Re: Výstava jako produkt

Nikolaj Savický názor červenec 2012

Paní Denisa Kasl Kollmannová v citovaném článku (AA 2012/05, s. 72–73) uvádí, že ke změně názvu výstavy z pracovního Rembrandt, Hals a přátelé na definitivní Rembrandt & Co. došlo „na přání sponzora“. Skutečnost je taková, že autorem finálního názvu výstavy byl prof. Vít Vlnas, ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, a název byl upraven v souladu se současnými světovými trendy, o čemž referoval ve stejném čísle na s. 71 Jan Štěpánek. Autorka dále tvrdí, že „vizuální styl celé výstavy kopíruje korporátní komunikaci ING – přejímá její barevnost, písmo i styl, což není jindy obvyklé“.

Toto tvrzení je v příkrém rozporu se skutečností. Grafické řešení vizuálu výstavy, stejně jako doprovodných publikací, je autorským dílem paní Nory Procházkové a nemá s korporátním designem ING Bank nic společného. Typ písma, který užívá ING Bank v záhlaví svého korporátního designu, je Times New Roman Bold, v grafickém řešení výstavy k témuž účelu sloužilo písmo Trajan Pro. Značně odlišný byl i odstín oranžové barvy. ING Bank používá podle hexadecimální soustavy barvu FF6400, na výstavě vládl podstatně tlumenější odstín oranžové, E96C21. Korporátní design ING Bank využívá bílý podklad a oranžové a modré písmo, grafické řešení výstavy bylo založeno na hluboce tónovaném šedém podkladu a černém písmu atd.

Jediné zdání podobnosti mohlo navozovat užití oranžové barvy, byť v různých odstínech. Oranžová je dynastickou barvou panovnického rodu Oranje-Nassau, který vládne v Nizozemí od konce 16. století dodnes. Od 17. století je oranžová zároveň považována za národní barvu Holandska. Je proto pochopitelné, že dotvářela také výtvarný doprovod výstavy holandského malířství 17. a 18. století. Z téhož důvodu používá odstín oranžové barvy jako základ svého designu třeba mezinárodní sdružení kurátorů holandské a vlámské malby, známé pod názvem CODART. Nizozemské bance nelze bránit, aby z týchž důvodů používala oranžovou barvu jako symbolickou.

Citovaná nepravdivá tvrzení použila autorka jako výchozí premisu pro své další spekulace. Vzhledem k tomu, že vystavěla převážnou část své argumentace na mylných předpokladech, je celkové vyznění citovaného článku zcela zavádějící.

Poznámka redakce: Původcem tvrzení, že galerie název výstavy změnila na přání sponzora, je sám generální ředitel NG Vladimír Rösel. Standardní novinářskou praxí je předpokládat, že ředitel příslušné instituce ví, co říká, a proto jsme nepovažovali za nutné pravdivost jeho slov dále zkoumat. Po vyjití inkriminovaného článku Vladimír Rösel v Hospodářských novinách na adresu ING Bank ještě poznamenal: „Spojovat návštěvníky s produkty sponzora je nešťastné. Došlo k nepochopení na straně banky. My jsme jednali s korporátním oddělením, ale bohužel ING pojetí výstavy posunula na jinou úroveň do takzvaného retailu. S tím jsme nesouhlasili, ale v momentě, kdy jsme už měli vyjednané zahraniční zápůjčky, předjednaný tisk katalogu, museli jsme na to přistoupit.“

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné