Procenta umění

Anežka Bartlová zprávy červenec 2018

Praha – V polovině června Rada Hlavního města Prahy po více než rok trvajících odkladech schválila Strategii pořizování uměleckých děl financovaných z prostředků veřejných investic, program tzv. „2 % na umění“. Diskuse se vedly o tom, jak mají díla být vybírána, zda má jít celá částka na soutěže o nová díla pro konkrétní místa, nebo zda je možné alokovat i peníze na nákup děl již hotových.

Právě požadavek na schválení Programu 2 % na umění si dali Zelení jako podmínku, když v dubnu 2016 na základě vyjednávání s koalicí ČSSD a ANO vyměnili radního za Trojkoalici (Zelení, KDU-ČSL, STAN) Matěje Stropnického za Petru Kolínskou (oba Zelení). Program 2 % na umění, jak se schválený dokument oficiálně jmenuje, byl schválen v podobě, která je výsledkem kompromisů mezi Galerií hlavního města Prahy (GHMP), které byl projekt svěřen do péče, Institutem plánování a rozvoje Prahy (IPR), který má dodávat podklady a rady, a Radou hlavního města Prahy (RHMP), která skrze zřízenou Komisi RHMP pro umění ve veřejném prostoru bude vše schvalovat (viz přiložený diagram).

Celý proces bude probíhat v součinnosti těchto tří institucí: IPR nejprve vytipuje lokality vhodné pro umístění uměleckých děl (mohou být též součástí architektury). Následně pak komise doporučí radě způsob pořízení uměleckého díla. Na výběr je ze dvou možností: organizace soutěže o návrh – organizované podle pravidel České komory architektů (ČKA), a to buď ideové nebo architektonicko-výtvarné – nebo pořízení již hotového díla či objednání nového, ale od konkrétního autora. V případě soutěže bude sestavena porota podle pravidel ČKA, tedy s převahou nezávislých členů, s tím že by v ní – pokud možno – měli zasednout i zahraniční odborníci.

Právě nad volbou způsobu pořízení díla se vedly největší diskuse. Pravomoc výběru jedné z variant má zmíněná komise, a je tedy velká otázka, kdo v ní zasedne. Její vliv na úspěšnost projektu bude zcela zásadní. Konkrétní návrhy jmen má za úkol přinést do konce září radní Wolf, má se jednat o pět nezávislých členů z řad kurátorů, teoretiků či architektů. V usnesení jsou definovány kvalifikační podmínky pro členy komise, společná je podmínka mezinárodního působení (výstav nebo staveb) a vedle zkušeností s realizacemi ve veřejném prostoru též minimálně desetiletá praxe, tajemníkem komise pak má být zástupce GHMP. Ke každému doporučení, píše se v pravidlech, připojí komise tzv. Projektový list, který bude obsahovat například i předpokládaný rozpočet realizace.

Součástí celého projektu je též revize a pasportizace již existujících socha a pomníků ve správě GHMP. Ta má proběhnout do konce roku a na práce s tím spojené dostala GHMP navýšen rozpočet o tři pracovní místa. Celý Program 2% na umění má zatím stanovenu zkušební lhůtu dva roky, po jejím uplynutí bude vyhodnocen dosavadní průběh. S odvoláním na to například radní odmítli schválit změnu počtu komisařů z pěti na sedm, stejně jako jejich průběžnou obměnu.

Finance jsou alokovány z investic do veřejných zakázek za předchozí kalendářní rok. Každý rok se počítá s průměrnou částkou asi 130 milionů korun, jež odpovídá oněm dvěma procentům, které budou určeny na pořizování nových děl, na opravy stávajícího fondu dostává GHMP přidělen speciální balík peněz. Pro zbytek letošního roku je to například necelých 16 milionů, z nichž bude financována oprava bronzových skupin na pomníku Františka Palackého nebo opravy soch na Karlově mostě.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné