Noví městští radní přes kulturu

Tomáš Klička zprávy prosinec 2018

ČR – Komunální volby, které proběhly počátkem října, přinesly změny ve vedení měst a obcí po celé republice. Ve většině krajských měst s výjimkou Liberce, Ostravy a Pardubic došlo ke změně na pozicích radních a náměstků, do jejichž gesce spadá kultura. Kultura však jen zřídka tvoří jedinou oblast, kterou je dotyčný pověřen. Radní vedle ní mají na starosti nejčastěji sport, sociální oblast nebo školství. U většiny radních jsou to přitom právě zkušenosti v těchto oblastech, které vedly k jejich dosazení.

Z hlediska stranického původu více než polovina nových radních pochází z lokálních politických uskupení, která se v širších koalicích podílejí na vládě. Ženy tento post obsadily pouze ve dvou z třinácti krajských měst. V Ústí nad Labem a v Hradci Králové nebyl k datu uzávěrky radní, který bude mít v gesci kulturu, znám. Nejmladší radní budou mít Praha a Brno, ročník narození 1982, nejstarším je čtyřiašedesátiletý Pavel Hekela v Olomouci.

Radnice v Praze, Brně a Ostravě se v programových prohlášeních zavazují, že budou usilovat o výstavbu nových koncertních sálu. Naopak projekt českobudějovického koncertního sálu podle návrhu Jana Kaplického dál zůstává u ledu. Brno a Liberec chtějí shodně v roce 2028 usilovat o titul Evropského hlavního města kultury.

 

Praha – Hana Třeštíková, *1982, Praha sobě

Vedení Prahy se ujme koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN). Oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu bude mít na starosti radní Hana Třeštíková. Ta patřila k politikům s největším počtem preferenčních hlasů – obdržela jich víc než současný primátor. Třeštíková politické zkušenosti sbírala od roku 2014 coby radní pro kulturu, sport a sousedské vztahy v Praze 7, kde bude působit i v následujícím funkčním období. Absolventka produkce na FAMU je jako producentka podepsána především pod dokumentárními filmy (Šmejdi, DK, Zkáza krásou). V pražské sedmé městské části spustila projekt Art District 7, který slouží k rozvoji a posilování identity Prahy 7 jako kulturní čtvrti. Zde je také lokalizováno mnoho plánů z programového prohlášení magistrátní koalice. Objevuje se mezi nimi záměr vytvořit z Holešovické tržnice společenské, kulturní (a gastronomické) centrum Prahy. Jmenovitě se také vyslovuje podpora projektu Památník ticha na nádraží Bubny a podpora vzniku Muzea nesvobody. Jako nejambicióznější se jeví plán, navazující na existující koncepci kulturní politiky metropole, na výstavbu nového koncertního sálu v oblasti metra Vltavská na základě mezinárodní architektonické soutěže. Jako možný horizont její výstavby Třeštíková uvedla 10 let, s tím, že ve funkčním období nynější koalice je realistické zorganizovat architektonickou soutěž. Koalice má dále v plánu rekonstruovat Průmyslový palác a kultivovat jeho areál pro „nové centrum kultury“, podobně jako Nákladové nádraží Žižkov. V koaličním prohlášení se nové vedení radnice zavázalo k pokračování v opravách historických domů v centru města a jejich kulturnímu využití. Na poli mezinárodní spolupráce se pak objevuje plán na zvýšení kulturní výměny se sousedními metropolemi – Berlínem, Vídní a Bratislavou. V oblasti památkové péče chtějí v reakci na dění kolem budovy Transgasu radní dbát na péči o architekturu 60. a 70. let 20. století a usilovat o odkoupení nádraží Vyšehrad. Oproti plánům dosavadního vedení magistrátu v plánech nezaznívá záměr výstavby pavilonu pro Slovanskou epopej.

 

Brno – Marek Fišer, *1982, Piráti
Po vzrušených vyjednáváních se vlády v Brně na následující čtyři roky chopí společně ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. Původní kandidátka na pozici kulturní radní Markéta Gregorová z Pirátů kvůli nesouhlasu se složením koalice odstoupila a postu se ujal její stranický kolega Marek Fišer. Absolvent bakalářského studia nizozemštiny na Masarykově univerzitě a managementu cestovního ruchu na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze má blíže spíše ke sportu. Od roku 2015 je členem představenstva městské akciové společnosti Starez – Sport, která spravuje sportoviště. Zde měl na starosti přípravu stavby fotbalového stadionu za Lužánkami, kde také v minulosti zorganizoval rozlučkový zápas fotbalisty Petra Švancary z tamního FC Zbrojovka. V současnosti studuje na Masarykově univerzitě portugalštinu a polštinu a pořádá pubkvízy. Na konto rozdílů mezi sportem, v němž má zkušenosti, a kulturou pro brněnský idnes.cz uvedl: „Podobnost vidím v tom, že spousta lidí v kultuře fandí i sportu. Nesdílím ale názor, že aby se mohly dát peníze do kultury, musejí se vzít sportu, nebo naopak. To bych chtěl nějak zkusit překonat. Spousta lidí, kteří chodí na fotbal, vyráží i do divadla.“ Rád by kultury přivedl zdroje i zvnějšku: „Ale rád bych se zaměřil i na to, jestli někdo v městských příspěvkovkách dělá fundraising. Když jsem pracoval na nizozemské ambasádě a chtěli jsme udělat velkou výstavu o Rembrandtovi v Praze, neměli jsme peníze. Bylo to o diplomacii a lobbingu. Spojili jsme se s obchodní komorou, oslovili velké holandské firmy a nakonec výstavu téměř kompletně zaplatila společnost ING (Rembrandt & Co., Národní galerie, 2012 – pozn. red.). Dokážu si představit, že by to mohlo být v Brně zajímavé pro firmy, které chtějí být vidět.“ V koaliční smlouvě strany v oblasti kultury proklamují vůli dokončit stavbu Janáčkova kulturního centra, doplnit k brněnským památkovým vilám Arnoldovu vilu, která by po rekonstrukci měla fungovat jako Centrum dialogu, instituce pro poznávání česko-německo-židovské minulosti. Vedle záměru kandidovat v roce stého výročí smrti Leoše Janáčka na Evropské hlavní město kultury 2028 stojí za pozornost plán využívat při prezentaci města vysoké umělecké školy nebo cíl zatraktivnit muzea, galerie a divadla pro děti.

Ostrava – Zbyněk Pražák, *1955, KDU-ČSL

ANO, Piráti a lidovci v následujících čtyřech letech povedou Ostravu. Post náměstka primátora, do jehož gesce kumulovaně spadá kultura, volnočasové aktivity a sociální věci spolu se zdravotnictvím, obsadil lídr kandidátky KDU-ČSL a nezávislých Zbyněk Pražák. Ten je nejostřílenějším politikem mezi novými kulturními radními a náměstky krajských měst. Získal technické vzdělání na Vysoké škole báňské a mezi lety 1990–2006 působil jako náměstek ostravského primátora, na což navázal opět v roce 2014. Pražák se dosud profiloval především skrze sociální projekty. Na ustavujícím zasedání zazněla jako jedna z priorit výstavba koncertní haly na základě mezinárodní architektonické soutěže a vyjádřena byla i podpora pro vybudování nového zázemí pro Fakultu umění Ostravské univerzity.

 

Plzeň – Eliška Bartáková, *1957, ANO
Západočeskou metropoli povede koalice ve složení ANO, ODS, TOP 09 a ČSSD. Náměstkyní primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a sociálních věcí se stala Eliška Bartáková, která byla původně zamýšlena do čela finančního výboru. Její údajná dlouhodobá zkušenost se sociální problematikou však vedla ke změně postu. Bartáková je absolventkou pedagogické fakulty, oborů český jazyk a dějepis. V minulosti se autorsky podílela na tvorbě učebnic historie pro základní školy. V současnosti je ředitelkou společnosti Život bez depresí, která pořádá programy a semináře věnované např. budování sebeúcty nebo „umění komunikace“.

 

Liberec – Ivan Langr, *1972, Starostové pro Liberecký kraj
Vítězní Starostové pro Liberecký kraj stanou v čele Liberce spolu ANO a ODS. Na pozici náměstka pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch zůstává Ivan Langr, který post zastával už v minulém volebním období, tehdy ovšem coby člen Strany zelených. Během předešlého funkčního období došlo např. ke změně vizuální identity města nebo otevření nové městské galerie. Absolvent Pedagogické fakulty UJEP a politologie FF Univerzity Hradec Králové v současnosti studuje postgraduálně veřejnou a sociální politiku na FSV UK. Před vstupem do politiky působil jako novinář a vedoucí marketingu liberecké zoo. K prioritám koalice patří adaptace bývalého sídla Oblastní galerie Liberec, Liebiegova paláce, na komunitní centrum. V programovém prohlášení se objevuje, stejně jako v případě Brna, plán kandidovat na Evropské město kultury 2028.

 

Olomouc – Pavel Hekela, *1954, spOLečně
Dosavadním primátorem Olomouce byl úřadující ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD, jehož strana v letošních volbách ve městě skončila v opozici. Vítězná koalice vznikla v sestavě ANO, ODS, KDU-ČSL a hnutí spOLečně. Zakladatelem posledně jmenovaného hnutí je ředitel Exekutorského úřadu Přerov a sběratel umění Robert Runták; spOLečně, které skončilo s necelými šesti procenty na šesté příčce, získalo tři mandáty, z toho jeden post náměstka. Runták, který záměrně kandidoval až na šestém místě, nebyl zvolen. Z osmého místa kandidátky se primátorským náměstkem, do jehož kompetence vedle kultury spadá také městská zeleň nebo odpadové hospodářství, stal Pavel Hekela. Vystudovaný herec v minulosti působil jako ředitel rádia Pohoda, třináct let vedl Český rozhlas Olomouc a v posledních letech byl ředitelem Moravského divadla v Olomouci. Jeho zdejší působení v Divadelních novinách charakterizoval Josef Herman takto: „Pavel Hekela z něho učinil převážně zábavní podnik pro město a jeho okolí, uzavřený do nenáročné estetiky bez ambice zasáhnout do uměleckého kontextu republiky.“ V programových cílech koaliční smlouvy se v souvislosti s výtvarným uměním objevuje podpora projektu Středoevropského fóra.

 

České Budějovice – Juraj Thoma, *1969, Občané pro Budějovice
V jihočeské metropoli bude vládnout čtyřkoalice ANO, Občané pro Budějovice, Společně pro Budějovice, Čisté Budějovice a STAN. Náměstkem primátora, do jehož kompetence spadá vedle kultury také územní a strategický plán, se stal bývalý budějovický primátor Juraj Thoma. Vzděláním archeolog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy působil nejprve počátkem 90. let v českobudějovickém památkovém ústavu a od roku 1995 v Jihočeském muzeu, kde se soustředil především na stavební památky raného středověku. Coby člen ODS byl primátorem v letech 2006–2010, v následujícím období 2010–2014 post zastával za Občany pro Budějovice. V roce 2011 byl v médiích skloňován jako možný nástupce ministra kultury Jiřího Bessera. V souvislosti se záměrem postavit koncertní síň, „Rejnoka“ podle návrhu Jana Kaplického, před volbami vyjádřil skepsi nad tím, že se podaří nalézt investora. Naopak vyslovil zájem o stavbu nové divadelní budovy na Mariánském náměstí.

 

Zlín – Miroslav Adámek, *1963, STAN
Ve Zlíně vznikla široká koalice ANO, STAN, KDU-ČSL, ODS a Pirátů. Uvolněným náměstkem pro kulturu, územní plánování a památkovou péči je Miroslav Adámek, který byl v posledních dvou volebních obdobích zlínským primátorem. Adámek, který figuroval jako nestraník na prvním místě kandidátky STAN, je chirurg a v minulosti vedle zlínských nemocnic působil také jako týmový lékař zlínského extraligového hokejového týmu. V klubu PSG Berani Zlín působí také jako funkcionář – aktuálně na pozici prezidenta prezídia. Adámek na svých webových stránkách představuje tzv. Osobní desatero, které se zavazuje naplnit v případě svého zvolení. V něm z oblasti kultury zaznívá cíl opravit funkcionalistické Velké kino navržené Františkem L. Gahurou a vytvořit zde ve spolupráci s Národním technickým muzeem Muzeum kinematografie. K první části tohoto záměru se hlásí i nová radnice.

Pardubice – Jan Mazuch, *1965, ODS

Stejně jako v minulém období obsadil primátorský post Martin Charvát z ANO. Strana bude vládnout městu spolu s ODS, Sdružením pro Pardubice, Koalicí pro Pardubice (TOP 09, KDU-ČSL, Nestraníci) a ČSSD. Bývalý náměstek pro kulturu Jakub Rychetský (ČSSD) si z minulého období ponechává oblasti sociální politiky, zdravotnictví, školství a sportu a za kulturu bude nově zodpovědný Jan Mazuch z ODS. Ten má mít vedle kultury na starosti také ekonomiku a rozpočet, cestovní ruch a správu kapitálových podílů společností. Vystudovaný učitel matematiky je dlouholetým organizátorem šachových turnajů. Zveřejněná koaliční dohoda není v oblasti kultury příliš konkrétní, ale hlásí se k naplňování zjištění ze Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic 2018–2024.

 

Jihlava – Daniel Škarka, *1978, Fórum Jihlava

Město povede koalice ve složení Fórum Jihlava spolu s ODS, lidovci a Žijeme Jihlavou (sdružení Pirátů, TOP 09 a Zelených). Uvolněným radním pro oblast školství, kultury a tělovýchovy a pro oblast sociálních věcí se stal Daniel Škarka. Profesní zkušenosti absolventa sociální antropologie a romistiky leží právě především v oblasti neziskových organizací a charit. Programové prohlášení koalice k datu uzávěrky tohoto čísla nevzniklo, ale některé z kroků v této oblasti naznačuje vyhotovená Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017–2024; ta se ve značné míře soustředí na zkvalitňování veřejného prostoru a zefektivnění spolupráce kulturních aktérů.

 

Karlovy Vary – Josef März, *1974, Karlovaráci

V čele města stane dlouholetá bývalá ředitelka Grandhotelu Pupp Andrea Pfeffer Ferklová za ANO, které společně s druhými Karlovaráky a ODS utvořilo vládnoucí trojkoalici. Post uvolněného radního pro kulturu zaujme předseda Karlovaráků, chirurg Josef März. Ten byl do začátku letošního roku tři a půl roku generálním ředitelem Karlovarské krajské nemocnice, pod niž spadaly nemocnice v Chebu a Karlových Varech. Lékař uvádí kulturu na webu své strany vedle sportu a medicíny jako jeden ze svých koníčků – ostatně před pěti lety uspořádal s kolegy na operačním sále výstavu obrazů chirurga Josefa Nováka. V rámci koaliční smlouvy se objevuje „spravedlivá podpora kultury a sportu“ nebo podpora rekonstrukce venkovního bazénu v hotelu Thermal.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné