Světelský oltář opraven

Karolina Jirkalová zprávy září 2007

Adamov – Do kostela v Adamově na Blanensku se vrátil opravený Světelský oltář. Monumentální řezbářská práce z počátku šestnáctého století prošla náročným restaurováním, které trvalo více než rok. Hlavním úkolem restaurátorů bylo zlikvidovat dřevomorku a celý oltář zakonzervovat.

Oltář vytvořila mezi léty 1515 a 1526 skupina šesti řezbářů a původně byl pouze jedním křídlem z velkého oltáře zdobícího chrám cisterciáckého opatství ve Zwettlu (Světlé) v Dolních Rakousích. V roce 1857 získal část oltáře kníže Alois Lichtenštejn, který ho umístil v tehdy nově postaveném kostele svaté Barbory v Adamově. Zbytek oltáře se nedochoval.

Červotoč napadl oltář poprvé už koncem 19. století, další oprava a konzervace před červotočem je datována rokem 1922. Další ohrožení přišlo s 2. světovou válkou – oltář byl v obavě před zničením bombardováním demontován a ukryt v kryptě poutního kostela na Vranově. Vlhká krypta mu neprospěla, v roce 1947 byl odvezen do Brna a tři roky náročně restaurován v dílně bratří Kotrbů. V roce 1970 pak byly ukradeny dvě spodní sochy oltáře. Obě se však objevily na aukci v Mnichově a do Adamova byly zase vráceny.

Veřejnost si bude moci zrestaurované dílo prohlédnout od 8. do 16. září, v rámci tzv. Světelského podzimu v Adamově.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné