Slovenské nepokoje

Karolina Jirkalová zprávy duben 2010

Bratislava – Skupina slovenských výtvarníků a teoretiků vystoupila s výzvou Dvadsať rokov od nežnej neprobehlo, která míří na představitele Ministerstva kultury SR a Slovenské národní galerie.

Cílem iniciativy je otevřít diskusi o veřejných kulturních institucích na Slovensku a zlepšit jejich fungování i podmínky. Iniciátory této výzvy jsou převážně mladí tvůrci v čele s výtvarníkem Michalem Moravčíkem, najdeme mezi nimi i několik umělců působících v České republice – Tomaše Džadoně, Pavlu Sceránkovou či Dušana Záhoranského. V žádném případě však nejde o akci úzké skupiny umělců – výzvu k dnešnímu dni podpořilo již několik set lidí.

Jak je zřejmé i z názvu, mladí umělci poukazují na to, že slovenské umělecké instituce v podstatě ignorovaly výročí dvaceti let pádu komunismu a na rozdíl třeba od České republiky uplynulé období nijak nereflektovaly. Podle iniciátorů výzvy to výmluvně odráží stav slovenské společnosti. Konkrétně se pak zabývají především dvěma dlouhodobými problémy slovenské umělecké scény – způsobem volby ředitele Slovenské národní galerie a absencí „kunsthalle“.

Na konci loňského roku odstoupila z postu generální ředitelky Slovenské národní galerie Katarína Bajcurová a vedením byla dočasně pověřena Alexandra Kusá. Právě v tomto okamžiku je podle aktivistů šance k diskusi o dalším směřování SNG a kritériích výběru nového generálního ředitele. Mladí umělci požadují transparentní otevřenou volbu, během níž jednotliví kandidáti veřejně představí své koncepce. Rozhodovat by měla komise složená z domácích i zahraničních odborníků. Mandát nově zvoleného ředitele by podle aktivistů měl být omezen na pět let. Na téma „transparentnost, instituce a kulturní politika“ pak 8. března v Bratislavě uspořádali veřejnou diskusi. Ministr kultury Marek Maďarič ani pověřená ředitelka SNG Alexandra Kusá se jí však nezúčastnili. Kusá se omluvila s odůvodněním, že se chce přihlásit do konkurzu na generálního ředitele a její přítomnost by byla nefér vůči ostatním uchazečům.

Druhým klíčovým problémem, na který mladí umělci poukazují, je absence prostoru pro vystavování současného umění, tedy takzvané „kunsthalle“, která nevytváří sbírky, ale připravuje kvalitní výstavy současného domácího i zahraničního umění. O tom, že by takováto instituce měla v Bratislavě vzniknout, se hovoří již mnoho let. Problém spočívá především v nedostatku vhodných objektů, který by se daly pro potřeby kunsthalle upravit. Nejreálnějším řešením se jeví prostor v bývalé Jurkovičově teplárně. Tímto tématem se bude zabývat další z diskusí, která proběhne 13. dubna.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné