Porcování kulturního medvěda

Karolina Jirkalová zprávy květen 2007

Praha – Na podporu výtvarného umění, architektury, designu a uměleckých řemesel letos z grantů ministerstva kultury půjde celkem 22,5 milionu korun. Z toho 800 tisíc korun šlo na dobíhající granty z předchozích let, zbytek byl rozdělen mezi nové žadatele. Grant získalo přes 40 procent žadatelů, nikdo však ne plnou částku, o kterou žádal.

Největší částky byly uděleny v kategorii odborných periodik. Vůbec nejúspěšnějším žadatelem z celé výtvarné oblasti byl časopis Ateliér, který získal na letošní rok 1,8 milionu korun. Ateliér má tradičně velkou podporu ministerstva, i v předchozích letech se grantová podpora blížila částce 1,5 milionu korun. Pro srovnání – Dům umění města Brna, nejúspěšnější žadatel ve své kategorii, na celoroční výstavní program získal jen 550 tisíc korun.

Ani další časopisy na tom s ministerskými granty nejsou špatně: Umělec získal 800 tisíc, týdeník A2 450 tisíc, Zlatý řez 350 tisíc korun. Zkrátka nepřišla ani internetová periodika – rozjíždějící se Artservis Lenky Lindaurové dostal 200 tisíc, zavedený Archiweb 120 tisíc korun. Na suchu zůstalo jen několik málo žadatelů, například portál CzechDesign.cz nebo časopis Revue Art, který vydává galerie WoxArt. Cekem šlo na výtvarná periodika 5,4 milionů korun, tedy čtvrtina celkového rozpočtu na výtvarné granty.

Roman Musil, tajemník výtvarné komise ministerstva kultury, vysvětluje velkou podporu periodik oproti jiným žadatelům tím, že galerie mají většinou vícezdrojové financování, jejich zřizovateli jsou často města nebo kraje, kdežto výtvarné časopisy (narozdíl například od architektonických) mají s financováním tradičně problémy.

Největší část prostředků, 8,5 milionu korun, bylo rozděleno na podporu celoročního výstavního programu, jednotlivé dotace však nedosahovaly takové výše jako u periodik. Kromě již zmiňovaného Domu umění města Brna získaly více než 400 tisíc korun například Langhans Galerie, Galerie Jaroslava Fragnera, Městské kulturní domy České Budějovice, Galerie Města Plzně, Galerie Futura či chebská Galerie 4. Patrná je snaha podporovat regionální galerie. Soukromé galerie Navrátil a Via Art naopak neuspěly.

Co se týče jednotlivých výstavních projektů, nejúspěšnější byl CIANT s výstavou Franka J. Maliny, na kterou získal 350 tisíc korun. 200 tisíc získala Galerie Klatovy / Klenová na projekt Start Point. Zajímavější je pohled na velmi dlouhý seznam žadatelů pod čarou – bez grantu zůstaly například dvě letošní pražské přehlídky současného umění, Praguebienale 3 a Tina B. Požadovaných 260 tisíc korun nedostala ani přehlídka diplomantů AVU. Důvod byl přitom čistě formální – AVU si pro výstavu pronajímá prostory od Národní galerie, která je ovšem příspěvkovou organizací ministerstva kultury, a její podpora je proto z grantového programu vyňata.

Jen minimální zájem ministerské komise vzbudily žádosti v kategorii podpory mladých umělců a teoretiků-kurátorů – z 19 uchazečů získali grant jen 3, větší částkou byl podpořen jen autorský katalog Kateřiny Šedé. Překvapivě málo žádostí přišlo v oblasti překladových odborných publikací – všechny tři od nakladatelství Fra – podporu získaly.

O ministerských grantech rozhoduje patnáctičlenná komise složená z historiků umění, kurátorů, kritiků i umělců. Její členové jsou nominováni na 3 roky. Podle Romana Musila je snahou ministerstva, aby v komisi byly rovnoměrně zastoupeny jednotlivé výtvarné obory a aby její členové působili v různých částech republiky. Každý z porotců hodnotí podané žádosti 0 až 5 body a dosažený bodový průměr rozhoduje o pořadí projektů pro doporučení. Dolní hranice pro udělení dotace byla stanovena na 2,5 bodu. Předsedkyní letošní výtvarné komise byla Marta Smolíková, ředitelka informačního a vzdělávacího centra ProCulture, která se problematikou financováním kultury a kulturní politikou zabývá dlouhodobě.

Společnost Mediagate, která je vydavatelem časopisu Art&Antiques, žádala o granty na podporu vydávání česko-anglického časopisu Fotograf a na výstavní program v Galerii Brno a ve Wannieck Gallery. Časopis Fotograf získal grant 250 tisíc korun, Galerie Brno 200 tisíc korun. Wannieck Gallery požadovaného bodového průměru nedosáhla.

Zcela mimo grantový program jsou tzv. Prioritní akce ministerstva kultury. Z výtvarné oblasti se sem propracoval Pražský dům fotografie, který získal 5 milionů korun, dále Cena Jindřicha Chalupeckého (450 tisíc korun) a Grand Prix Obce architektů (400 tisíc korun). Mezi prioritní akce bylo zařazeno také scénografické Pražské Quadriennale, které získalo 22 milionů korun.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné