Rok jedna

Jiří Olič názor únor 2007

Náš první rok – jak už to tak bývá, když děláte něco, co vás baví – uběhl nečekaně rychle. Spolupráce s umělci a příprava výstav byly pro nás příjemným zážitkem a veřejnost nás přijala vstřícně a s velkým entuziasmem. Jakkoliv je zakládání soukromé komerční galerie na zdejším trhu dobrodružným podnikem, z finančního hlediska byl náš první rok úspěšnější než jsme čekaly.

I když pevně věříme, že zdejší trh se současným uměním se postupně formuje, musíme dodat, že většina našich klientů byli zatím cizinci nebo zahraniční společnosti. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je, že jen málo českých sběratelů se zajímá o současné umění. A ti, co se o ně zajímají, nejsou zvyklí jednat s galeriemi a dávají přednost nákupům z ateliérů. Tím nejvíce trpí samotní umělci a jejich dílo, neboť galerie si pak nemohou dovolit investovat do jejich kariér, brát je na všechny významné veletrhy umění a propagovat jejich práci v zahraničí. Stručně řečeno: dlouhodobým zájmem sběratelů i umělců je podporovat práci galerií, neboť právě díky galeriím roste finanční cena umělcovy tvorby a jeho dílo se dostává k širšímu publiku.

Když o tomto hovoříme s umělci, všichni souhlasí, že tohle je způsob, jak by věci měly fungovat. Umělci ctí loajalitu k svým galeriím, které na druhé straně investují do jejich rozvoje, a sběratelé – soukromí, institucionální i korporátní – nakupují umělecká díla prostřednictvím galerií. Aby však tento model mohl fungovat, všichni jeho aktéři musí samozřejmě jednat ve vzájemné shodě. Umělci si přirozeně nemohou dovolit zachovávat loajalitu vůči galerii, která aktivně nepracuje v jejich prospěch, a naopak.

Tímto nechci říct, že tu neexistují vůbec žádné galerie pracující takovýmto způsobem a umělci, kteří jsou vůči nim loajální. Rádi bychom však k tomuto trendu též přispěly a napomohly k vytvoření lépe fungujícího trhu se současným českým umění, a to jak zde, tak i v zahraničí. S tímto předsevzetím se těšíme na výzvy, které nám rok 2007 přinese.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné