkem bylo nejisté a nejasné přenášení úkolů a nedostatečná informovanost o připravovaných aktivitách galerie. Neprobíhala Čestná rada a Vědecká rada ředitele,“ vypočítává zjištěné nedostatky.

Podle Kristové budou organizační změny, které jí při jmenování uložil kraj, spočívat ve „změně systému řízení provozně-hospodářského oddělení a ve zřízení funkce zástupce ředitele, manažera výstav a péče o sbírky“. Tento zástupce by měl být jmenován v dubnu letošního roku.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné