UM!

Karolina Jirkalová zprávy listopad 2011

Praha – Dopravní podnik hlavního města Prahy zahájil dlouhodobý projekt nazvaný Umění v metru, zkráceně UM!.

Jeho cílem je za prvé poukázat na architektonické a umělecké kvality stanic metra z let 1974 až 1989, za druhé pak vnést do dopravních prostor současné umění. V příštím roce chce dopravní podnik na projekt vyčlenit 2 miliony korun. Jakýmsi prologem je právě odstartovaná výstava šesti komiksových intervencí do stanic metra trasy B, která je součástí 6. ročníku festivalu Komiksfest!. Podle Rostislava Koryčánka, ředitele Domu umění města Brna, který je členem pracovní skupiny projektu UM!, má metro ohromný potenciál pro různé způsoby komunikace s diváky. A v mnoha metropolích si to uvědomují – umění v podzemní dráze najdeme například ve Stockholmu, New Yorku či Londýně.

Koryčánek také připomíná disproporci, která vznikla mezi stanicemi pražského metra, které vznikly před rokem 1989 a po něm. V období normalizace byla 3 procenta z každé stavební zakázky určena na „uměleckou výzdobu“. Na podobě stanic se podíleli například skláři Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Františka Víznera nebo malíře Zdeněk Sýkora. Ne všechna z více než stovku uměleckých děl však přežila až do současnosti. Po roce 1989 pak procenta na umění spadla na nulu. Umělecké dědictví 70. a 80. let v prostorách metra by měla zmapovat připravovaná publikace, přímo v metru by pak měly být umístěny informační panely o uměleckém ztvárnění té které stanice. Organizátoři také chtějí vytvořit animaci Metro hrou, která by umělecké kvality stanic zprostředkovala dětem. Součástí týmu je mimo jiné umělec Pavel Karous, který se veřejnou plastikou období normalizace dlouhodobě zabývá.

Současné umění by pak mělo být v prostorách metra prezentováno prostřednictvím komponovaných „galerií“, které by měly mít vždy kvalitního kurátora. Příští rok se mimo jiné počítá s úzkou spoluprací s festivalem Street For Art, který až dosud probíhal na Jižním Městě. Krom artefaktů by organizátoři v metru také rádi viděli přednášky, performance, divadelní představení či koncerty. Celý projekt Umění v metru má samozřejmě i utilitární cíle – zlepšit kvalitu cestování či osvětou omezit vandalismus. Dopravnímu podniku to navíc může přinést vítanou reklamu.

V rámci Komiksfestu! teď můžete najít drobné komiksové intervence na šesti stanicích metra C – Nádraží Holešovice (Jaromír 99), I. P. Pavlova (Kateřina Bažantová), Pražského povstání (David Böhm), Kačerov (Vladimír 518), Opatov (Jaromír Plachý) a Háje (Karel Jerie). Podle Vladimíra 518 má metro ten „správný velkoměstský oheň, který je základem komiksové estetiky, potkávají se tu kreatury s normálními lidmi a blázni s krásnými ženami“.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 999 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné