Obchodní podmínky

Obchodní podmínky předplatného a nákupu archivních čísel u společnosti Artantiques media, s.r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 500/25a, 17000 Praha 7, IČ 60709278, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 327705.

Předplatné se sjednává na dobu určitou prostřednictvím formuláře uvedeného na internetové adrese www.artantiques.cz/predplatne nebo zasláním objednávky předplatného na e-mailovou adresu vimmerova@aamedia.cz nebo predplatne@artantiques.cz. Předplatitelé automaticky dostávají nabídku k prodloužení předplatného na další období. Předplatitelům, kteří ukončí své předplatné prostřednictvím e-mailové adresy vimmerova@aamedia.cz nebo predplatne@artantiques.cz, či prostřednictvím telefonátu na čísle 725 826 433, nebude žádná nabídka k prodloužení předplatného zasílána. V případě předplatného, kde je jiný plátce a předplatitel (odběratel), je nabídka na prodloužení předplatného zaslána plátci, tedy tomu, kdo předplatné uhradil.

Bonusy ke standardnímu předplatnému v ČR jsou odesílány na základě připsané platby za předplatné do 3 týdnů od obdržení prvního obnoveného čísla časopisu. Aktuální bonusy ke standardnímu předplatnému jsou odesílány na základě připsané platby za předplatné a jsou rozesílány novým předplatitelům v ČR do 3 týdnů od obdržení prvního čísla časopisu. Nabídka bonusů platí do vyčerpání zásob.

Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě. Předplatitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o předplatném bez udání důvodu do 14-ti dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení musí být oznámeno společnosti Artantiques media prostřednictvím dopisu zaslaného na e-mailovou adresvimmerova@aamedia.cz nebo predplatne@artantiques.cz, či prostřednictvím telefonátu na čísle 725 826 433. Pokud již v této 14-ti denní lhůtě došlo k distribuci prvního čísla započatého předplatného, bude předplatiteli vrácena částka, která bude ponížena o náklady potřebné k distribuci prvního čísla započatého předplatného. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy v delší jak 14-ti denní lhůtě, je předplatiteli vrácena poměrná část nevyčerpaného předplatného, ze kterého jsou odečteny náklady za odeslání peněžní částky a rozdíl mezi cenou časopisu v prodejní síti a cenou předplatitelskou za každý doručený časopis.

Nákup archivních čísel je zprostředkováván prostřednictvím formuláře uvedeného na internetové adrese www.artantiques.cz/prehled-cisel nebo zasláním objednávky na e-mailovou adresu vimmerova@aamedia.cz nebo predplatne@artantiques.czArchivní čísla jsou odesílána do 5 dní od obdržení platby prostřednictvím České pošty.

Reklamace – předmětem reklamace může být nedodání předplaceného/archivního výtisku, dodání neúplného výtisku, či nekvalitně vytištěného výtisku. Reklamace musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí prostřednictvím oznámení zaslaného na e-mailovou adresvimmerova@aamedia.cz nebo predplatne@artantiques.cz, či prostřednictvím telefonátu na čísle 725 826 433. V případě oprávněné reklamace má předplatitel/objednatel archivních čísel nárok na nové doručení výtisků.

Užití osobních údajů – objednáním předplatného nebo archivních čísel a sdělením osobních údajů vyplněných předplatitelem/objednatelem archivních čísel souhlasí předplatitel/objednatel se zařazením všech jím sdělených údajů do databáze společnosti Artantiques media a s jejich užitím za účelem poskytování předplatného/zaslání archivních čísel dle obchodních podmínek, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na dobu neurčitou, do odvolání souhlasu zaslaného na e-mailovou adresvimmerova@aamedia.cz nebo predplatne@artantiques.cz.

V Praze dne 1. května 2020

​​​​​Artantiques media, s.r.o.

Získejte
roční předplatné
za 885 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard