Urbanistická soutěž v Ostravě

Karolina Jirkalová staveniště březen 2010

Ostrava vyhlásila kombinovanou urbanistickou soutěž na řešení území Černé louky.

K účasti v soutěži město vyzvalo osm špičkových zahraničních ateliérů, kterým slíbilo odměnu 540 tisíc korun. Obeslání soutěže přislíbilo pět z nich: Bjarke Engels Group (BIG) z Dánska, Foreign Office Architects (FOA) z Velké Británie, Lacaton&Vasal Architectes z Francie a dva holandské ateliéry – Maxwan a NL architects. Kromě nich je soutěž otevřená i všem dalším architektům, k 15. únoru se jich zaregistrovala již více než stovka.

Ostravská Černá louka je rozsáhlé území v přímé návaznosti na historické jádro a soutok řek Ostravice a Lučiny. Od soutěžního návrhu se očekává, že „zhodnotí charakter území, posílí jeho vztah k centru města, k řece, propojí oba břehy, navrhne nové pěší komunikace, soustředí stávající budovy do fungujícího celku, rozmístí nové, a vytvoří tak pro veřejnost přitažlivé kulturní centrum Ostravy“. Soutěž je urbanistická, nejde zde tedy o konkrétní podobu jednotlivých budov, ale o úvahu nad budoucí strukturou území – ať už funkční, komunikační, či hmotovou. Předpokládá se, že výstavba nových budov pak bude realizována postupně v souladu s možnostmi města.

Porota ostravské soutěže je trochu překvapivě složena téměř výhradně z tuzemských zástupců, jedinou výjimku tvoří slovenský architekt Imro Vaško. Předsedou poroty byl zvolen architekt Josef Plesot, kromě něj zde zasednou například architekti Jan Sedlák, Zdeněk Fránek, Ján Štempel či Ivo Koukol, mladší generaci pak zastoupí teoretik Cyril Říha a architekt a publicista Adam Gebrian.

Projekt na revitalizaci Černé louky se má stát symbolickým jádrem kandidátského projektu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Vedle Ostravy bojuje ve druhém kole o titul také Plzeň. O vítězi se rozhodne letos v září. Urbanistická soutěž s kvalitní zahraniční účastí je jistě dobrý marketingový tah. Dosavadní vztah ostravského magistrátu k územnímu plánování však vybízí spíše k opatrnosti než k nadšení.

V Ostravě již jedna velká urbanistická soutěž proběhla – byla to dokonce vůbec první tuzemská soutěž, která proběhla podle soutěžního řádu Mezinárodní unie architektů. Město ji v roce 2000 vypsalo na areál bývalé koksovny Karolina. Porota pod vedením profesora Miroslava Masáka vybírala z 90 návrhů a nejvýše ocenila návrh polských architektů Andrzeje Dudy, Jana Kubce, Jerzyho Witeczeka a Henryka Zubela z glivické Slezské polytechniky. Ti o tři roky později vypracovali urbanistickou studii revitalizace areálu Karoliny. Později však převážily komerční zájmy: Ostrava v roce 2006 vypsala na Karolinu developerskou soutěž, jejíž vítěz, společnost Multidevelopment, není urbanistickou studii polských architektů nijak vázán. A podle toho se i chová.

Naděje, že v případě Černé louky se město zachová jinak a bude vítězný návrh respektovat, tu však stále existuje.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné