Nový ředitel roudnické galerie

Tomáš Klička zprávy duben 2019

Roudnice nad Labem – Od 1. března letošního roku stanul v čele Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Divina. Nahradil tak ředitelku Alenu Potůčkovou, která zemřela začátkem listopadu loňského roku. Divina v galerii pracoval již v letech 2011–2014, nejprve coby kurátor, později jako vědoucí odborného oddělení a zástupce ředitelky. V době svého působení v Roudnici připravil např. výstavy Romantismus na severu Čech nebo Rýsovaný svět. Konstruktivní tendence šedesátých let. Absolvent brněnské katedry dějin umění se následně vrátil do moravské metropole, kde působil jako vedoucí oddělení Managementu sbírek Moravské galerie. Coby manažer projektu měl na starosti mj. on-line zpřístupňování katalogu sbírek galerie. Na místo nového ředitele roudnické Galerie moderního umění ho Rada Ústeckého kraje vybrala z celkem 8 uchazečů.

Jeho předchůdkyně Alena Potůčková vedla roudnickou galerii 10 let, od roku 2008. Zdejší rodačka, dcera významného sociologa Pavla Machonina, vystudovala dějiny umění a etnografii na Univerzitě Jana E. Purkyně v Brně. V letech 1977–1992 byla zaměstnána v Národní galerii, odkud přešla do Středočeské galerie v Praze (posléze České muzeum výtvarných umění), kde pracovala jako kurátorka malířské sbírky. Její kurátorskou specializaci představovalo především české umění druhé poloviny 20. století. V roce 2008 pak Potůčková vyhrála výběrové řízení na uvolněné místo ředitelky roudnické galerie. Byla si vědoma její regionální funkce kulturně společenského centra, ale usilovala také o přesah do Ústeckého kraje i nedaleké Prahy. „Díky své erudici a osobním kontaktům zásadním způsobem rozšířila roudnické sbírky o více než 300 děl. Tyto akvizice byly v ekonomicky nepříznivé době získány z velké části prostřednictvím darů, mezi něž náleží i velký konvolut děl Jitky a Květy Válových, s nimiž udržovala dlouhá léta blízký vztah,“ zaznělo v nekrologu zveřejněném v Bulletinu UHS. Také její zásluhou se dařilo i přes omezené prostorové možnosti udržovat Roudnickou galerii jako otevřené místo pro všechny proudy současného umění včetně toho nejmladšího.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné