Olověný Dušan 2011

Karolina Jirkalová staveniště květen 2011

Letošní soutěž studentských prací Fakulty architektury ČVUT Olověný Dušan zná své vítěze. Nezávislá porota, které předsedala Jana Tichá, ocenila pět konkrétních projektů a také tři ateliéry, kde je „cítit mimořádná týmová a tvůrčí energie i nasazení pedagoga“. Nad rámec běžně vyhlašovaných kategorií pak porota udělila ještě anticeny, tzv. Plyšové Dušany, které získalo pět ateliérů. Podle poroty se tyto ateliéry vyznačují „tolerováním elementárních chyb a bezradností studentů, ponechaných napospas vlastním zmatkům“.

Všech pět oceněných projektů řeší zcela konkrétní urbanistické souvislosti, nejde o žádné ideové návrhy na blíže neurčená místa. New Florenc Praha je projekt týmu španělských studentů, kteří jsou v ateliéru Krátký-Marques na stáži v rámci programu Erasmus. Pro celou oblast dnešního autobusového nádraží Florenc navrhli rozsáhlý multifunkční komplex s převahou bydlení, samotné autobusové nádraží pak umístili do podzemí. Podle poroty je „rozsáhlý komplex členěný právě tak, že si uchovává lidské měřítko, aniž by rozdrobil celek“. Marika Dumková z ateliéru Štempel-Beneš navrhla do jižního cípu pražského Dětského ostrova Městské lázně. Porota ocenila především kontextualitu jejího řešení, která však není bez výrazu – horizontála lázní obohacuje pražské panorama a nautickou symbolikou evokuje atmosféru říčních lázní. Tomáš Feistner z ateliéru Koucký-Lisecová oslovil porotu svou Ovčí biofarmou v krkonošské vesnici Dolní Lysečiny. Jeho řešení vychází z tradiční dispozice místních chalup, aniž by se vzdával současného výrazu. Zbývající dva oceněné projekty jsou v podstatě krajinářské, přestože jsou oba situovány do Prahy. Jaroslav Filek z ateliéru Jeníček-Papadopoulos navrhl novou podobu Bojiště na Bílé hoře, která má evokovat vzhled bojiště po bitvě, kde promlouvala především děla. Střed pláně je poset většími i menšími krátery, celé území pak protínají dvě zkřížené cesty. Tomáš Wožniak z ateliéru Plicka-Řezáč je autorem projektu Strahovského parku, kdy celý strahovský kopec pojímá jako zelený pás spojující kompaktní město s otevřenou krajinou.

Zbývající dva oceněné projekty jsou v podstatě krajinářské, přestože jsou oba situovány do Prahy. Jaroslav Filek z ateliéru Jeníček-Papadopoulos navrhl novou podobu Bojiště na Bílé hoře, která má evokovat vzhled bojiště po bitvě, kde promlouvala především děla. Střed pláně je poset většími i menšími krátery, celé území pak protínají dvě zkřížené cesty. Tomáš Wožniak z ateliéru Plicka-Řezáč je autorem projektu Strahovského parku, kdy celý strahovský kopec pojímá jako zelený pás spojující kompaktní město s otevřenou krajinou.

Mezi ateliéry vyzdvihla porota ateliér Hájek-Hulín, především za rozvíjení tvůrčích schopností a imaginace studentů. Také strategie jednoho zadání pro celý ateliér je podle poroty efektivní, neboť „posiluje individualitu studentů, kteří si ve vzájemné konfrontaci tříbí vlastní názor“. Ateliér Flo(w) dvojice Florián-Kurilla má v rámci Fakulty architektury zvláštní postavení – zaměřuje se na experimentální digitální metody navrhování. Porota mimo jiné ocenila, že se ateliér nespoléhá jen na zázemí školy, ale že si vybudoval celou síť spolupracujících institucí a firem. Třetím oceněným je ateliér Stempel-Beneš, který stejně jako ateliér Hájek-Hulín pracuje s jednotným zadáním pro všechny studenty.

Obecně porota s potěšením konstatovala, že viděla řadu „zajímavých komplexních projektů, které obsahovaly i infrastrukturu a veřejný prostor“. Přesto však v jejím hodnocení mírně převažuje kritika: „Na druhé straně nás překvapilo množství předvídatelných řešení, jaká bychom očekávali od unaveného projektanta s hypotékou, leasingem a početnou rodinou v zádech. Od studentů jsme čekali víc invence a rozletu. Postrádali jsme ve větší míře nejen experiment nebo inovaci, ale i velkorysost a eleganci v zacházení s prostorem.“ Plyšové Dušany si porota nepřála zveřejnit mimo zdi školy, „vyznamenané“ ateliéry i jejich hodnocení bude možné si přečíst ve fakultním časopise Alfa.

Soutěž Olověný Dušan vyhlašuje každý rok Spolek posluchačů architektury. Cílem je získat nezávislý pohled na kvalitu výuky architektury na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné