Středy na AVU

Karolina Jirkalová staveniště duben 2010

Přednáškový cyklus pořádaný Vědecko-výzkumným pracovištěm pražské AVU se v letním semestru zaměřil na architekturu od 60. let do současnosti.

První ze čtveřice přednášek nazvaná Monumentalita pozdního modernismu proběhla v polovině března. Slovenská historička architektury Henrieta Moravčíková se v ní zaměřila na otázku, do jaké míry jsou projevy monumentality ve slovenské architektuře druhé poloviny 20. století spojené s ideologií a společenskými podmínkami a nakolik tyto tendence vzešly z vývoje samotné architektury. Na Slovensku (stejně jako u nás) je architektonická hodnota těchto staveb přijímána jen s obtížemi. Moravčíkové se podařilo problematiku představit v celé její rozporuplnosti, bez tendenčních zjednodušení.

Další z přednášek cyklu povede 14. dubna architekt Zdeněk Hölzel, který na přelomu 70. a 80. let patřil mezi mladé autory přejímající v Čechách postmoderní myšlenky. Hölzel v 70. letech přeložil a samizdatově vydal texty předních teoretiků postmoderny, zejména Charlese Jenckse a Roberta Venturiho. Cílem jeho přednášky s názvem Vzdálené ozvěny ze světa je mimo jiné poopravit převažující pohled na atmosféru architektonické scény 60. a 70. let.

Dva týdny poté, 28. dubna, se historik architektury Rostislav Švácha vydá po linii tvorby několika předních českých architektů, kteří v 70. a 80. letech projevovali jistý zájem o postmodernismus, ale od poloviny 80. let začali hledat jinou cestu (Alena Šrámková, Emil Přikryl, Václav Králíček, Josef Pleskot, Ladislav Lábus ad.). Švácha se pokusí odkrýt, jakou roli v jejich přechodu k nové modernosti sehrály odkazy k tradici funkcionalismu a do jaké míry je ovlivnila švýcarská minimalistická architektura.

Poslední přednášku jarního cyklu na AVU přednese 12. května architekt a publicista Osamu Okamura. Již podle názvu, Architektura věc veřejná, je jasné, že nás čeká téma z nejbolestivějších: Proč se česká architektura a městské plánování stále nemohou vymanit z izolace expertního diskurzu? Proč se této navýsost důležité problematice noviny a jiná neodborná média vyhýbají? Jak tuto situaci zlomit?

Přednášky začínají vždy v 18.00 v Digilabu AVU ve 3. patře hlavní budovy Akademie výtvarných umění v Praze.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné