Lekce 20. - Volební

Ondřej Chrobák manuál červen 2010

Manuál pro milovníky současného umění

Předvolební, ale po volbách distribuovaný a čtený Manuál připravil tentokráte milovníkům současného umění kvíz: Poznejte, která z politických stran prosazuje jednotlivé teze ve svém volebním programu. Napovíme, že jsme vybírali pouze z programů stran, které mají reálnou šanci uspět ve volbách. Opomenuli jsme KDU-ČSL a Suverenitu Jany Bobošíkové. SPO neboli Zemanovci se kultuře nevěnují.

Správné odpovědi budou slosovány a šťastný výherce obdrží cenu ve výši pět tisíc korun českých. Své odpovědi posílejte do redakce A+A.

Budeme prosazovat původní českou uměleckou tvorbu všech forem, ochranu kulturního dědictví včetně movitých i nemovitých památek spojených s národními dějinami a jejich financování minimálně ve výši 2 % výdajů státního rozpočtu pro rezort kultury (bez výdajů na církev).

 1. Je třeba si uvědomit, že kultura má dnes velký význam i pro ekonomiku. Oblast kultury dokáže vytvořit tisíce pracovních míst, přitom neznehodnocuje životní prostředí. Moderní šetrná společnost proto investuje do kultury. Jsou to prostředky, které se vrátí.

 2. Stát musí podporovat nejen památkovou péči a tradiční instituce, ale také živé současné umění z oblasti literatury, divadla, filmu, hudby, tance atd. Místo v grantových řízeních musí patřit i knihovnám, provozovatelům památek, vzdělávacím projektům, nekomerčním festivalům a divadlům, kulturním časopisům. Jsou to instituce, které uchovávají a zprostředkovávají naše kulturní bohatství.

 3. Budeme prosazovat vznik nových vzdělávacích programů. Ty posílí návštěvnost kvalitních divadelních, výtvarných, literárních, filmových a dalších představení a pomohou oslovit širší, zejména mladé publikum. Programy se zaměří jak na hodnoty z oblasti kulturního dědictví, tak na živé umění. Zvláštní zřetel bude brán na posilování společenského respektu k tvůrčí činnosti. 

 4. Navrhneme zákon ke správě a využívání kulturních památek v majetku státu jinými subjekty. Podpoříme motivační programy pro obnovu a udržení kultury v České republice jako prostředek proti ztrátě kulturní identity. Podpoříme kulturní iniciativy v jejich přirozených centrech.

 5. Zajistíme, aby v kultuře nedocházelo k ekonomické, politické a názorové diskriminaci; vhodnou grantovou politikou státu a včasným poskytováním grantů chceme podporovat mladé umělce a tvůrce. 

 6. Pomocí daňové politiky budeme stimulovat sponzory kulturních aktivit.

 7. Budeme podporovat prezentaci české kultury v zahraničí. Podpoříme tvůrčí projekty včetně tradiční lidové kultury. Budeme dbát na dostupnost zahraničního umění pro českou veřejnost, zejména formou podpory mezinárodních kulturních projektů.

 8. Zrušíme ministerstvo pro místní rozvoj a agendu spojenou s cestovním ruchem převedeme na ministerstvo kultury. Najdeme přijatelnou dohodu o vypořádání historického majetku církví. Odstraníme tak nejen letité křivdy, ale také překážky rozvoje mnoha obcí.

 9. Prosazujeme rovný, svobodný a zejména transparentní přístup k veřejným prostředkům na kulturu. Vyvážené udělování grantů. Financování v podobě daňových asignací na kulturu. Vícezdrojové financování kultury, za významné v tomto ohledu považujeme sponzorské dary ve prospěch kulturně vzdělávacích institucí, jako jsou muzea, galerie, knihovny apod. Za důležité považujeme zachování a rozvoj nehmotného kulturního dědictví, tradic a zvyků.

 10. Podporujeme snahu autorů a jejich dědiců o prodloužení ochranné doby autorského díla ze 70 let na 90 let.

 11. Stát by měl ve svém vlastním zájmu efektivním a transparentním způsobem podporovat všechny druhy živého umění bez ohledu na žánr, popularitu, kvantitativní dopad či věkovou nebo sociální kategorii případného příjemce umělecké tvorby při respektování kritérií, na jejichž formulaci se podílí umělecká obec.

 12. Muzea a galerie musí vytvářet multimediální interaktivní prostor a musí se stát na úrovni obcí, regionu i státu místem setkávání lidí a vzájemného obohacování. Muzea a galerie musí žít spolu s obyvateli svých měst a obcí. Zejména muzea musí sehrát důležitou úlohu v restaurování a konzervování uměleckých předmětu včetně uměleckořemeslných výrobku. Tyto činnosti by mely od zřizovatelů dostat jednoznačnou podporu.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné