První republika II

Martina Pachmanová výstava únor 2019

Když se v roce 2012 na půdě Národní galerie v Praze konala diskuze „Veletržní palác – zapálit, nebo je i jiné řešení?“, ve svém příspěvku jsem kromě jiného komentovala neudržitelnou ideologickou podjatost stálé expozice moderního a současného umění, která důsledně dělí vystavená díla na česká a zahraniční, a především živí nacionalistickou cézuru mezi etnickými Čechy a českými Němci, z nichž mnozí byli židovského původu. Nová dlouhodobá expozice 1918–1938: První republika se konečně s tímto problémem vypořádává: Narušuje kánon „českých“ dějin umění a klade vedle sebe tvorbu umělců, kteří vedle sebe v době první republiky koexistovali, jakkoli velká nevraživost nebo názorové odlišnosti mezi nimi mnohdy panovaly. A nejde jen o reflexi multietnického umění v době mezi válkami. Autorky koncepce výběrem exponátů – dílem ze sbírek NGP, dílem ze sbírek jiných institucí či soukromých sbírek – podnikají cestu napříč někdejším Československem. Divák si tak v této „umělecké topografii“ může připomenout známé šedévry českého moderního umění spjaté s významnými uměleckými a společenskými centry stejně jako méně známá díla z východnějších, ba dokonce nejvýchodnějších částí masarykovské republiky, včetně Užhorodu. (Na český sever nebo západ se ale nedostane.) V architektonicky mimořádně vydařené expozici tak dochází k dialogu mezi avantgardou, umírněným („krotkým“) modernismem a tu a tam i konvenčními projevy uměleckých „akademiků“, a to perspektivou prvorepublikového institucionálního – galerijního, výstavního, nakladatelského a sběratelského – provozu. V expozici v neposlední řadě dochází ještě k dalšímu potřebnému dialogu, a sice mezi oblastí volného a užitého umění, včetně skla, keramiky, textilu a grafického designu a okrajově i uměleckého řemesla. Fotografie a s několika výjimkami i architektura však trochu nelogicky zůstávají stranou.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné