Soutěž na změnu kontextu

Karolina Jirkalová zprávy květen 2018

Litomyšl – Město Litomyšl vyhlásilo výtvarnou soutěž o návrh na přeměnu okolí sochy místního rodáka Zdeňka Nejedlého. Bronzová plastika od Jana Hány byla před budovu místní základní školy osazena roku 1978 u příležitosti stého výročí narození tohoto historika, muzikologa a po roce 1945 především mocného komunistického politika. Po listopadu 89 se socha stala tématem mnoha vášnivých debat a v roce 1992 pod ní byla umístěna tabulka s citátem Blaise Pascala a textem místního historika Milana Skřivánka, kde mimo jiné stojí: „rozmnožil i poškodil kulturu českou / přinesl poctu i úhonu rodnému městu“.

Pro mnohé obyvatele Litomyšle je však veřejná plastika spolutvůrce komunistické politiky 50. let i nadále nepřijatelná. V opakujících se vlnách přicházejí na radnici žádosti o její odstranění, naposledy v roce 2014, kdy studenti pražské právnické fakulty v Litomyšli sehráli divadelní rekonstrukci monstrprocesu s místním rektorem Stříteským, v němž bylo v roce 1950 odsouzeno 24 osob, převážně studentů litomyšlských středních škol k celkovému trestu 220 let.

Město však sochu odstranit nechce, má být zachována, ovšem v nově upraveném místě, aby „v nových konotacích připomínalo historickou etapu, kterou Nejedlý reprezentuje“. Nové řešení okolí sochy vzešlé z výtvarné soutěže, by podle propozic mělo „připomínat důležitost demokratických a mravních principů a varovat před nebezpečím zneužití moci a kultu jedince“.

Soutěžní podmínky jsou velmi volné, umělci mohou k intervenci použít jakékoli prostředky a média, jediným omezením je velikost prostoru kolem sochy a požadavek na trvanlivost a odolnost díla vůči klimatickým vlivům i vandalským zásahům.

Soutěž je vypsána jako dvoukolová, první kolo je otevřené, do druhého postoupí tři vybraní autoři, kteří dostanou honorář 50 tisíc Kč. Hodnotící porota má neuvěřitelných 17 členů, krom místních politiků zde najdeme respektované architekty (Josef Pleskot, Zdeňka Vydrová, Zdeněk Sendler) umělce (Jiří Příhoda, Veronika Šrek Bromová), historiky umění (Terezie Nekvindová, Jiří Lammel, Milena Kalinovská, Karina Kottová, Jaromír Zemina) a další odborníky. Termín pro podání návrhů do prvního kola soutěže je 31. srpna 2018.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné