Kunsthalle už máme, teraz ešte víziu

Jana Močková Slovensko listopad 2019

Historická chvíľa pre slovenskú umeleckú scénu nastala: Kunsthalle Bratislava bude samostatnou inštitúciou.

Trvalo to len necelých tridsať rokov a desiatky otvorených listov, petícií, protestov, stretnutí a snáh vysvetliť ministerstvu kultúry, prečo by tu táto inštitúcia vôbec mala existovať.

Ale pozor, nepodľahnime ilúzii, že by týmto krokom ministerstvo kultúry aj uznalo jej opodstatnenie (česť výnimkám). Kto totiž sledoval vývoj v uplynulom roku, tak je mu viac než zrejmé, že toto nie je zásluha ministerky kultúry Ľubice Laššákovej. Kunsthalle bude samostatná nie vďaka, ale napriek nej.

Formálne k tomuto rozhodnutiu síce naozaj došlo počas jej mandátu, ale netreba zabúdať na to, že sa o to pričinila najmä tým, že ministerstvo na jar tohto roka Kunsthalle likvidačne zoškrtalo financie. Nebyť toho a ešte aj pokútne pripravovaného projektu kreatívneho centra za eurofondy v budove, kde Kunsthalle sídli, by bola táto inštitúcia naďalej v stave nezáujmu a provizória.

Napokon, ministerka Laššáková celkom otvorene, bez zaváhania – a nutno dodať, že aj bez náznaku zahanbenia, na verejnej debate priznala, že o Kunsthalle nikdy nepočula a netuší, čo vlastne umelecká scéna od nej chce. Že následne na tejto debate prisľúbila jej samostatnosť, to bolo viac čaro okamžiku, než výsledok akéhokoľvek strategického plánovania ministerského úradu.

Holt, nemôžeme azda chcieť tak veľa. Stratégie a vízie čakajme od tých, čo ich majú, že áno.

Za hodné upozornenia v tejto súvislosti sú ešte dve veci. Prvá, že ministerstvo financií schválilo novú príspevkovú organizáciu napriek tomu, že čoraz častejšie počuť o prichádzajúcej kríze a nevyrovnanom rozpočte. Ale to sme možno len naivne uverili predošlým ministrom, že Kunsthalle nemôže byť samostatná, lebo by to neprešlo cez ministerstvo financií. Keď to prešlo teraz, je viac než isté, že to mohlo prejsť kedykoľvek v minulosti.

Druhá, omnoho pozitívnejšia stránka témy Kunsthalle, ktorá týmto momentom vchádza do novej etapy, je iniciatíva Stojíme pri kultúre. Tá je víťazom a nesporným prínosom kultúrnej scény. Za Kunsthalle už totiž stálo množstvo skupín a jednotlivcov, ale až táto, pôvodne študentská platforma, dokázala nielen prepojiť kultúrnu scénu naprieč žánrami, čo je samo osebe obdivuhodné, ale aj vyvíjať potrebný tlak a neustále sa dožadovať jasných odpovedí.

 

Maria Bartuszová bude v Tate Modern

 

Je to už nejaký ten mesiac, čo britská Tate Modern oznámila, že vystaví diela sochárky Marie Bartuszovej. Teraz pridala viac detailov a konkrétny dátum, no i tak sa to zdiaľky javí tak trochu ako zázrak.

Maria Bartuszová zomrela pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Pôvodom rodáčka z Prahy, vyštudovaná keramička na pražskej VŠUP, prežila väčšinu svojho tvorivého života v Košiciach. Na Slovensku mala iba tri autorské výstavy. Možno aj preto ostala väčšina diel v rukách rodiny. Prvý výraznejší záujem o jej tvorbu zo zahraničia prišiel asi pred desiatimi rokmi a odvtedy neustal.

Pred troma rokmi urobila londýnska galéria Alison Jacques Gallery jej sólovú prehliadku a v tom istom roku Tate Modern kúpila šesť diel Marie Bartuszovej do svojej zbierky. Niekedy v tom čase zrejme začala uvažovať aj o jej sólovej výstave.

Jej kurátorkou bude Juliet Bingham a Bartuszovú by mala predstaviť viac ako stovkou diel v retrospektívnom radení so sprievodným katalógom. Pre slovenskú scénu to bude sviatok. A ako hovorí Gabriela Garlatyová, ktorá sa Bartuszovej dielu venuje už niekoľko rokov ako kurátorka Archívu Marie Bartuszovej v Košiciach, môže to upriamiť pozornosť aj na ďalších autorov a autorky z nášho regiónu. Žiada sa už len dodať: bodaj by.

 

Slovenskú národnú galériu otvoria v roku 2022

 

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie napreduje, ale pre divákov sa otvorí najskôr na jar 2022. Pred rokom galéria uvádzala trochu skorší termín, ale dnes vraví, že tento je už reálny a ak sa nič zásadné nestane, tak v máji 2022 by mali byť hotové interiéry aj expozície.

Kým sa tak stane, galéria potrebuje ešte navýšiť investície o 20 miliónov eur (510 mil. českých korún) práve na interiéry a rôzne služby súvisiace so stavbou, ako aj cenu samotnej stavby. Alexandra Kusá, riaditeľka SNG, vraví, že ide o vopred plánované navýšenie, ktoré dokázali vyčísliť až v tomto momente a navýšenie ceny stavby je aj podľa dvoch nezávislých posudkov stále v zákonne stanovenej rezerve.

Celkový rozpočet na rekonštrukciu, dostavbu a modernizáciu celého areálu tak bude približne 70 miliónov eur (1,8 miliardy českých korún).

Zatiaľ jediným subjektom, ktorý by spochybňoval čas alebo vynaložené financie, bolo ministerstvo kultúry. Ministerka Laššáková poslala pred rokom do SNG audit so slovami, že nie je spokojná s napredovaním stavby a „jedine seriózny audit ukáže, kde je kameň úrazu.“ Postup rekonštrukcie mal audit skúmať spätne až do roku 2005, hoci samotná stavba sa začala v januári 2016.

Audit sa skončil v apríli, no ministerstvo s nijakými „kameňmi úrazu“ neprišlo. Dnes hovorca ministerky audit komentuje so slovami, že „boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov“, ale konkrétne ich nechce menovať.

„To najviac komplikované máme za sebou,“ hovorila Alexandra Kusá počas kontrolného dňa na stavbe, opisujúc situáciu, keď pod zemou neustále narážali na rôzne nezaznačené potrubia a siete.

Ostáva dúfať, že tento komentár aspoň nateraz platí nielen pre stavbárov, ale aj pre galériu a jej budúcich divákov.

Jana Močková je výtvarnou redaktorkou Denníku N.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné