Noví profesoři

Karolina Jirkalová zprávy červen 2007

Koncem dubna jmenoval prezident Václav Klaus šedesát osm nových profesorů vysokých škol. Jejich jmenování navrhli vědecké a umělecké rady jednotlivých vysokých škol. Jsou mezi nimi i dva historici umění – Vojtěch Lahoda a Petr Sommer.

Historik umění, kurátor a publicista Vojtěch Lahoda (narozen 1955) působí v Ústavu dějin umění Akademie věd, profesorem byl jmenován na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se především dějinami českého modernismu a avantgardy v evropském kontextu, jeho specializací je kubismus. Je autorem publikace Český kubismus, podílel se na monografii Libora Fáry (2006) či katalogu k výstavě Křičte ústa! (2007). Spolu s Vítem Havránkem a Petrem Ingerlem připravil výstavu Zdeňka Rykra v Moravské galerii v Brně (2006). V současné době pracuje na monografii Emila Filly.

Petr Sommer je ředitelem Centra medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1993 – 1999 stál v čele Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Ve své vlastní vědecké práci se Petr Sommer soustřeďuje na raný středověk, vznik a počátky českého státu, a zvláště na problémy christianizace a duchovní život společnosti raného středověku. Asi nejúplnější obraz o Sommerově práci podává kniha Začátky křesťanství v Čechách, Kapitoly z dějin středověké duchovní kultury (2001). Profesor Sommer také vedl nebo se podílel na velkých terénních výzkumech středověkých klášterů, (Praha-Strahov, Beroun – zmizelý dominikánský klášter, Sázava, Ostrově u Davle, Praha-Břevnov).

Do dějin a teorie umění zasahují také některé práce Miroslava Petříčka a Vladimíra Boreckého, kteří byli jmenováni profesory pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze. Filozof Miroslav Petříček přednesl profesorskou přednášku na téma Myšlení a obraz, po jejím skončení se členové Umělecké rady FAMU jednomyslně shodli, že přednáška doc. Miroslava Petříčka byla nejlepší profesorskou přednáškou, kterou za období svého působení vyslechli. Filozof a teoretik humoru Vladimír Borecký se ve své přednášce zaměřil na teoretické otázky komiky.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné