Pražské granty

Kateřina Černá zprávy prosinec 2008

Praha – Hlavní město Praha vyhlásilo koncem října kulturní granty pro příští rok. Grantový systém navrhl poradní sbor primátora, v němž zasedají zástupci pražské kulturní obce, a zastupitelstvu jej předložil předseda kulturního výboru Ondřej Pecha z ODS.  Systém bude platit pouze jeden rok, od roku 2010 se budou granty řídit opět novými předpisy.

Nový grantový systém ruší dotaci na vstupenku, zachovává grantovou komisi, složenou z odborníků, a nově zavádí bodovací systém grantového hodnocení. Dotace jsou rozděleny do dvou skupin: podporují buď projekty, nebo kontinuální činnost. Vzhledem k roční platnosti pravidel byly ovšem vyhlášeny pouze jednoleté granty, nikoli granty víceleté, na nichž závisejí dlouhodobé plány galerií a divadel.

Grantové zásady, jež nakonec schválilo 60 ze 70 zastupitelů, ohrožovaly dva faktory. Prvním byl odpor opoziční ČSSD, která grantovému systému vytýkala nekoncepčnost. „Z dokumentu je zřejmé, že jde o provizorní řešení pro rok 2009, aniž by bylo naznačeno, jaký bude vývoj v oblasti stanovení kulturních grantů,“ uvedl při zasedání Jan Slezák z ČSSD. „Co bude od roku 2010, skutečně nevíme,“ potvrzuje Jana Ryšlinková ze SNK ED, která návrh podpořila.

Druhým nebezpečím byly právní posudky, vypracované na žádost radního pro kulturu Milana Richtera. Richter, který se vyrovnává s nezdarem své grantové reformy u umělců i Evropské komise, na jednání varoval, že nový grantový systém by mohl vystavit město soudním sporům s nejistým výsledkem.

Rozpačitě působí, že grantový systém neprošel obvyklým schvalovacím procesem, tedy nejprve radou a poté zastupitelstvem. Tento nedostatek radní Richter omluvil snahou schválit granty co nejrychleji, aby byly uděleny včas. Faktem nicméně zůstává, že primátor a jeho radní novým grantovým zásadám takto nedali ani symbolické požehnání.
18. listopadu schválila rada hlavního města novou patnáctičlennou grantovou komisi. Výtvarné umění v ní zastupuje ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích Simona Vladíková a fotograf Andrej Reifer. Žádosti, které se u komise shromáždily do 24. listopadu, projdou kromě odborného hodnocení také sítem nového bodovacího systému.

Každou žádost posoudí 5 odborníků: 2 členové komise a 3 externisté. Po společné diskusi je individuálně ohodnotí na škále od 1 do 20. Poté komise určí bodovou hranici a projektům, které získají potřebný počet bodů nad tuto hranici, bude udělen grant. Komise má navíc možnost vyzvat žadatele k osobní účasti na zasedání. To platí především u podpory kontinuální činnosti a grantů nad 1 milion korun.      

Současné zastupitelstvo bude na pražské radnici ještě dva roky, tedy do podzimu 2010. Již nyní se předběžně zavázalo, že grantové zásady na rok 2010 projedná do konce června 2009.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné