Přehlídka diplomových prací

Karolina Jirkalová staveniště říjen 2012

Koncem září byly vyhlášeny také výsledky 13. ročníku Přehlídky diplomových prací české komory architektů. Jsou do ní zařazeny všechny architektonické diplomové práce obhájené na tuzemských veřejných vysokých školách.

První cenu získal Adam Wlazel z ateliéru Emila Přikryla na pražské AVU za návrh dostavby Staroměstské radnice. „Autor nás potěšil svým nadhledem a odvahou, s nimiž dokázal odevzdat na závěr svého studia projekt, který by se zpočátku mohl jevit dokonce jako vtip,“stojí v hodnocení poroty. „Avšak přes všechny vrstvy humoru, to naše trochu přenošené, věčné téma možné dostavby Staroměstské radnice ve skutečnosti nabízí opravdu silný motiv, přicházející z úplně jiné strany, než by publikum asi čekalo. Autor umisťuje za Staroměstskou radnici lidová sportovní hřiště, nalajnovaná pro všechny možné hry, které mají lidé rádi. Na hru je vidět z náměstí a přistavených tribun pro náhodné diváky a fandily. (…) Pro dosažení svých cílů používá velmi úsporných a praktických výrazových prostředků. Vzdává se všech nadbytečných vybavení, čímž překvapivě jednoduchou a levnou metodou dosahuje té nejvyšší univerzality. Nechává nám před očima budovu tak jednoduchou, u které nám přestává záležet na tom, jak vypadá, ale vážíme si u ní té energie, čerpající ze vzájemné symbiózy s lidmi a zřejmě i s vesmírem.“

Druhé místo obsadil projekt Kateřiny Blahutové z ateliéru Radka Kolaříka na FA ČVUT, který se zabývá komplexním řešením libeňského břehu Vltavy. Porota ocenila „hlubší vhled do stávající situace a atmosféry prostoru v okolí libeňského mostu“ a zkoumání vztahu města a řeky zde podle ní získává novou kvalitu. Třetí cenu získala Pavlína Kolcunová z ateliéru Jana Mléčky na FA VUT v Brně za projekt Soundscape v lomu Hády. „Řešení náplně lomu v podobě upozornění na jistou formu zvuku vyjadřuje autorka jasnou kultivovanou formou, která nepřebíjí obsah,“ píše porota. „Její zvukové instalace mají jasný architektonický výraz, industriální náboj a v neposlední řadě i obsahové poslání. Osazení jednotlivých objektů a charakteristika řešeného území svědčí o autorčině vyspělosti a přirozeném citu k danému místu.“

Vzhledem k tomu, že podle poroty bylo mezi letošními diplomy hodně kvalitních projektů, udělila i další dvě ceny. Cenu poroty obdržela Michaela Roženská z ateliéru Aleny Šrámkové na FA ČVUT za projekt Bašty architektury. Zabývá se ukončením Revoluční ulice u Štefánikova mostu a její řešení by bylo pro lokalitu větším přínosem než projekty, které se loni objevily v developerské soutěži. „Drzý, svižný, provokativní a přínosný návrh, brilantně se vypořádávající s problematikou místa, kritizující dnešní stav zadávání zakázek a poukazující na fakt, že některá místa nejsou spojena jen s přímým soukromým vlastnictvím, ale jsou součástí tváře místa a mělo by být v zájmu města je objektivně řešit,“ píše velmi přesně porota. Čestné uznání získala Zuzana Procházková z ateliéru Jiří Suchomela na FUA TU v Libereci za Muzeum a školu flamenca v Jerez de la Frontera ve Francii. Více o její práci najdete v předchozím článku.

V porotě letošní přehlídky zasedli architekti Alena Korandová, Stanislav Fiala, Marcela Steinbachová, Osamu Okamura a Zdeněk Sendler. Kvalita prací v Přehlídce diplomových prací je znatelně vyšší než v soutěži Young Architect Award. Za prvé jsou zde všechny diplomové práce, kdyžto na YAA musejí své projekty autoři sami přihlašovat, a ještě zaplatit  „startovné“ 1000 Kč. Za druhé jsou do přehlídky zařazeny pouze diplomní projekty, které jsou přece jen vyspělejší než práce, které studenti odevzdávají během studia. Určitě však není dobré, když se tyto dvě soutěže překrývají.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné