Reakce na recenzi výstavy Grey Gold

Terezie Petišková web

Výstava Grey Gold představila v Domě umění mimořádný soubor nedávno vzniklých děl českých a slovenských umělkyň, které nastupovaly na scénu od konce 2. světové války po léta šedesátá. Výstava sledovala řadu rovin, jako je genderová problematika nebo téma vztahu kreativity a narůstajícího věku, které se týkaly výzkumu kontextu děl a podmínek jejich vzniku.

2208.jpg

Kromě zmíněného tematického zaměření a pozoruhodného autentického materiálu v podobě rozhovorů, který obsahuje velmi silné výpovědi, přinesla nezvyklou skladbu děl, vytvářenou podle jiného, než uměleckohistorického klíče. Přesto výstava ukázala několik zajímavých, společných aspektů, které lze zřejmě pro česko slovenskou uměleckou tvorbu těchto generací považovat za typické. Paradoxně se společní jmenovatelé výtvarné stránky děl nestaly ani v jednom případě tématem článků o výstavě. Výstava přitom poskytovala informaci o dominantní pozornosti českých umělkyň námětu všednosti, který se zde promítal v nejrůznějších podobách. Od fotografické tvorby, v případě E. Fukové v díle Bramborová rodina, inspirované ještě surrealistickým hledáním bizarnosti a humoru v docenění obyčejné skutečnosti. Přes věcné a důsledné konstatování toho nejpodstatnějšího a zároveň nejobyčejnějšího v dílech J. Svobodové až po arte povera evokující malby M. Blabolilové, provedené na starém linoleu. Obrácení pozornosti na prostou skutečnost v sobě nesou i časosběrné fotografické dokumenty roztockého masopustu od M. Luskačové a hledání toho nejpodstatnějšího, prostého a jednoduchého tvoří základ i monumentálních kreseb M. Filippovové. Celek výstavy prostředkoval velmi intenzivně rovněž orientaci mnoha umělkyň na spirituální rovinu děl. Transcendentní rozměr, zřejmě v souladu se silným, dobovým teoretickým vlivem J. Chalupeckého o umělecké tvorbě, je přítomen v dílech D. Vinopalové, A. Šimotové, M. Filippovové, ale i J. Svobodové nebo A. Matasové. Pozoruhodně odlišný postoj pak na výstavě představovaly slovenské umělkyně, svou orientací na velmi rané prvky postmoderního uvažování a otevřeností vůči dobovým důležitým tendencím ze západní kultury či při natáčení rozhovorů.

Proces návštěv ateliérů a zachycení rozhovorů nás vedl postupně k ústupu od kurátorsky pojaté výstavy, která měla původně stát na dialogu úryvků získaných textů, ilustrujících sociologickou a genderovou rovinu projektu a uměleckých děl. Ve výsledku jsme se rozhodly akceptovat orientaci umělkyň na autonomní podobu tvorby a podpořit tuto rovinu prostřednictvím instalace.

Výstava Grey Gold ctí povahu vystavených uměleckých děl. Celek vystavené tvorby poskytoval návštěvníkovi silný umělecký zážitek a umožnil srovnání uznávaných a etablovaných umělkyň se zapomínanými, byť obdobně kvalitními autorkami. Je velmi zajímavé konfrontovat československou ženskou tvorbu se západoevropským feministickým či gederovým diskurzem, lze ji však prezentovat a interpretovat pouze na základě jejího autonomního charakteru.

Text vznikl jako reakce na recenzi výstavy od Petry Hlaváčkové. Na recenzi reagovaly rovněž další dvě spoluautorky výstavy Vendula Fremlová a Anna Vartecká. Následná odpověď Petry Hlaváčkové.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné