Střídání na pozicích

Anežka Bartlová zprávy únor 2019

Praha – Od začátku února nastupuje na pozici ředitele Sbírky moderního a současného umění NGP Michal Novotný. Na počátku března pak vymění ředitele i český Tranzit – novou vedoucí tuzemské pobočky se stane Veronika Janatková.

Rozdělení sbírkových fondů bylo ještě před nástupem Michala Novotného (*1985) restrukturováno (AA 10/2018) a Novotný tak bude mít v gesci sbírku umění po roce 1945. Jejím řízením byl po odchodu Mileny Kalinovské do nástupu Novotného pověřen ředitel Sbírky 19. století a klasické moderny (1800–1945) Otto Urban, nově jmenovaný na podzim loňského roku.

Michal Novotný je kurátorem současného umění, v letech 2011 až 2018 byl uměleckým ředitelem a kurátorem Centra pro současné umění Futura, pod nějž spadá i Karlin Studios a rozsáhlý rezidenční program A.I.R. Futura. Programově se soustředil jednak na prezentaci kvalitního současného zahraničního umění (např. Than Hussain Clark, Constant Dullaart), ale i autorek a autorů tuzemské scény – ať už tehdy začínajících, nebo již etablovaných. V posledních letech pak Novotný sledoval též linii autorů střední a starší generace, jimž pořádal menší retrospektivy (Anna Daučíková, Jiří Surůvka, Jiří David, Václav Stratil). Podle vlastních slov se rovněž snažil suplovat chybějící linii podobných výstav v institucích typu Národní galerie. Novotný připravil též řadu výstav v zahraničí: např. Liturgie a Typografie pro Česká centra, naposledy pak putovní výstavu Orient (AA 11/2018). Kdo Novotného vystřídá ve vedení Futury, zatím není jasné.

Michal Novotný podle vlastního vyjádření zatím nemá zcela jasnou představu o náplni, chce ale následovat některé principy, které zdůrazňoval ve svých textech namířených proti výstavní politice NGP. Své vize formuluje takto: „Všechna činnost oddělení, za které budu odpovědný, by se měla vždy pohybovat v jasně čitelných dramaturgických liniích, které by se, alespoň v rámci současného umění, zároveň měly v maximální šíři snažit pokrývat ono spektrum představ o tom, co je umění, které vedle sebe vzájemně koexistují. Avšak nepochybně s důrazem na funkci historicky evaluační a edukační, kterou NGP ze své pozice zastává.“

Důležitou úlohou, která na něj čeká, je vytvoření nové podoby stálé expozice umění od roku 1945 až do současnosti. Mezi další úkoly pak patří nastavení akviziční politiky současného umění. Tyto dva úkoly vnímá Novotný podle svých slov jako největší výzvy. Konkrétně zmiňuje nutnost metodologického zázemí expozice.

V pozici ředitele iniciativy Tranzit vystřídá Víta Havránka na umělecké scéně dosud spíše neznámá Veronika Janatková. Havránek byl zakládajícím členem Tranzitu, tedy sítě pěti středoevropských center pro „diskurzivní praxi“ v současném umění. Aktuálně má Tranzit kromě Česka pobočky v Maďarsku, Rakousku, Rumunsku a na Slovensku a jejich hlavním finančním partnerem je od počátku Nadace Erste. Veronika Janatková (*1981) dosud pracovala převážně v oboru dokumentárního filmu. Spoluzakládala festival dokumentárních filmů v ázerbajdžánském hlavním městě – DokuBaku, jehož je i nadále programovou ředitelkou. Jako producentka se podílela na filmech, které zkoumají různá společensko-kritická témata, především roli náboženství (Holy Cow, rež. Imam Hasanov, 2015; God is not working on Sunday, rež. Leona Goldstein, 2014) nebo urbanistické tradice modernismu (Concrete Stories, rež. Lorenz Findeisen, 2014). Jejím debutem coby režisérky byl vloni uvedený německý dokumentární TV seriál Ticket zum Mond (Lístek na Měsíc).

Ke svým plánům v čele českého Tranzitu říká Janatková: „V budoucnosti bude hlavní náplní organizování mezinárodního bienále současného umění. První ročník se uskuteční v létě 2020 a bude organizován spolkem tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.“

Vít Havránek bude společně s kurátorkou Terezou Stejskalovou nadále připravovat zmíněné bienále současného umění. Jeho hlavním působištěm nicméně bude Akademie výtvarných umění, kde bude zastávat pozici proděkana pro zahraniční kontakty, kterou opouští Anna Daučíková.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné