Nová ředitelka staré sbírky NGP

Karolina Jirkalová zprávy únor 2022

Novou ředitelkou Sbírky starého umění Národní galerie Praha se od 1. ledna stala dosavadní kurátorka sbírky Olga Kotková. Po devíti měsících tak nahradila švýcarského kunsthistorika Mariuse Winzelera, který na svůj post rezignoval na jaře loňského roku – jako důvod uvedl nekoncepčnost vedení, atmosféru nedůvěry a skličující prostředí panující v NGP. Od října je Winzeler ředitelem Grünes Gewölbe a Rüstkammer Státních uměleckých sbírek v Drážďanech.

Výběrové řízení na nové vedení sbírky probíhalo celý podzim loňského roku a přihlásili se do něj pouze čtyři uchazeči: Olga Kotková, Polák Andrzej Kozieł a podle neoficiálních zdrojů také dva mladší adepti – Martin Vaněk a Jan Štěpánek. Ve výběrové komisi zasedli kancléřka NGP Eva Giese, ředitelka Sbírky grafiky a kresby Alena Volrábová a vedoucí personálního oddělení Alice Ušelová a také dva členové Garanční rady NGP, Milena Bartlová a Tomáš Winter. Komise posuzovala odborné a profesní předpoklady, dosavadní zkušenosti a praxi uchazečů a také návrhy koncepce rozvoje sbírky, které všichni uchazeči předložili. Generální ředitelce NGP Alicji Knast posléze komise doporučila dva kandidáty: Olgu Kotkovou a Andrzeje Kozieła, profesora univerzity ve Vratislavi, specialistu na barokní malířství.

Alicja Knast pak v prosinci na základě osobních pohovorů vybrala na vedoucí pozici dosavadní kurátorku sbírky Olgu Kotkovou. Ta podle tiskové zprávy NGP krom dobré znalosti sbírky „přesvědčila svými odbornými výstupy, ale také nástinem budoucí pozice sbírky. Dokázala vystihnout možnosti mezinárodní spolupráce a představila plány na rozvíjení akviziční politiky a výstavní činnosti, stejně jako realistický proces digitalizace sbírky“.

Olga Kotková vystudovala Filozofickou a Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde roku 2013 získala doktorát. V Národní galerii se věnuje především německému, rakouskému a nizozemskému malířství a sochařství 15.–17. století a rudolfinskému umění. Zabývá se vztahy a uměleckou výměnu mezi nizozemským a německým uměním a tvorbou v českých zemích. Podílela se na publikacích o díle Lucase Cranacha, Albrechta Dürera nebo Roelandta Saveryho. Kurátorsky se podílela například na výstavách Roelandt Savery. Malíř ve službách císaře Rudolfa II. (2010–2011) nebo The Empire of Imagination and Science of Rudolf II (Tokio 2018). Je spoluautorkou stálé expozice Staří mistři II a rovněž kurátorkou právě probíhající výstavy Falza? Falza! ve Šternberském paláci. Kromě práce ve staré sbírce NGP také Olga Kotková přednáší dějiny umění na Katolické teologické fakultě UK v Praze.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné