Studie SEFO

Karolina Jirkalová staveniště listopad 2009

Muzeum umění Olomouc prostřednictvím krátké výstavy představilo architektonickou studii připravovaného Středoevropského fóra Olomouc. Součástí řešení je rekonstrukce Muzea umění Olomouc a nová budova v sousedící proluce. Autory studie jsou architekti Michal Sborwitz (rekonstrukce) a Jan Šépka (nová budova).

Rozpačité i bouřlivé reakce vyvolal především Šépkův návrh nové budovy. Architekt vyplňuje proluku pěticí nestejných úzkých objemů, které svým půdorysem i formou upomínají na pět domů, které zde dříve stály. Jedna z hmot výrazně ustupuje z uliční čáry, aby uvolnila prostor malé vstupní piazzettě. Tím však kontextualita končí. Celá srostlice je vyvedena z pohledového betonu a do ulice se otevírá pouze dvěma velkými okny. Místo hřebenu střechy má každý z pětice domů světlík umožňující přirozené osvětlení výstavních prostor. Hmota nemá žádné ostré hrany, vše je hladce zaoblené – budova bezděky připomene nafukovací hračku. „Architektům se podařilo navázat na polaritu dvou olomouckých světů, které se v místě předpokládané realizace projektu stýkají – monumentálních hmot Předhradí a drobného členění vlastního města,“ komentuje Šépkovo řešení ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatkoukal. Ani vnitřní prostory nejsou zrovna typickými neutrálními výstavními sály. Všechny jsou poměrně úzké a vysoké, pohledový beton zůstává i v interiéru. Stavba sama o sobě přitahuje tolik pozornosti, že pro kurátory a umělce nebude lehké architektuře konkurovat. Projekt SEFO počítá i s knihovnou, badatelským centrem, sálem pro 200 diváků, knihkupectvím či kavárnou.

Zatím se jedná pouze o studii, tedy o první, koncepční fázi projektu. Autor všech následujících projekčních fází vzejde z obchodní soutěže, kterou Muzeum umění vypíše během podzimu. Pokud zakázku získá někdo jiný než autoři studie, což se může snadno stát, neobejde se zřejmě další vývoj projektu bez kompromisů. Muzeum umění chtělo původně na projekt SEFO uspořádat veřejnou architektonickou soutěž, ale vypisovatelé se neshodli na podmínkách soutěže s Českou komorou architektů. Proto od ní i vzhledem k časové tísni upustili a oslovili přímo Sborwitze se Šépkou, s nimiž Muzeum spolupracovalo již v minulosti. Více o zrušené soutěži v zářijovém čísle A+A.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné