Soutěž na smuteční síň

Karolina Jirkalová staveniště říjen 2010

Soutěž na smuteční síň do Roudnice nad Labem patřila mezi nejvíce obeslané architektonické soutěže posledních let – účastnilo se jí 127 návrhů.

A to i přesto, že částka určená na ceny a odměny byla poměrně malá, všichni ocenění si rozdělili pouhých 200 tisíc korun. Finanční odměna tak ani úspěšným architektům nepokryla náklady na účast. Pozemek určený nové smuteční síni je na rozhraní města a volné krajiny Českého středohoří, bezprostředně navazuje na městský i starý židovský hřbitov.

Porota, v níž zasedli například architekti Jan Jehlík, Martin Matiska či David Mareš, konstatovala vysokou úroveň zaslaných návrhů. Vítězem soutěže se stal pražský ateliér ADNS, který navrhl  dominantní strohou stavbu s převýšenou hlavní hmotou. „Architektonické řešení je mimořádné,“ stojí v hodnocení poroty. „Díky tomu, že je síň jakožto jádro objektu zřetelná zvenku i zevnitř, je stavba čitelná, bude se v ní dobře orientovat. Porota oceňuje bravurně zvládnuté sochařské i symbolické formování domu. Tato smuteční síň má důstojný, neokázale monumentální a výjimečný charakter a současně lidské měřítko.“

Další čtyři oceněné návrhy (dvě druhé a dvě třetí ceny) pak představují celou škálu možných přístupů k soutěžnímu zadání. O druhou cenu se dělí návrh architekta Pavla Jury a projekt ateliéru Lennox architekti. Pavel Jura předložil velmi civilní návrh s propracovanými dispozicemi a velmi dobře vyřešeným provozem. Zajímavější je projekt ateliéru Lennox architekti, který vyniká  archetypální estetikou režného zdiva a uzavřené zahrady. „Neokázalými, přirozenými prostředky dosahuje mimořádné velkorysosti a síly,“ píše porota. „Gradace prostor, práce se světlem a materiály, celková úspornost stavby a současně bohatost prostorových zážitků a zejména transcendentální poloha sadu v návrhu jsou velmi přesvědčivé.“ Třetí cenu si pak rozdělily týmy architektů Jána Stempela (porota ocenila „vyvážený poměr mezi civilností a monumentalitou“) a Tomáše Novotného (podle poroty „jedinečné pojetí s rovnocenným zastoupením stavební a krajinářské složky“).

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné