Obchodní podmínky

Obchodní podmínky předplatného a nákupu archivních čísel u společnosti Artantiques media, s.r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 500/25a, 17000 Praha 7, IČ 60709278, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 327705.

Předplatné se sjednává na dobu určitou prostřednictvím společnosti SEND Předplatné s.r.o. – viz obchodní podmínky uveřejněné na internetová adrese www.send.cz/obchodni-podminky-predplatneho a oznámení o zpracování osobních údajů uveřejněné na internetové adrese www.send.cz/ou.

Bonusy ke standardnímu předplatnému v ČR jsou odesílány prostřednictví společnosti Artantiques media s.r.o. na základě připsané platby za předplatné do 3 týdnů od obdržení prvního obnoveného čísla časopisu. Aktuální bonusy ke standardnímu předplatnému jsou odesílány na základě připsané platby za předplatné a jsou rozesílány novým předplatitelům v ČR do 3 týdnů od obdržení prvního čísla časopisu. Nabídka bonusů platí do vyčerpání zásob.

Nákup archivních čísel je zprostředkováván prostřednictvím formuláře uvedeného na internetové adrese www.artantiques.cz/prehled-cisel nebo zasláním objednávky na e-mailovou adresu predplatne@artantiques.cz. Archivní čísla jsou odesílána do 5 dní od obdržení platby prostřednictvím České pošty.
Reklamace archivních čísel – předmětem reklamace může být nedodání archivního výtisku, dodání neúplného výtisku, či nekvalitně vytištěného výtisku. Reklamace musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí prostřednictvím oznámení zaslaného na e-mailovou adresu predplatne@artantiques.cz, či prostřednictvím telefonátu na čísle 725 826 433. V případě oprávněné reklamace má objednatel archivních čísel nárok na nové doručení výtisků.
Užití osobních údajů – objednáním archivních čísel a sdělením osobních údajů vyplněných objednatelem archivních čísel souhlasí objednatel se zařazením všech jím sdělených údajů do databáze společnosti Artantiques media a s jejich užitím za účelem poskytování zaslání archivních čísel dle obchodních podmínek, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na dobu neurčitou, do odvolání souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu nebo predplatne@artantiques.cz.

V Praze dne 1. května 2020
Artantiques media, s.r.o.

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné