Návštěvnost 2007

Kateřina Černá zprávy únor 2008

Národní galerie – V loňském roce přilákala Národní galerie téměř 533 tisíc návštěvníků, což je zhruba o 7 tisíc méně než o rok dřív. Největší zájem byl o velká jména, tedy o Jana Zrzavého a Václava Hollara. Zrzavého Důvěrné příběhy ve Valdštejnské jízdárně vidělo 55 tisíc diváků, průměrně 570 denně. Hollara si prohlédlo 34 tisíc návštěvníků, na 420 denně. Stálými sbírkami prošlo celkem 385 tisíc osob. Z toho sbírku moderního umění ve Veletržním paláci si prohlédlo 115 tisíc lidí, do Anežského kláštera na středověké umění zavítalo 57 tisíc lidí a sbírka orientálního umění na zámku Zbraslav přilákala 17 tisíc návštěvníků.

Pražský hrad – Na Pražském hradě byl jednoznačně nejúspěšnější Emil Filla. Na jeho retrospektivu, kterou v Jízdárně uspořádala Správa Pražského hradu ve spolupráci s Národní galerií, se vypravilo celkem 31 tisíc návštěvníků, tedy zhruba 200 denně. Další výstavní počiny se této návštěvnosti ani zdaleka nepřiblížily. Za zmínku stojí pouze výstava věnovaná renesančnímu básníkovi Bohuslavu Hasištejnskému z Lobkovic, kterou vidělo přes 11 tisíc zájemců.

GHMP – Z výstavního programu Galerie hlavního města Prahy v loňském roce po právu nejvíce zaujala výstava Jindřicha Štyrského v Domě u kamenného zvonu, kterou zhlédlo přes 22 tisíc návštěvníků, tedy průměrně 247 lidí denně. Hned za ním se umístila přehlídka kořenů českého expresionismu Křičte ústa! s průměrnou návštěvností 177 diváků denně. Třetí místo drží Rudolf Kremlička s průměrem kolem 130 návštěvníků denně.

Rudolfinum – Galerii Rudolfinum navštívilo celkem 49,5 tisíc návštěvníků. Největší úspěch zde zaznamenala výstava německého malíře Nea Raucha, kterou zhlédlo přes 17,5 tisíc návštěvníků, tedy asi 230 denně. Na snímky japonského fotografa Shomei Tomatsu se chodilo dívat průměrně téměř 190 lidí denně, celkově výstava přitáhla přes 15 tisíc diváků. Na obrazy Jiřího Sopko se přišlo podívat 13,5 tisíc návštěvníků.

UPM – V Uměleckoprůmyslovém museu se nejvíce líbily Zvěrstva grafika Michala Cihláře a Veroniky Richterové, které si prohlédlo celkem 20,5 tisíc návštěvníků. V průměrné denní návštěvnosti však výstavu přestihla kratší přehlídka Výroční ceny Akademie designu ČR Czech Grand Design 2006 s 405 diváky na den. Dohromady UPM loni navštívilo 67 tisíc návštěvníků.

Moravská galerie – Mezi návštěvnicky nejatraktivnější výstavy Moravské galerie v Brně patřily projekty prezentující díla autorů zvučných jmen – Jakuba Schikanedera (252 osob denně), Josefa Sudka (115 osob denně) a Andyho Warhola (107 osob/den). Velké množství příznivců, především během muzejní noci, si našla i výstava Slovenský mýtus (130 osob denně, celkem 11 tisíc návštěvníků).

Muzeum umění Olomouc – V olomouckém Arcidiecézním muzeu měla největší úspěch výstava malovaných renesančních epitafů Ku věčné památce, kterou si přišlo prohlédnout kolem 14 tisíc návštěvníků. Populární op art Victora Vasarelyho v Muzeu moderního umění do konce roku 2007 navštívilo 10 tisíc diváků. Podle hrubého odhadu tiskové mluvčí však Vasarely během ledna stačil nahnat dalších 6 tisíc, a tak v pomyslném výtvarném klání stejně zvítězí.(obr. Vasarely) Victor Vasarely, Muzeum umění Olomouc, 15. 11.–27. 1. 2008

Východočeská galerie – Výstavy ve Východočeské galerii v Pardubicích přilákaly přes 11 tisíc zájemců. Nejvyhledávanější byly fotografie cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, které přitáhly do galerie i návštěvníky, kteří tam běžně nechodí. Celkem jich bylo 3724.

Dům umění ČB – Kurátor výstav v Domě umění v Českých Budějovicích Michal Škoda si z loňských akcí nejvíce pochvaluje podzimní výstavy architektky  Aleny Šrámkové a rakouského výtvarníka Heimo Zoberniga. Koncepčně vyhraněnou galerii, která se soustředí na konstruktivistické tendence v umění a jejich přesahy navštívilo v roce 2007 asi 3000 zájemců.

Egon Schiele Art Centrum – Centrum Egona Schieleho v Českém Krumlově loni navštívilo přes 50 tisíc návštěvníků. Stzejně jako v roce 2006 Centum hostilo tři výstavy: Keitha Haringa, Mladé umělce z New Yorku 2007 a malby Petra Kvíčaly. „Návštěvnost byla u Haringa & spol. o něco lepší než v předcházejícím roce u Giacomettiho,“ odhaduje ředitelka centra Hana Jirmusová.

Klatovy/Klenová – Návštěvnost v Klenové byla v roce 2007 téměř rekordní, 20 tisíc návštěvníků. Od května do října byly na hradě vystaveny plastiky Aleše Veselého a na zámku souběžně probíhala retrospektiva sochařky Evy Kmentové, která měla počátkem roku premiéru v pražském Mánesu. Do Galerie U bílého jednorožce v Klatovech, kde na podzim proběhla výstava Fotografie 70. let v ČSR, zavítaly necelé 4 tisíce lidí.

Západočeská galerie – Celková návštěvnost plzeňské Západočeské galerie dosáhla 25 tisíc osob. Galerie uspořádala v síních Masné krámy a „13“ celkem 21 výstav. Mezi divácky nejoblíbenější patřila repríza výstavy Rudolfa Kremličky, kterou již před tím měli možnost vidět diváci v Praze a v Brně.

Galerie Benedikta Rejta – Lounská Galerie Benedikta Rejta jistě není galerií pro většinové konzumenty. To potvrdila i v minulém roce, kdy uspořádala výstavy Transformace krajiny, Surrealismus v Lounech a Zorka Ságlová. Každou navštívilo kolem 1000 až 1500 příznivců moderního umění.

Oblastní galerie v Liberci – Liberecká galerie vlastní kvalitní sbírky rakouského a německého umění 19. století, shromážděné Heinrichem Liebigem. Když je vloni vystavila v Augsburgu, výstava měla nevídaný úspěch, a tak k ní byl vydán i katalog Sehen ist Alles. Z domácích expozic se největší návštěvě (1600 osob) těšila společná výstava obrazů Jakuba Schikanedera a grafiky Jacquese Callota.

Galerie Emila Filly – Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem navštívilo v roce 2007 kolem 2500 zájemců o současné umění. Největší úspěch měla výstava ústecké scény nazvaná Pardálové. Galerii představila také ostravské autory na výstavě Ropovod 01. Po získání nových prostor galerie rozvinula i bohatý doprovodný program, jako jsou například koncerty k probíhajícím expozicím.

Leica – Už třetím rokem vyjel na několikaměsíční pouť po České republice výstavní vlak Leica Gallery. loni s fotografiemi režiséra Wima Wenderse a jeho ženy Donaty. Od dubna do listopadu navštívil 19 různých měst, v Praze a v Brně zastavoval dvakrát. Snímky vzniklé v průběhu natáčení filmů Million Dollar Hotel a Buena Vista Social Club si přišlo prohlédnout 59 tisíc návštěvníků, o 14 tisíc více než v roce 2006.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 999 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné