Pleskot o Vítkovicích

Karolina Jirkalová staveniště listopad 2010

Od 27. října můžete na stránkách www.gaaleriie.net shlédnout videopřednášku architekta Josefa Pleskota, která je věnována projektu konverze Dolní oblasti Vítkovice.

Jde o rozlehlý průmyslový areál z 19. století, kde se až do roku 1998 vyrábělo surové železo. V roce 2002 byly železárny spolu se sousedním dolem Hlubina prohlášeny za Národní kulturní památku, o šest let později se staly součástí Evropského kulturního dědictví. O konverzi areálu usiluje od roku 2007 sdružení právnických osob s názvem Dolní oblast Vítkovice, jejímž členem je kromě holdingu Vítkovice také Vysoká škola báňská Technické univerzity v Ostravě. Partnery sdružení jsou město i kraj, projekty vznikají ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, které se podařilo pro staré železárny získat, umožní postupnou proměnu celého areálu pro vysokoškolské, vědecko-výzkumné a kulturní účely. Cílem je propojit dolní Vítkovice s Ostravou a jejím centrem, projekt by tak mohl pomoci vytvořit z roztříštěné Ostravy jeden celek.

Urbanistický plán revitalizace Dolní oblasti Vítkovic vytvořil Josef Pleskot, na projektu se však podílejí i další architekti, například Zdeněk Fránek či ateliér Lacko&Tittelbach. Srdcem areálu bude multifunkční aula, která vznikne konverzí obřího plynojemu podle Pleskotova návrhu. Všechny vnější konstrukce monumentální stavby (průměr více než 70 metrů, výška 32 metrů) budou zachovány a restaurovány, všechny nové konstrukce pak budou vestavěny dovnitř stávajícího objemu. Krom plynojemu projdou konverzí také dvě vysoké pece a energetická centrála. Vzhledem k plnění programu EU by měla být první fáze revitalizace hotova v roce 2013.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné